Skip to content

Sähköinen allekirjoitus

14 tapaa, joilla sähköiset allekirjoitukset hyödyttävät verkkokauppoja

Oletko koskaan miettinyt, mitkä ovat sähköisen allekirjoituksen edut verkkokaupoille? Nykypäivän digiaikana verkkokauppayritysten on löydettävä keinoja virtaviivaistaa prosessejaan ja poistaa niistä tarpeettomat. Yksi tapa tehdä tämä on ottaa käyttöön sähköiset allekirjoitukset eli e-allekirjoitukset. Ne voivat hyödyttää verkkokauppoja monin tavoin aina tehokkuuden parantamisesta turvallisuuden lisäämiseen. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten sähköiset allekirjoitukset hyödyttävät verkkokauppayrityksiä ja miten ne voivat auttaa näitä yrityksiä menestymään kilpailluilla markkinoilla.

Mitä sähköiset allekirjoitukset ovat?

E-allekirjoitus on tapa allekirjoittaa asiakirjat sähköisesti perinteisen kynän ja paperin sijaan. Sähköiset allekirjoitukset ovat oikeudellisesti sitovia EU:n 27 jäsenvaltiossa, UK:ssa ja monissa muissa maissa. Niiden suosio on kasvamassa monilla aloilla, kuten verkkokaupassa. E-allekirjoituksia voidaan käyttää sopimusten ja muiden asiakirjojen allekirjoittamiseen, ja ne ovat usein nopeampia ja kätevämpiä kuin perinteiset allekirjoitustavat.

Sähköisen allekirjoituksen edut verkkokaupoille

1. Parantunut tehokkuus

Yksi sähköisten allekirjoitusten suurimmista eduista verkkokauppayrityksille on tehokkuuden parantuminen. Sähköiset allekirjoitukset voivat tehostaa allekirjoitusprosessia, kun fyysisiä asiakirjoja ei tarvitse tulostaa, allekirjoittaa ja skannata. Sen sijaan asiakirjat voidaan lähettää sähköisesti, allekirjoittaa nopeasti ja palauttaa viipymättä. Näin voidaan säästää aikaa ja rahaa sekä vähentää virheiden riskiä.

2. Turvallisuuden paraneminen

E-allekirjoitukset voivat myös parantaa verkkokauppojen turvallisuutta. Ne voivat sisältää salaus- ja todentamisominaisuuksia, jotka tekevät niistä perinteisiä allekirjoituksia turvallisempia. Näin voidaan estää petoksia ja varmistaa, että vain valtuutetut henkilöt voivat allekirjoittaa asiakirjoja.

Lue myös: Sähköinen allekirjoitus: 16 syytä, miksi sinun tulisi käyttää sitä

14 tapaa, joilla sähköiset allekirjoitukset hyödyttävät verkkokauppoja - Oneflow

3. Joustavuuden paraneminen

Sähköiset allekirjoitukset voivat myös lisätä verkkokauppayritysten joustavuutta. Niiden avulla asiakirjat voidaan allekirjoittaa mistä tahansa, milloin tahansa ja millä tahansa laitteella, jossa on internet-yhteys. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä yrityksille, jotka toimivat useilla paikkakunnilla tai joilla on etätyöntekijöitä.

4. Parempi asiakaskokemus

E-allekirjoitukset voivat myös parantaa sähköisen verkkokauppojen asiakaskokemusta. Asiakkaat voivat allekirjoittaa asiakirjoja nopeasti ja helposti ilman, että heidän tarvitsee tulostaa, allekirjoittaa ja skannata fyysisiä asiakirjoja. Tämä voi tehdä allekirjoitusprosessista helpompaa ja vähemmän turhauttavaa, mikä puolestaan lisää asiakastyytyväisyyttä.

5. Kustannustehokkuus

Sähköiset allekirjoitukset voivat olla kustannustehokas ratkaisu verkkokaupoille. Ne poistavat fyysisten asiakirjojen tarpeen, mikä voi säästää rahaa tulostus-, paperi- ja varastointikustannuksissa. E-allekirjoitukset voivat myös nopeuttaa allekirjoitusprosessia, mikä voi säästää yrityksen työvoimakustannuksia.

6. Ympäristöystävällisyys

E-allekirjoitukset ovat ympäristöystävällisiä, sillä ne vähentävät paperijätettä ja fyysisten asiakirjojen kuljettamiseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Niitä käyttämällä verkkokaupat voivat vähentää ympäristövaikutuksiaan ja edistää kestävää kehitystä.

Oneflown 14 tapaa, joilla sähköiset allekirjoitukset hyödyttävät verkkokauppoja

7. Säännösten mukaisuus

Sähköiset allekirjoitukset voivat auttaa verkkokauppoja täyttämään vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Niitä voidaan käyttää suostumuksen keräämiseen, henkilöllisyyden todentamiseen ja rekisterien ylläpitämiseen, mikä helpottaa yritysten GDPR:n ja HIPAA:n kaltaisten säännösten noudattamista.

8. Nopeampi kauppojen läpimenoaika

E-allekirjoitukset voivat parantaa kauppojen läpimenoaikaa. Niiden avulla asiakirjat voidaan allekirjoittaa minuuteissa päivien tai viikkojen sijaan. Tämä voi auttaa verkkokauppayrityksiä tekemään kaupat nopeammin ja lisäämään tulojaan.

