Skip to content

Avtal

Vad avtalsmetadata är – och varför det är viktigt

Metadata ger dig ovärderliga insikter om dina avtal. Men vad är egentligen avtalsmetadata, och varför är det viktigt?

Vad är egentligen metadata?

I grund och botten är metadata information om annan information. Det ger insikter – antingen i realtid eller retrospektivt – om hur något används eller engagerar. Metadata kan också förvandla till synes kvalitativa data till kvantitativa bitar som kan ge stora insikter – och detta gäller för dina avtal.

När det gäller avtal kan metadata ge dig insikter om saker som:

 • Vem som faktiskt signerade avtalet
 • Hur de signerade det (surfplatta, telefon, dator, etc.)
 • När de signerade det

Men det kan också omfatta andra saker som:

 • Affärens värde
 • Datum inom livscykeln
 • Köpta produkter/tjänster
 • Faktureringsnummer

I grund och botten kan avtalsmetadata ge dig information om dina avtal i sig, men också om de större affärer och beslut som dessa avtal förseglar.

Läs även: Vikten av datadrivet beslutsfattande för företag

Vad avtalsmetadata är - och varför det är viktigt

Varför är avtalsmetadata viktigt?

Den har både kortsiktiga och långsiktiga fördelar. På kort sikt kan det hjälpa dig med prognoser eller revision av dina avtal. Men dina avtalsmetadata kan också användas för att fatta långsiktiga beslut om ditt företag.

Här är några av fördelarna med att använda avtalsmetadata:

 • Skapa egna prognoser för ARR och produkttillgänglighet
 • Ta fram en lista med e-postadresser till de motparter som har köpt en viss produkt för att skapa produktspecifika nyhetsbrev
 • Spåra avtalspipelines utan behov av ett CRM-system
 • Inom upphandling? Inga problem. Avtalsmetadata kan hjälpa dig att bygga ett förnyelsehanteringssystem som passar dina behov

Hur kan avtalsmetadata hjälpa till med analyser?

Vi kan alla vara överens om att analys är kärnan i varje framgångsrik affärsstrategi. Du måste veta vad som fungerar, vad som inte gör det och varför. Det är här som avtalsmetadata kan vara ovärderligt. Det kan gå mycket djupare in i dina kunders vanor än Google Analytics, eller liknande plattformar, kan.

Här är bara några exempel.

Exempel på avtalsmetadata i analyser

Korrelationer med slutliga transaktionsvärden

Med hjälp av metadata om era avtal kan ni upptäcka korrelationer mellan specifika avtalsattribut, t.ex. att en produkttabell ingår, och det slutliga affärsvärdet. Eller korrelerar dina avtal med en rabatt med ett högre slutgiltigt affärsvärde eller en högre avslutsfrekvens? Har bifogade vittnesmål någon inverkan?

Genom att använda dina avtalsmetadata för att titta på dessa typer av korrelationer kan du hitta sätt att göra dina avtal så övertygande som möjligt och öka dina avtalsvärden över tid.

Läs även: Vad är avtalshantering: en komplett guide

Exempel på avtalsmetadata i analyser

Hitta den typ av motpart som leder till förseningar

Vi har alla varit där. Ditt avtal har undertecknats av alla parter utom en – och den personen tar god tid på sig. Det är här metadata kan komma till din undsättning. De kan hjälpa dig att identifiera vilken typ av motpart – oavsett om det är en demografisk grupp eller en specifik roll – som mest sannolikt orsakar förseningar i signeringsprocessen.

Detta innebär också att eftersom du kan titta på tiden från öppning till signering för alla dina signerade avtal och sedan hitta trender för de vanligaste motpartsrollerna som leder till förseningar, kan du göra proaktiva insatser i framtiden för att ge ytterligare information till dessa roller när de signerar. Information som denna är ovärderlig under stängningsveckan.

Upptäck när det är mest sannolikt att dina avtal kommer att signeras

Det är givet att fredagseftermiddagen före jul eller den sista arbetsdagen före juli inte är de bästa dagarna för att få dina avtal signerade – åtminstone inte här i Skandinavien. Men det är här som dina avtalsmetadata kan ge dig så många fler insikter än vad ditt CRM kan.

Genom en tidsserieanalys kan dina metadata berätta för dig vilka månader, och till och med dagar, det är mest sannolikt att du kommer att avsluta den där affären. Dessa insikter kan hjälpa ditt säljteam att bli ännu bättre.

Ökar rabatter verkligen din försäljning?

Det är den eviga frågan – särskilt i B2B-världen. Har de lockande rabatterna verkligen en positiv inverkan på den viktiga avslutsfrekvensen? Det kan dina avtalsmetadata ge dig svar på.

Du kan analysera dessa avtal för att se vilken övergripande inverkan de hade på affärsstorleken – allt tack vare dina avtalsmetadata.

Hur får jag tillgång till mina avtalsmetadata?

I Oneflow väntar dina metadata redan på dig inne i plattformen. Allt du behöver göra är att gå till avsnittet “Dokument” i plattformen. Längst ner på den sidan finns en exportflik med alla dina metadata till hands. Du kan ladda ner den som en Excel-fil, för Google Sheets eller för Apple Numbers. Det bästa är att du inte behöver oroa dig för att din fil ska försvinna i dina nedladdningar. Oneflow mejlar arket till dig automatiskt.

Så varför inte börja utforska dina avtalsmetadata redan idag? Du vet aldrig vad du kan upptäcka.

Prev:

Oneflow för Hibob effektiviserar onboarding av anställda och eliminerar manuell datainmatning

Next:

Vilka metadata från era avtal kan Oneflow tillhandahålla?

Liknande artiklar

Produkt

Obegränsat antal meddelandemallar

Avtal

Digitala avtal: Öka aktieägarvärde i den moderna affärsvärlden

Produkt

Approval Flows: Hur multinationella företag kan använda dem

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team