Skip to content

Sähköinen allekirjoitus

Oneflow & Salesforce: sähköiset allekirjoitukset

Digitaalisessa liiketoimintaympäristössä yritykset etsivät jatkuvasti keinoja prosessien virtaviivaistamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Yksi optimointiin kypsä alue on asiakirjahallinta, jossa sähköiset allekirjoitukset integroituna Salesforceen toimivat mullistavana ratkaisuna, joka säästää aikaa, vähentää virheitä ja edistää saumatonta yhteistyötä.

Tässä oppaassa perehdymme sähköisten allekirjoitusten sisällyttämisen etuihin Salesforce-työnkuluissa. Lisäksi tutustumme Oneflown ainutlaatuiseen kaksisuuntaiseen synkronointiominaisuuteen, joka parantaa asiakirjojen hallintaominaisuuksia Salesforce-ekosysteemissä.

Sähköisen allekirjoituksen integroinnin tehon ymmärtäminen

Salesforceen integroidut sähköiset allekirjoitukset ovat tehokkuuden ruumiillistuma, sillä ne tarjoavat turvallisen ja kätevän menetelmän asiakirjojen digitaaliseen allekirjoittamiseen. Näiden ratkaisujen saumaton integrointi Salesforceen antaa organisaatioille mahdollisuuden organisoida asiakirjojen työnkulkuja suoraan CRM-alustassaan. Oneflow on johtava kilpailija tällä alalla, sillä se tarjoaa vankat integrointiominaisuudet, jotka on räätälöity erityisesti Salesforce-käyttäjille.

Lue lisää: Top 5 sopimushallintaohjelmistoa, jotka voidaan integroida Salesforceen

Sähköisen allekirjoituksen integroinnin edut

1. Aika- ja kustannustehokkuus

Allekirjoitusprosessin automatisointi poistaa asiakirjojen tulostamisen, allekirjoittamisen, skannaamisen ja postittamisen vaivalloisen syklin. Näin ollen organisaatiot säästävät arvokasta aikaa ja vähentävät perinteisiin paperipohjaisiin prosesseihin liittyviä toimintakustannuksia.

2. Toiminnan tehokkuuden parantaminen

Sähköisten allekirjoitusten integrointi helpottaa virtaviivaistettuja prosesseja, kun käyttäjät voivat käynnistää asiakirjojen allekirjoittamisen suoraan Salesforcesta. Reaaliaikaiset seurantaominaisuudet mahdollistavat nopean päätöksenteon ja edistävät yhteistyötä.

3. Vaatimustenmukaisuus ja turvallisuuden varmistaminen

Sähköiset allekirjoitusratkaisut noudattavat tiukkoja turvallisuusprotokollia, jotka takaavat asiakirjojen salauksen ja estävät väärentämisen. Tämä ei ainoastaan paranna GDPR:n ja HIPAA:n kaltaisten sääntelypuitteiden noudattamista, vaan tarjoaa organisaatioille myös turvallisen kirjausketjun.

4. Parempi asiakaskokemus

Ottamalla käyttöön sähköiset allekirjoitukset yritykset tarjoavat saumattoman kokemuksen niin asiakkaille, kumppaneille kuin työntekijöilleen. Digitaalisten allekirjoitusten tarjoama mukavuus lisää tyytyväisyyttä ja lujittaa suhteita sidosryhmiin.

Lue myös: Top 5 sopimushallintaohjelmistoa, jotka voidaan integroida Salesforceen

Sähköisten allekirjoitusten käyttöönotto Salesforcea varten

1. Tutkimus ja valinta

Aloita matkasi tutkimalla Salesforcen kanssa yhteensopivia sähköisen allekirjoituksen ratkaisuja ja kiinnitä erityistä huomiota ominaisuuksiin, hinnoitteluun ja integrointimahdollisuuksiin. Oneflow erottuu esimerkillisenä valintana, sillä se tarjoaa räätälöityjä integraatioratkaisuja Salesforce-käyttäjille.

2. Asennus ja konfigurointi

Seuraa annettuja ohjeita Oneflown ja Salesforcen välisen integraation saumattomaan asentamiseen ja konfigurointiin. Tämä edellyttää yleensä paketin käyttöönottoa Salesforce AppExchangesta ja todennustietojen määrittämistä.

3. Mukauttaminen ja työnkulun suunnittelu

Suunnittele räätälöityjä työnkulkuja Salesforceen, jotta sähköiset allekirjoitusominaisuudet voidaan integroida saumattomasti. Määrittele prosessit asiakirjojen allekirjoittamisen aloittamiseksi, niiden edistymisen seuraamiseksi ja allekirjoitettujen asiakirjojen turvalliseksi tallentamiseksi CRM-alustalle.