9. Parempi yhteistyö

Sähköiset allekirjoitukset voivat myös parantaa verkkokauppayritysten ja niiden kumppaneiden, toimittajien ja asiakkaiden välistä yhteistyötä. Niitä voidaan käyttää sopimusten ja muiden asiakirjojen allekirjoittamiseen, mikä helpottaa yritysten yhteistyötä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

10. Oikeudellisten riskien välttäminen

E-allekirjoitukset voivat vähentää verkkokauppojen oikeudellisia riskejä. Niitä käyttämällä yritykset voivat varmistaa, että kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet vaaditut asiakirjat ja että allekirjoitukset ovat oikeudellisesti sitovia. Tämä voi vähentää oikeudellisten riitojen ja oikeudenkäyntien riskiä.

Lue myös: Oneflow auttaa HR-tiimejä säästämään aikaa ja rahaa

Sähköisen allekirjoituksen edut verkkokaupoille - Oneflow

11. Integraatiot muihin ohjelmistoihin

E-allekirjoitukset voidaan integroida muihin verkkokauppayritysten käyttämiin ohjelmistoihin. Tämä ohjelmisto voidaan integroida CRM-järjestelmiin, asiakirjahallintajärjestelmiin ja muihin ohjelmistoihin prosessien virtaviivaistamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

12. Kustomointi

E-allekirjoitukset voidaan räätälöidä vastaamaan verkkokauppojen tarpeita. Sähköisen allekirjoituksen ohjelmisto voidaan räätälöidä tietyille toimialoille, erilaisille työnkuluille ja käyttötapauksille, mikä helpottaa yritysten sähköisten allekirjoitusten käyttöä niiden ainutlaatuisessa liiketoimintaympäristössä.

13. Skaalautuvuus

E-allekirjoitukset ovat verkkokauppojen tarpeiden mukaan skaalautuvia. Sähköisen allekirjoituksen ohjelmisto voidaan helposti skaalata ylös- tai alaspäin yrityksen tilanteen mukaan, mikä tekee siitä joustavan ratkaisun kaikenkokoisille yrityksille.

Lue myös: Sähköiset allekirjoitukset ja niiden laillisuus

Sähköisen allekirjoituksen edut verkkokauppayrityksille - Oneflow

14. Kilpailuetu

E-allekirjoitukset voivat tarjota kilpailuetua verkkokaupoille. Niitä käyttämällä yritykset voivat parantaa tehokkuuttaan, turvallisuuttaan, asiakaskokemustaan, vaatimustenmukaisuuttaan ja yhteistyötään, mikä voi auttaa niitä erottumaan ruuhkaisilla sähköisen kaupankäynnin markkinoilla.

Tiivistelmä

Yhteenvetona voidaan todeta, että sähköiset allekirjoitukset voivat tarjota verkkokaupoille monenlaisia etuja. Tehokkuuden parantamisesta turvallisuuden, saatavuuden, asiakaskokemuksen, kustannustehokkuuden, vaatimustenmukaisuuden, läpimenoajan, yhteistyön, oikeudellisten riskien vähentämisen, muihin ohjelmistoihin integroinnin, räätälöinnin, ja aina skaalautuvuuden ja kilpailuedun parantamiseen sähköiset allekirjoitukset voivat auttaa verkkokauppayrityksiä tehostamaan prosessejaan ja menestymään paremmin kilpailluilla markkinoilla. 

Sähköisen kaupankäynnin kasvaessa ja kehittyessä e-allekirjoituksista tulee yhä tärkeämpi väline yrityksille, jotka haluavat menestyä. Jos sinulla on verkkokauppaa harjoittava yritys, harkitse sähköisten allekirjoitusten sisällyttämistä prosesseihisi jo tänään ja vie yrityksesi seuraavalle tasolle.

Muista, että e-allekirjoitukset ovat oikeudellisesti sitovia, joten varmista, että valitset hyvämaineisen sähköisen allekirjoituksen tarjoajan, joka tarjoaa turvallisia ja luotettavia palveluja. Oikean sähköisen allekirjoitusratkaisun avulla voit saavuttaa liiketoimintasi tavoitteet ja erottua ruuhkaisilla markkinoilla.

Prev:

Kuinka muuntaa JPEG/PNG-kuva sähköiseksi allekirjoitukseksi?

Next:

5 tapaa rekrytointiprosessin automatisointiin

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Sähköinen allekirjoitus

Oneflow & Salesforce: sähköiset allekirjoitukset

Sopimukset

Top 5 sopimushallintaohjelmistoa, jotka voidaan integroida Salesforceen

Sopimukset

Opas startup-yrityksen bootstrappingiin & vinkkejä rahan säästämiseen

Sopimukset

8 sopimustenhallintaohjelmiston tuomaa hyötyä startupeille

Sopimukset

Näin luot sähköisiä sopimuksia

Myynti

Digitaalisten myyntikanavien tulojen maksimointi

Sähköinen allekirjoitus

Sähköisten allekirjoitusten käyttämättä jättämisen 7 suurinta riskiä

Sopimukset

Sopimusten hallinnointi: Vinkkejä lakitiimeille