Skip to content

Elektroniska signaturer

Lämna ditt spår: Signaturens historia

Inom B2B är det säkert att vi signera dokument de flesta dagar, och ofta gör vi det automatiskt. Men det har krävts mycket för att vi ska komma dit. Signaturens historia är faktiskt mycket mer spännande än vad den låter, det försäkrar vi dig om. Så om du, liksom vi, är lite av en historisk nörd, spänn fast dig. Det är en intressant resa som väntar dig.

1. De första signaturen

Den allra första signaturen går ända tillbaka till det antika Sumerien, omkring 2600 f.Kr. Det är ungefär 4612 år innan Oneflow grundades! En skribent vid namn A-du lämnade sin signatur på en lertavla som hittades i dagens Irak.

Några hundra år senare skrev en annan skribent vid namn Amen’aa sitt namn på en papyrusrulle i det gamla Egypten, som nu finns bevarad och utställd i Ryssland. 

Det var i Sumerien och Egypten som de allra första namnteckningarna gjordes, men huruvida de var juridiskt bindande på det sätt som vi skulle känna det idag är fortfarande föremål för debatt bland historiker. 

2. Historien om signaturen blir juridisk

Det finns inget “eureka”-ögonblick när den första rättsligt bindande signaturen registrerades. I stället är det mer av en gradvis process. Men den första storskaliga användningen av signaturer på vad som kan betraktas som ett avtal kommer under romartiden.

Kejsarens dekret, rika romares köp av mark och till och med försäljning av större mängder varor är alla kända som grunder för avtal i det antika Rom. Avtalen kunde också vara muntliga, men avtal som skrivits på tavlor har överlevt. Det fanns till och med några grundläggande avtalslagar i de romerska böckerna under Justinianus regeringstid.

Ett annat bra exempel på ett tidigt, juridiskt bindande dokument är Domesday Book. Kort efter den normandiska erövringen av England bestämde sig Vilhelm Erövraren för att han ville ha en detaljerad inventering av varje person i sitt nya rike, liksom av alla deras ägodelar och markinnehav. 

Efter att ha inventerat varje egendom måste revisorn skriva under på vad de hade hittat. 

Det var vid den här tiden som även sälar infördes. De användes främst av kungligheter och adelsmän och innebar att man tryckte in ett trä- eller järnmotiv i flytande vax som droppades på pergament. Från Peking till London användes dessa för att signera allt från avtal om livsmedelsproduktion och -distribution till dödsdomar. 

Läs också: 10 fantastiska signaturer genom historien

signatur dokument

3. Signaturer får större tyngd

Det är också i England som de första lagarna om signaturer utarbetades när Magna Carta signerades 1215. Magna Carta, som betyder “stor stadga” på latin, signerades av kung John efter en konflikt med sina baroner och gav några av monarkens “gudomliga riter” till baronerna. Några grundläggande avtalslagar började utvecklas i den engelska lagstiftningen strax därefter. 

Men det var under kung Karl II:s regeringstid som State of Frauds Act 1677 gav signaturer den tunga vikt de har idag. Enligt lagen var inget avtal på något sätt giltigt om det inte hade signerades. 200 år senare, under drottning Victoria, blev även signaturer på telegram bindande, vilket var första gången som något annat än bläck eller vax erkändes. 

Detta fortsatte med telefoniska underskrifter 1918 och faxade underskrifter 1988. Även om faxmaskinen nu till största delen har förpassats till Museum of Office History, innebar den att juridiskt bindande underskrifter kunde skickas till andra sidan jordklotet på bara några minuter. 

Men i och med datorns framväxt på 1990-talet kom en annan form av signering: PDF-filer.

4. PDF tar över från papper

PDF-filer kom till 1992. Inom ett år fanns det verktyg för att läsa PDF-filer. Detta var ett stort ögonblick i signaturens historia när allt blev digitalt. På den tiden var det helt banbrytande eftersom avtal kunde skickas globalt, men utan att man behövde de pappersspår som faxmaskinerna lämnade. 

Men PDF:en i dag håller naturligtvis inte lika bra som den gjorde 1992. Även om den förkortade tiden för att signerades från timmar, eller till och med dagar, till bara några minuter, och räddade otaliga träd i processen, har PDF-filen hamnat på efterkälken i den digitala utvecklingen. 

I signaturens historia var PDF, precis som telegrammet eller faxmaskinen, ett stort steg framåt, men det är nu ett steg som har överträffats. 

Läs också: 3 tips hur Oneflow minskar kostnaderna innan signering av avtal

signatur dokument

5. Elektroniska signaturer

År 2000 antog USA lagen om elektroniska signaturer i den globala och nationella handeln (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act), som gör det möjligt att använda signaturer som är gjorda med andra medel än bläck. Bara några veckor tidigare hade EU utfärdat ett direktiv om vissa aspekter av elektroniska signaturer. Det skulle senare ersättas av EIDAS-förordningen. Vad detta innebar var att den elektroniska signaturen inte bara var här för att stanna, utan att den höll på att bli mainstream.

Men inom två decennier hade PDF-formatet gått om av HTML-avtal. PDF-filer är i huvudsak bilder av webbsidor. De är på sätt och vis statiska utskrifter, medan HTML-avtal är mycket mer dynamiska och bättre lämpade för den värld som vi lever i idag och som innebär att vi kan skriva under i går. 

Nu skickar människor inte bara dokument över hela världen på en bråkdel av en sekund, utan de har också gjort sig av med e-postkedjor. Med HTML-avtal kan man nu signera med hjälp av en app för ID-verifiering, eller till och med bara med en knapp som säger “Klicka här för att skriva under nu”. Signaturens historia har varit en lång resa sedan det allra första märket lämnades för mer än 4 000 år sedan i det antika Sumerien.

Prev:

Hur man blir en säljare som klarar sig i en lågkonjunktur

Next:

Vad ska en bra programvara för avtalshantering egentligen göra innan signering?

Liknande artiklar

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Kommande: Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer för rättsavdelningen: Så får du ut så mycket som möjligt av det

Företagskultur

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Säkerhet

Skydda din organisation: vikten av anpassningsbara användarbehörigheter

Elektroniska signaturer

Vad innebär distanssignering?