Skip to content

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Vi kan alla hålla med om att AI har haft en enorm inverkan på vårt dagliga arbetsliv, och detta gäller särskilt när det kommer till hur AI kan bidra vid riskhantering och regelefterlevnad. Enligt vår exklusiva rapport använder faktiskt hälften av företag redan AI inom avtal i detta syfte.

Därför ska vi här ta en titt på hur AI kan underlätta riskhantering och regelefterlevnad, vad som driver trenden, vilka affärsfördelarna är och hur framtiden för AI inom risk- och efterlevnadshantering kan se ut.

I den här artikeln kommer vi att täcka:

  1. Hur kan AI bidra till riskhantering och regelefterlevnad?
  2. Vad är det som driver trenden mot ökad användning?
  3. Vilka fördelar medför detta för företag?
  4. Hur kan riskhantering och regelefterlevnad med hjälp av AI utvecklas i framtiden?

Hur kan AI bidra till bättre riskhantering och regelefterlevnad?

När AI-vågen kom blev människor snabbt nyfikna på hur den kunde hjälpa genom att underlätta tidigare manuella, arbetsintensiva arbetsuppgifter, till exempel hantering av risker och efterlevnad av avtal.

Tidigare var en jurist eller en försäkringsman tvungen att gå igenom varenda klausul i ett avtal eller annan typ av juridiskt dokument. Enbart denna process kunde ta timmar eller till och med dagar, beroende på hur långt avtalet var. Först därefter kunde redigeringsarbetet påbörjas, om det skulle behövas.

Du kan säkert förstå varför den här processen blir både tidskrävande och dyr för företag, särskilt om ett avtal behövs snabbt. Minsta lilla försening kan i slutändan påverka resultatet eftersom tid verkligen är lika med pengar när det gäller att få signerade avtal och avslutade affärer.

Läs mer: Därför ser nästan 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

2. Så, hur kan AI hjälpa till med allt detta?

AI kan i princip bli den nyanställde som arbetar med risk- och efterlevnadshantering. Se det som en junior anställd som övervakas av någon mer senior: ditt juridiska team. Ditt juridiska team kommer fortfarande att behöva kontrollera eventuella problem som AI upptäcker, samt korrigera dem.

Ta Oneflows AI Review-paket som exempel. Det avslöjar eventuella problem i specifika avtal och kan sedan ge rekommendationer om hur de ska åtgärdas. På så sätt spar ditt juridiska team så mycket mer tid, som kan läggas på att arbeta med andra projekt. Det minimerar även risken för eventuella mänskliga fel under risk- och efterlevnadsprocessen. När man går igenom samma avtal i flera timmar kan det mycket väl hända att misstag begås. Vi är alla bara människor, trots allt.

3. Vad är det som driver denna trend mot ökad användning?

Enligt en undersökning som genomförts av MIT har 75% av de tillfrågade företagen åtminstone experimenterat med AI. Urvalsstorleken varierar mellan vår och MIT:s forskning, men resultaten ger samma bild: företagen ser fördelarna med AI-automatisering av repetitiva, manuella uppgifter, t.ex. riskhantering och regelefterlevnad.

Det har inte bara en (god) ekonomisk inverkan, det kan också förbättra de anställdas produktivitet. Enligt samma forskning från MIT kan medarbetarnas arbetsproduktivitet öka med så mycket som 40% när AI tar hand om de manuella, repetitiva uppgifterna. Om det är bra för plånboken och ENPS-poängen är det inte så konstigt att så många företag åtminstone experimenterar med AI-teknik inom olika affärsområden.

När det gäller riskhantering och regelefterlevnad kan vi alla vara överens om att även de mest analytiskt lagda juristerna kan tycka att detta arbete är mindre stimulerande. Tänk på det så här: hur mycket manuellt databasarbete och utskick var e-postmarknadsföringsspecialister tvungna att göra innan automatiseringen kom? Nu händer samma sak för jurister när det gäller risk- och efterlevnadshantering.

Läs även: Vad är avtalshantering? En komplett guide

4. Vilka fördelar medför detta för företag?

Vi har redan nämnt dem ovan, men låt oss nu titta närmare på de tre viktigaste fördelarna med AI inom hantering av risk och regelefterlevnad.

