Skip to content

Elektroniske signaturer

Hva er fjernsignering?

I dagens stadig mer digitale verden har fjernsignering vokst frem som en effektiv løsning for å effektivisere dokumentprosesser. Ved å gjøre det mulig for enkeltpersoner å signere dokumenter elektronisk fra hvor som helst, tilbyr fjernsignatur bekvemmelighet, sikkerhet og effektivitet som aldri før.

Hva er egentlig fjernsignering?

Fjernsignering, også kjent som elektronisk signatur eller e-signatur, refererer til prosessen med å signere et dokument digitalt, uten behov for fysisk tilstedeværelse eller papirbaserte metoder. Med fjernsignering kan enkeltpersoner autentisere og godkjenne juridiske dokumenter, avtaler, kontrakter og andre skjemaer elektronisk ved hjelp av datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet sitt.

Fjernsignering har revolusjonert måten bedrifter og privatpersoner håndterer papirarbeid på. Det eliminerer behovet for å skrive ut, skanne og sende dokumenter, noe som gjør prosessen raskere, mer effektiv og miljøvennlig. Ved å ta i bruk fjernsignering kan organisasjoner effektivisere driften, redusere kostnadene og forbedre kundeopplevelsen.

Men hvordan fungerer egentlig fjernsignatur? La oss se nærmere på teknologien bak denne innovative prosessen.

Les også: Elektronisk signatur: Fordelene og hvordan det fungerer

remote signing - Oneflow

Teknologien bak fjernsignering

Fjernsignering baserer seg på robust krypteringsteknologi og sikre digitale plattformer for å sikre autentisitet, integritet og uavviselighet for elektronisk signerte dokumenter. Avanserte kryptografiske algoritmer og digitale sertifikater brukes til å skape unike digitale signaturer som er juridisk bindende og gir sikkerhet for underskriverens identitet.

Når et dokument signeres elektronisk, gjennomgår det en rekke kryptografiske prosesser for å garantere sikkerheten. Først blir dokumentet hashet, det vil si at det blir omdannet til en unik tegnstreng. Denne hashverdien fungerer som et digitalt fingeravtrykk av dokumentet, noe som sikrer at eventuelle endringer som gjøres i dokumentet etter signeringen, blir oppdaget.

Deretter opprettes underskriverens digitale signatur ved hjelp av vedkommendes private nøkkel. Signaturen er unik for signataren og er matematisk knyttet til dokumentets hashverdi. På den måten kan man verifisere dokumentets integritet og underskriverens identitet.

For å sikre den digitale signaturen krypteres den ved hjelp av underskriverens offentlige nøkkel. Denne krypteringsprosessen sikrer at bare underskriverens private nøkkel kan dekryptere og verifisere signaturen. På denne måten forblir det digitalt signerte dokumentet sikkert og manipuleringssikkert selv om det blir fanget opp under overføringen.

Digitale sertifikater spiller dessuten en avgjørende rolle i ekstern signering. Disse sertifikatene utstedes av pålitelige sertifiseringsinstanser og inneholder informasjon om den som signerer, inkludert den offentlige nøkkelen. De fungerer som et digitalt ID-kort som verifiserer underskriverens autentisitet og sikrer at den digitale signaturen er til å stole på.

Når et digitalt signert dokument mottas, kan mottakeren verifisere dokumentets ekthet ved hjelp av underskriverens digitale sertifikat. Ved å dekryptere den digitale signaturen ved hjelp av underskriverens offentlige nøkkel kan mottakeren bekrefte at dokumentet ikke har blitt manipulert, og at det faktisk er signert av den påståtte underskriveren.

Hvorfor fjernsignering er viktigere i dag enn noensinne

Fordeler med fjernsignering for bedrifter

Fjernsignering gir mange fordeler for bedrifter i alle størrelser og bransjer. For det første eliminerer det behovet for å skrive ut, skanne og sende fysiske dokumenter, noe som sparer tid og ressurser og reduserer karbonfotavtrykket. I tillegg fremskynder det signeringsprosessen, noe som gir raskere arbeidsflyt og raskere avslutning av avtaler. Fjernsignatur forbedrer dessuten samarbeidet og muliggjør sømløst fjernarbeid, ettersom teammedlemmer kan signere, dele og få tilgang til dokumenter fra hvor som helst og når som helst.

Hvordan fjernsignering øker effektiviteten

Det er slutt på å jakte på signaturer, vente på budleveranser og håndtere papirarbeid som går tapt. Med fjernsignering kan bedrifter strømlinjeforme dokumentprosessene sine, eliminere flaskehalser, redusere feil og forbedre den generelle effektiviteten. Ved å integreres sømløst med eksisterende dokumenthåndteringssystemer sikrer ekstern signering en smidig arbeidsflyt og gjør det mulig å spore dokumentstatus og fremdrift i sanntid.

