Skip to content

Uncategorized

Sett spor etter deg: Signaturens historie

I B2B kan vi trygt si at vi signerer dokumenter de fleste dager, og ganske ofte gjør vi det automatisk. Men det har tatt lang tid å komme dit. Vi kan forsikre deg om at signaturens historie faktisk er mye mer spennende enn den høres ut. Så hvis du, som oss, er litt av en historienerd, kan du spenne deg fast. Du har en interessant tur i vente.

1. De første signaturene

Den aller første signaturen kan dateres helt tilbake til det gamle Sumeria, rundt 2600 f.Kr. Det er omtrent 4612 år før Oneflow ble grunnlagt! En skriver ved navn A-du satte sin signatur på en leirtavle som ble funnet i dagens Irak. 

Noen hundre år senere signerte en annen skriver ved navn Amen’aa på en papyrusrull i det gamle Egypt, som nå er bevart og utstilt i Russland. 

Det var i Sumeria og Egypt at de aller første underskriftene ble skrevet, men hvorvidt de var juridisk bindende slik vi kjenner dem i dag, er fortsatt omdiskutert blant historikere.

Det var ikke noe “eureka”-øyeblikk da den første juridisk bindende signaturen ble registrert. Det er snarere snakk om en gradvis prosess. Men den første storstilte bruken av signaturer på det som kan betraktes som en kontrakt, finner sted i romertiden.

Det er kjent at keiserens dekreter, velstående romeres kjøp av landområder og til og med salg av større mengder varer var grunnlag for kontrakter i antikkens Roma. Avtaler kunne også være muntlige, men kontrakter skrevet på tavler har overlevd. Det fantes til og med noen grunnleggende kontraktslover i de romerske bøkene under Justinian.

Et annet godt eksempel på et tidlig, juridisk bindende dokument er Domesday Book. Kort tid etter den normanniske erobringen av England bestemte Vilhelm Erobreren seg for at han ville ha en detaljert oversikt over alle innbyggerne i det nye kongeriket, samt alle eiendelene og jordeiendommene deres. 

Etter å ha registrert alle eiendelene, måtte revisoren skrive under på det han hadde funnet. 

Det var også på denne tiden at segl ble introdusert. Seglene, som hovedsakelig ble brukt av kongelige og adelige, gikk ut på å trykke et tre- eller jernmotiv ned i flytende voks som ble dryppet på pergament. Fra Beijing til London ble de brukt til å signere alt fra kontrakter om matproduksjon og -distribusjon til dødsdommer.

Les også: Top 10 amazing signatures throughout history

Hand pointing left through hole in a pink wall – blog on history of the signature

3. Signaturer får større tyngde

Det var også i England at de første signaturlovene ble utviklet da Magna Carta ble undertegnet i 1215. Magna Carta, som betyr “stort charter” på latin, ble undertegnet av kong John etter en konflikt med baronene, og ga noen av monarkens “guddommelige ritualer” til baronene. Kort tid etter begynte noen grunnleggende kontraktslover å utvikle seg i engelsk rett. 

Men det var under kong Charles II at State of Frauds Act 1677 ga signaturer den tyngden de har i dag. Loven slo fast at ingen kontrakt på noen måte var gyldig med mindre den var signert. 200 år senere, under dronning Victoria, ble også underskrifter på telegrammer bindende, og det var første gang noe annet enn blekk og voks ble anerkjent. 

Dette fortsatte med telefonsignaturer i 1918 og faksede signaturer i 1988. Selv om faksmaskinen nå for det meste har havnet på Museum of Office History, innebar den at juridisk bindende underskrifter kunne sendes til den andre siden av verden på bare noen få minutter. 

Men med datamaskinens inntog på 1990-tallet kom det en annen form for signering: PDF-filen.

4. PDF tar over for papir

PDF-filer ble til i 1992. I løpet av ett år dukket det opp verktøy for PDF-lesing. Dette var et stort øyeblikk i signaturens historie da ting ble digitalisert. På den tiden var det helt banebrytende, ettersom kontrakter kunne sendes globalt uten at det var nødvendig å etterlate seg papirspor som faksmaskiner etterlater. 

Men PDF-filen holder naturligvis ikke like godt i dag som den gjorde i 1992. Selv om den reduserte tiden det tok å signere fra timer, eller til og med dager, til bare minutter, og sparte utallige trær i prosessen, har PDF-filen blitt akterutseilt av den digitale utviklingen. 

I signaturens historie var PDF-filen, i likhet med telegrammet og faksmaskinen, et stort fremskritt, men nå har den blitt utkonkurrert.

Les også: Discover the Best Contract Management Tools – Our Top 10 Picks!

Hand on right holding mobile displaying Oneflow logo and text "your contract is signed" next to pink rollercoaster - blog on history of the signature

5. Signaturer blir elektronisk

I 2000 vedtok USA loven Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, som åpner for bruk av signaturer som er laget på andre måter enn med blekk. Bare noen uker tidligere hadde EU vedtatt et direktiv som dekket noen aspekter ved elektroniske signaturer. Det skulle senere bli erstattet av EIDAS-forordningen. Dette betydde ikke bare at den elektroniske signaturen var kommet for å bli, men også at den var i ferd med å bli mainstream.

Men i løpet av to tiår ble PDF-filen forbigått av HTML-kontrakter. PDF-filer er i bunn og grunn bilder av nettsider. De er på sett og vis statiske utskrifter, mens HTML-kontrakter er langt mer dynamiske og bedre tilpasset den “signer dette i går”-verdenen vi lever i i dag. 

I dag sender folk ikke bare dokumenter over hele verden på brøkdelen av et sekund, de har også avskaffet e-postkjeder. Med HTML-kontrakter kan man nå signere ved hjelp av en app for ID-verifisering, eller til og med bare en knapp som sier “Klikk her for å signere nå”. Signaturens historie har vært litt av en reise siden det aller første merket ble etterlatt for mer enn 4000 år siden i antikkens Sumeria.

Prev:

Slik blir du en selger som overlever lavkonjunkturen

Next:

Hva er e-innkjøp, og hvilke fordeler det har for virksomheten din?

Relaterte artikler

Elektroniske signaturer

Hva er fjernsignering?

Kontrakter

Hva er kontraktsprosessen? Og hvordan fungerer den?

Markedsføring

Hva er de 13 beste ContractPodAi-alternativene?

Kontrakter

Hvorfor halvparten av selskaper ser hvordan AI kan bidra til risiko og compliance management

Kontrakter

Digitale kontrakter revolusjoneres av AI

Kontrakter

Hva er underforstått samtykke?

Elektroniske signaturer

Hvorfor elektroniske signaturer er like gyldige som håndskrevne signaturer

Produkt

Hvor lenge varer en kontrakt uten utløpsdato?