Skip to content

Elektroniska signaturer

14 sätt som e-signaturer gynnar e-handelsföretag

I dagens digitala marknad måste e-handelsföretag hitta sätt att effektivisera sina processer och eliminera onödiga steg. Ett sätt att göra detta är att integrera elektroniska signaturer, eller e-signaturer, i sina arbetsflöden. E-signaturer kan gynna e-handelsföretag på en mängd olika sätt, från att förbättra effektiviteten till att öka säkerheten. I den här artikeln kommer vi att undersöka hur e-signaturer gynnar e-handelsföretag och hur de kan hjälpa dessa företag att lyckas på en konkurrensutsatt marknad.

Vad är e-signaturer?

E-signaturer är ett sätt att underteckna dokument elektroniskt i stället för att använda traditionell penna och papper. E-signaturer är juridiskt bindande i EU:s 27 medlemsländer, Storbritannien och många andra länder. De blir alltmer populära i en rad olika branscher, bland annat inom e-handeln. E-signaturer kan användas för att signera avtal, överenskommelser och andra dokument, och är ofta snabbare och bekvämare än traditionella signeringsmetoder.

Fördelar med e-signaturer för e-handelsföretag

1. Förbättrad effektivitet

En av de största fördelarna med e-signaturer för e-handelsföretag är förbättrad effektivitet. E-signaturer kan effektivisera signeringsprocessen genom att ta bort behovet av att skriva ut, signera och skanna fysiska dokument. Istället kan dokument skickas elektroniskt, signeras snabbt och returneras utan fördröjningar. Det sparar tid och pengar och minskar risken för fel.

2. Ökad säkerhet

E-signaturer kan också öka säkerheten vid e-handelstransaktioner. E-signaturer kan innehålla krypterings- och autentiseringsfunktioner som gör dem säkrare än traditionella signaturer. Detta kan bidra till att förhindra bedrägerier och säkerställa att endast behöriga personer kan signera dokument.

Läs även: 16 skäl till varför e-signaturer hjälper ditt företag att spara tid och pengar

14 sätt som e-signaturer gynnar e-handelsföretag - Oneflow

3. Förbättrad tillgänglighet

E-signaturer kan också öka tillgängligheten för e-handelsföretag. Med e-signaturer kan dokument signeras var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst med internetuppkoppling. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för företag som är verksamma på flera platser eller har anställda som arbetar på distans.

4. Bättre kundupplevelse

E-signaturer kan också ge en bättre kundupplevelse för e-handelsföretag. Kunderna kan signera dokument snabbt och enkelt, utan att behöva skriva ut, signera och skanna fysiska dokument. Detta kan göra signeringsprocessen mer bekväm och mindre frustrerande, vilket kan leda till ökad kundnöjdhet.

5. Kostnadseffektiv

E-signaturer kan vara en kostnadseffektiv lösning för e-handelsföretag. De kan eliminera behovet av fysiska dokument, vilket kan spara pengar på tryck-, pappers- och lagringskostnader. E-signaturer kan också påskynda signeringsprocessen, vilket kan spara pengar på arbetskostnader.

6. Miljövänligt

E-signaturer är miljövänliga, eftersom de kan minska pappersavfall och koldioxidutsläpp i samband med transport av fysiska dokument. Genom att använda e-signaturer kan e-handelsföretag minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet.

Läs även: Hur konverterar man en signatur till en e-signatur?

how e-signatures benefit e-commerce companies - Oneflow

7. GDPR-efterlevnad

E-signaturer kan hjälpa e-handelsföretag att uppfylla efterlevnadskrav. De kan användas för att samla in samtycke, verifiera identiteter och upprätthålla register, vilket gör det lättare för företag att följa regler som GDPR och HIPAA.

8. Snabbare handläggningstid

E-signaturer kan förbättra handläggningstiderna för e-handelstransaktioner. Dokument kan undertecknas på några minuter i stället för dagar eller veckor. Detta kan hjälpa e-handelsföretag att avsluta affärer snabbare och öka intäkterna.

9. Bättre samarbete

E-signaturer kan också förbättra samarbetet mellan e-handelsföretag och deras partners, leverantörer och kunder. E-signaturer kan användas för att signera avtal, överenskommelser och andra dokument, vilket gör det lättare för företag att arbeta tillsammans och uppnå gemensamma mål.

10. Minskade juridiska risker

E-signaturer kan minska de juridiska riskerna för e-handelsföretag. Genom att använda e-signaturer kan företag säkerställa att alla parter har undertecknat de dokument som krävs och att underskrifterna är juridiskt bindande. Detta kan minska risken för juridiska tvister och rättstvister.

Läs mer här: Hur Oneflow kan hjälpa HR-team att spara tid och pengar

how e-signatures benefit e-commerce companies - Oneflow

11. Integrationer med annan programvara

E-signaturer kan integreras med annan programvara som används av e-handelsföretag, som CRM-system, dokumenthanteringssystem och annan programvara för att effektivisera arbetsflöden och förbättra effektiviteten.

12. Anpassning

E-signaturer kan anpassas för att uppfylla e-handelsföretagens behov. Programvara för e-signaturer kan skräddarsys för specifika branscher, arbetsflöden och användningsområden, vilket gör det enklare för företag att använda e-signaturer i sin unika affärsmiljö.

13. Skalbarhet

E-signaturer kan vara skalbara för e-handelsföretag. Programvara för e-signaturer kan enkelt skalas upp eller ner beroende på verksamhetens behov, vilket gör den till en flexibel lösning för företag i alla storlekar.

Read also: En guide till e‑signaturer och vad som gör dem juridiskt bindande

how e-signatures benefit e-commerce companies - Oneflow

14. Konkurrensfördelar

E-signaturer kan ge e-handelsföretag en stor konkurrensfördel. Genom att använda e-signaturer kan företagen förbättra sin effektivitet, säkerhet, kundupplevelse, efterlevnad och samarbete, vilket kan hjälpa dem att sticka ut på en konkurrensutsatt e-handelsmarknad.

Sammanfaattningsvis

Sammanfattningsvis kan e-signaturer ge en rad fördelar för e-handelsföretag. Från förbättrad effektivitet till ökad säkerhet, tillgänglighet, kundupplevelse, kostnadseffektivitet, GDPR-efterlevnad, handläggningstid, samarbete, minskade juridiska risker, integration med annan programvara, anpassningsbarhet, skalbarhet och konkurrensfördelar – e-signaturer kan hjälpa e-handelsföretag att effektivisera sina processer och nå större framgång.

I takt med att e-handeln fortsätter att växa och utvecklas kommer e-signaturer att bli ett allt viktigare verktyg för företag som vill lyckas. Så om du driver ett e-handelsföretag, överväg att införa e-signaturer i ditt arbetsflöde idag och ta ditt företag till nästa nivå.

Kom ihåg att e-signaturer är juridiskt bindande, så se till att du väljer en ansedd e-signaturleverantör som erbjuder säkra och tillförlitliga tjänster. Med rätt lösning för e-signaturer kan du uppnå dina affärsmål och sticka ut på en konkurrensutsatt e-handelsmarknad.

Prev:

Hur konverterar man en signatur till en e-signatur?

Next:

Lead-nurturing för SaaS: 5 taktiker för att stänga fler affärer

Liknande artiklar

Produkt

Obegränsat antal meddelandemallar

Avtal

Digitala avtal: Öka aktieägarvärde i den moderna affärsvärlden

Produkt

Approval Flows: Hur multinationella företag kan använda dem

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team