Les også: Alt du trenger å vite om Oneflow elektroniske signaturer og eIDAS-forordningen 

remote signing - Oneflow

Slik fungerer fjernsignering

Prosessen med ekstern signering

Fjernsignering innebærer en enkel, men sikker prosess. Når et dokument skal signeres, laster avsenderen det opp til en sikker plattform for elektronisk signatur. Deretter mottar signataren en e-postmelding med en lenke som gir tilgang til dokumentet. Etter å ha lest dokumentet, signerer underskriveren det elektronisk ved hjelp av sin unike digitale signatur. Plattformen registrerer signeringen, fanger opp det nødvendige revisjonssporet og gir en signert kopi av dokumentet til alle involverte parter.

Sikkerhetstiltak ved fjernsignering

Sikkerhet er avgjørende for ekstern signering. Elektroniske signaturplattformer bruker bransjestandardiserte sikkerhetstiltak som datakryptering, sikre autentiseringsprotokoller og sikker lagring for å sikre personvernet og integriteten til signerte dokumenter. I tillegg tilbyr noen plattformer avanserte funksjoner som flerfaktorautentisering, biometrisk verifisering og mekanismer som beskytter mot manipulering, for å øke sikkerheten ytterligere.

Juridisk gyldighet av eksterne signaturer

Fjernsignaturer er juridisk anerkjent i mange jurisdiksjoner verden over. Lovgivning som Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN Act) i USA og eIDAS-forordningen i EU fastslår den juridiske gyldigheten til elektroniske signaturer, inkludert fjernsignaturer, på bestemte vilkår. Overholdelse av lovkrav og bransjestandarder er avgjørende for å sikre at fjernsignerte dokumenter kan håndheves.

Internasjonale lover og regler om fjernsignering

Etter hvert som ekstern signering overskrider geografiske grenser, kommer internasjonale lover og regler inn i bildet. Ulike internasjonale konvensjoner og avtaler, som for eksempel UNCITRALs (United Nations Commission on International Trade Law) modellov om elektroniske signaturer, har som mål å harmonisere juridiske tilnærminger til elektroniske signaturer globalt. Det er viktig for bedrifter og enkeltpersoner som driver med ekstern signering, å forstå de juridiske rammene som gjelder for deres spesifikke jurisdiksjon.

Les også: Hvordan konvertere en signatur til en e-signatur?

remote signing - Oneflow

Fremtiden for fjernsignering

Trender som former fremtiden for fjernsignering

Fremtiden for fjernsignering ser lovende ut, og det er flere trender som former utviklingen. For det første gir den økende bruken av skyteknologi sømløs tilgang til elektroniske signaturplattformer på alle enheter, noe som øker brukervennligheten og fleksibiliteten ytterligere. For det andre gir integrasjonen av fjernsignering med nye teknologier som blokkjede og kunstig intelligens økt sikkerhet og automatiseringsmuligheter. Til slutt driver den pågående digitale transformasjonen på tvers av bransjer etterspørselen etter løsninger for ekstern signering, noe som gjør det til en viktig del av det moderne forretningslandskapet.

Potensielle utfordringer og løsninger for fjernsignering

Selv om fjernsignering har betydelige fordeler, er det ikke uten utfordringer. En av de største utfordringene er å sørge for sikkerheten og integriteten til fjernsignerte dokumenter, spesielt i møte med stadig nye cybertrusler. For å løse dette er det avgjørende med kontinuerlige fremskritt innen krypteringsteknologi, sårbarhetsvurderinger og sikkerhetsrevisjoner for å opprettholde tilliten til fjernsignering. I tillegg vil pågående harmoniseringsarbeid på tvers av rettssystemer og ytterligere standardisering legge til rette for aksept og interoperabilitet for fjernsignering på tvers av landegrensene.

Sammendrag

Fjernsignering har revolusjonert måten bedrifter og enkeltpersoner signerer og håndterer dokumenter på. Med sine iboende fordeler i form av bekvemmelighet, effektivitet og sikkerhet har fjernsignering blitt et uunnværlig verktøy i dagens digitalt drevne verden. Etter hvert som flere juridiske rammeverk utvikles og teknologien fortsetter å gjøre fremskritt, vil fjernsignatur bli enda mer utbredt, endre måten vi håndterer papirarbeid på og forme fremtiden for dokumentsignering.

Prev:

Hva er kontraktsprosessen? Og hvordan fungerer den?

Next:

Hvordan bruke Oneflow e-signaturer i utdanning og skoler

Relaterte artikler

Kontrakter

Kontraktsautomatisering: En komplett guide

Kontrakter

Hvordan kjøpe et verktøy for kontraktsinformasjon

Produkt

Approval flows: Hvordan multinasjonale selskaper kan bruke dem

Salg

Hvordan man booker møter på eventer

Elektroniske signaturer

Hvordan e-signaturer kan sette fart på selskapets forretningsutvikling?

Skoler

Hvordan bruke Oneflow e-signaturer i utdanning og skoler

Kontrakter

Hva er kontraktsprosessen? Og hvordan fungerer den?

Markedsføring

Hva er de 13 beste ContractPodAi-alternativene?