4. Käyttäjäkoulutus ja käyttöönotto

Anna Salesforcen käyttäjille kattava koulutus sähköisen allekirjoituksen toimintojen tehokkaasta hyödyntämisestä. Anna ohjeita allekirjoitusten käyttämisestä, edistymisen seuraamisesta ja allekirjoitettujen asiakirjojen hyödyntämisestä Salesforce-ympäristössä.

Asiakirjojen hallinnan parantaminen Oneflown kaksisuuntaisen synkronoinnin avulla

1. Virtaviivaistettu tietojen synkronointi

Oneflown kaksisuuntainen synkronointiominaisuus takaa saumattoman tiedonvaihdon Salesforcen ja sähköisen allekirjoituksen alustan välillä. Kaksisuuntainen synkronointi mahdollistaa asiakirjojen, tilojen ja niihin liittyvien tietojen automaattisen päivittämisen reaaliajassa, kun käytetään Salesforceen tarkoitettuja sähköisiä allekirjoituksia.

2. Parempi yhteistyö ja tehokkuus

Oneflown kaksisuuntainen synkronointi edistää tiedonkulkua molempiin suuntiin, mikä helpottaa tiimien välistä yhteistyötä ja tehokkuutta. Joko Salesforcessa tai Oneflowssa tehdyt muutokset näkyvät välittömästi, mikä edistää virtaviivaistettuja työnkulkuja ja poistaa tietosiilot.

Lue myös: Oneflowlla on natiivi Salesforce-sovellus digitaalisia sopimuksia varten

Sähköiset allekirjoitukset: integroinnin optimointi Salesforcea varten

1. Integroinnin ylläpito

Seuraa säännöllisesti sähköisen allekirjoituksen integrointia, jotta varmistetat sen jatkuvan toimivuuden. Pysy ajan tasalla Oneflown julkaisemista päivityksistä ja korjauksista ja sovita ne viipymättä yhteensopivuuden ylläpitämiseksi Salesforcen kanssa.

2. Suorituskyvyn seuranta

Seuraa asiakirjojen työnkulkuun liittyviä keskeisiä suorituskykymittareita, kuten läpimenoaikaa ja virhemääriä. Hyödynnä data-analyysistä saatuja tietoja parannusalueiden tunnistamiseksi ja prosessien optimoimiseksi.

3. Käyttäjäpalaute ja iterointi

Pyydä palautetta Salesforce-käyttäjiltä heidän kokemuksistaan sähköisen allekirjoituksen integroinnista. Hyödynnä käyttäjien palautetta kipupisteiden ja parannuskohteiden tunnistamiseksi ja tee yhteistyötä Oneflown kanssa iteratiivisten parannusten toteuttamiseksi.

4. Vaatimustenmukaisuuden tarkastukset

Suorita säännöllisiä tarkastuksia, joilla varmistetaan sääntelykehyksen ja alan standardien noudattaminen. Ylläpidä tarkkaa dokumentaatiota kirjausketjuista ja varmista, että turvatoimet pysyvät ajan tasalla.

Tiivistelmä

Sähköisten allekirjoitusten integrointi Salesforceen, erityisesti Oneflown kaltaisten alustojen kautta, tarjoaa yrityksille loistavan mahdollisuuden mullistaa asiakirjojen hallintakäytännöt Salesforce-ekosysteemissä. Hyödyntämällä sähköisten allekirjoitusratkaisujen vankkoja ominaisuuksia ja Oneflown kaksisuuntaisen synkronointiominaisuuden voimaa organisaatiot voivat avata ennennäkemättömän tason tehokkuudessa, yhteistyössä ja vaatimustenmukaisuudessa. Huolellisen käyttöönoton, optimoinnin ja jatkuvan ylläpidon avulla yritykset voivat suunnata kohti parempaa tuottavuutta ja parempia asiakaskokemuksia digiaikana.

Prev:

Top 5 sopimushallintaohjelmistoa, jotka voidaan integroida Salesforceen

Next:

Sähköiset allekirjoitukset HubSpotissa

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Markkinointi

Mitkä ovat 13 parasta ContractPodAi vaihtoehtoa?

Sopimukset

Miten tekoäly voi auttaa riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallinnassa?

Sähköinen allekirjoitus

15 vaihtoehtoa SignEasylle vuonna 2024

Myynti

Miten saada lisää asiakkaita tehokkaasti – Todistetut taktiikat liiketoiminnan kasvattamiseen

Sopimukset

Pitkien sopimussyklien haasteet ja niiden vaikutus myynnin tuloksellisuuteen

Sopimukset

Miksi lähes 6 yritystä 10:stä käyttää tekoälyä sopimuksissa?

Sopimukset

Tekoälyn rooli sopimusraportoinnissa: Tehokkuuden ja tarkkuuden tehostaminen

Henkilöstö & kulttuuri

Miten tekoäly muuttaa lakialaa?