Ekonomiska fördelar: AI kan bidra till att ge dig mer andrum eftersom dina avtal granskas på en bråkdel av tiden, vilket innebär att ditt säljteam kan börja använda dem snabbare för att avsluta affärer. Men det är inte allt. HR kan signera nya anställda eller skicka ut avtal snabbare, och ditt inköpsteam kan också komma igång snabbare. Allt detta tack vare att AI integreras i arbetsflöden för riskhantering och regelefterlevnad.

Tidsbesparande fördelar: Lagstiftningen kan ändras. Dina affärsbehov kan ändras. Exempelvis. Allt detta tar tid att implementera. Detta gäller särskilt för ditt juridiska team, som måste se till att allt görs enligt regelboken. Med hjälp av AI kan det som tidigare kunde ha tagit timmar, eller till och med dagar, nu minskas kraftigt. Inte illa för ett enstaka verktyg!

Medarbetarnas produktivitet: Arbetsgivare vill att deras anställda ska göra sitt bästa – och anställda vill känna tillfredsställelsen av ett väl utfört arbete. AI inom riskhantering och regelefterlevnad kan hjälpa till med båda dessa saker. Det ser till att arbetsgivare kan bidra till att öka produktiviteten, samtidigt som det tar bort mycket av det tråkigare och mer tidskrävande arbetet från medarbetarna.

Lös detta enkelt med ett enda AI-paket!

5. Hur kan AI-hantering av risk och regelefterlevnad utvecklas i framtiden?

Ett fyndigt svar på detta skulle kunna vara “hur långt är ett snöre?”.

Vi befinner oss bara i början av de möjliga tillämpningarna av AI, även inom avtal. Redan nu har 77% av de uppskattningsvis 30.000 SaaS-företagen i världen lanserat någon form av AI-funktionalitet. Mindre än två år efter lanseringen av ChatGPT! Det är en anmärkningsvärd siffra.

Med detta i åtanke är det helt klart att tillämpningarna av AI, liksom tekniken i sig, bara kommer att fortsätta att utvecklas och förbättras. För att göra ett snabbt tankeexperiment: när det gäller AI-hantering av risk och efterlevnad skulle AI mycket väl snart kunna programmeras att uppdatera sina inställningar baserat på lagändringar. Maskininlärning skulle också kunna utvecklas så långt att AI kan lära sig om affärsbehov och förändringar, identifiera dessa och infoga dem i avtalen.

Detta skulle inte eliminera juristernas roll, men det skulle verkligen hjälpa dem att arbeta i en otrolig takt och producera starka resultat i stor skala. Med godkända avtal som kan skickas snabbare än någonsin tidigare skulle företag kunna reagera på viktiga förändringar på rekordtid, vilket skulle hjälpa resultatet mer än någonsin tidigare.

AI inom riskhantering och regelefterlevnad utvecklas hela tiden. Det återstår bara att se var vi alla hamnar med det.

Läs mer: Hantering av AI-avtal: Vad du behöver veta

De viktigaste lärdomarna

AI kan underlätta risk- och efterlevnadshanteringen genom att minska den manuella och tidskrävande uppgiften att läsa igenom klausul efter klausul i ett avtal och hitta eventuella fel eller motsägelser. Det som tidigare tog timmar eller till och med dagar kan nu göras på några minuter. Detta leder i sin tur till att medarbetarnas produktivitet ökar, vilket är bra för slutresultatet.

Allt detta innebär att AI inom riskhantering och regelefterlevnad ger en fantastisk avkastning på investerat kapital. Registrera dig på en gång och upptäck hur AI kan hjälpa dig och din organisation.

Prev:

Approval Flows - för internt godkännande

Next:

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Liknande artiklar

Produkt

Obegränsat antal meddelandemallar

Avtal

Digitala avtal: Öka aktieägarvärde i den moderna affärsvärlden

Produkt

Approval Flows: Hur multinationella företag kan använda dem

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Produkt

Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer för rättsavdelningen: Så får du ut så mycket som möjligt av det