Skip to content

Sälj

Varför Tech har drabbats av uppsägningar

Techföretagen är några av de största företagen i världen. De har de mest kända namnen med produkter som har lyckats ta sig in i allas vår vardag. Meta, Amazon, Microsoft och Alphabet är bara några av de massiva techjättarna. De är också en del av de många techföretag som meddelat uppsägningar under det senaste året. Och de verkar inte vara de sista. 

Enligt Crunchbase har ungefär 200 000 arbetstagare sagts upp inom techbranschen sedan början av 2022. Den siffran tar inte heller hänsyn till andra som har påverkats på andra sätt av dessa nedskärningar. Det är definitivt något på gång som har fått alla dessa företag att trycka på avtryckaren för massuppsägningar. 

Det är särskilt sant eftersom techsektorn historiskt sett har varit mer motståndskraftig mot makroekonomiska faktorer som recessioner och ekonomiska nedgångar. Apple, Microsoft och andra techföretag uppvisade till exempel rekordvinster på grund av Covid 19-pandemin. Därmed inte sagt att de är immuna, för det är de definitivt inte. Men de har egenskaper i sina företagsprofiler som konsekvent inspirerar investerarnas förtroende. 

Allt detta leder till frågan: Varför säger techföretagen upp anställda just nu?

Om du tittar på några av de uttalanden som har gjorts av vd:ar eller chefer på företag som har gjort uppsägningar, kommer du att se några gemensamma nämnare.

tech uppsägningar

Overextension

De uttalanden som har gjorts av många av de största techföretagens vd:ar har i stort sett alla sagt samma sak. Att alla företag anställde för mycket och överdrev sig själva under högkonjunkturen tack vare pandemin. För att vara rättvis, många av dessa företag ökade sin personalstyrka med 20 %, 30 % och i vissa fall till och med nästan 50 %. 

Techföretag har fått ett gott rykte som bra arbetsplatser. De ger sina anställda höga löner och god flexibilitet när det gäller balansen mellan arbete och privatliv och riktlinjer för distansarbete. Det innebär att de kan locka till sig några av de bästa talangerna på marknaden. Så när tiderna är goda gör dessa företag allt för att säkra de bästa anställda de kan. Vilket kan bidra till att förklara den massiva ökningen av antalet anställda och varför de var optimistiska inför den framtida tillväxten.  

Det som inte riktigt stämmer är att det har varit en tjurmarknad i tio år, de borde väl ha vetat att den inte skulle vara för evigt. Och därför borde de ha varit förberedda på den verkligheten.

Lägre tillväxt

Techsektorn har alltid varit inriktad på hypertillväxt. Företag grundas, lyfter som en raket och går sedan till allmänheten med en börsintroduktion som slår alla rekord. Det är svårt att upprätthålla sådana vansinniga tillväxtnivåer, och det blir svårare ju större ett företag blir. I takt med att de växer blir deras tillväxt marginell snarare än exponentiell. Lagen om minskande avkastning i praktiken. 

Techjättarna är inte panka och sitter på stora summor pengar. De är fortfarande lönsamma. Det är inte det som är problemet här. Frågan är att techföretag måste visa tillväxt, eftersom det är så de mäts och värderas. Och de måste bibehålla den tillväxten, vilket naturligtvis är svårare att göra i en björnmarknad.

Samma nyckeltal och mått används för att mäta techföretag som andra företag, men vissa är vanligare än andra. Ett sådant mått för att värdera ett techföretag är att använda intäkt per anställd. Detta mäter hur mycket intäkter som genereras av varje anställd inom företaget.

Som nämnts ovan anställde techföretagen för mycket och överexponerade sig under pandemin. Eftersom deras personalstyrka hade ökat mycket, minskade intäkterna per anställd. Det betyder att deras företag är uppblåst, eller i investerarnas ögon mindre värdefullt eftersom det inte fungerar effektivt. Så i teorin kommer uppsägning av anställda att göra deras företag mer värdefulla, men det finns naturligtvis många andra externa faktorer och andra åtgärder som bör beaktas. 

Det är dock möjligt att ett företags aktiekurs stiger efter att ha tillkännagivit uppsägningar eftersom det sänder positiva signaler till investerarna.

tech uppsägningar

Inflation och högre räntor

Detta är samma sak som alla tech chefer har sagt i sina tillkännagivanden om uppsägningar. Är det sant? På sätt och vis. Ja, om samma varor och tjänster blir dyrare i och med inflationen kommer det att påverka deras resultat. Högre räntor kommer också att påverka dem. Techföretagen och deras ledare säger alltså att de på grund av dessa orsaker måste hitta andra sätt att minska sina kostnader. I det här fallet innebär det att de anställda får stryka på foten.

Med inflation och högre räntor, liksom utsikterna till en recession som hotar konsumenterna, kommer de diskretionära utgifterna att minska. Och det är rimligt att anta att när konsumenterna spenderar mindre kommer techföretag som är beroende av höga konsumtionsutgifter att känna av dessa effekter. Ledarna på dessa företag anser därför att en minskning av antalet anställda kan fungera som en motvikt till dessa förändringar i konsumenternas konsumtionsvanor. Och förhoppningsvis stävja eventuella ytterligare makroekonomiska effekter som en recession. 

Techbranschen är full av kopior

Framgångsrika företag kommer alltid att ha kopior och andra som vill upprepa deras framgång. Ibland kan dock kopieringen av varandras åtgärder inom techområdet gå för långt. Det är som om alla techföretag spelar Simon Says. När antingen Amazon, Apple eller Alphabet gör något gör alla andra företag samma sak, bara för att? Det är lätt att följa med i de senaste techtrenderna. 

Det som är svårt är att ta ställning och satsa på sina egna pengar. Bokstavligen. I det här fallet är det Tim Cook från Apple som sänker sin egen lön till ynka 40 miljoner dollar. Det är naturligtvis fortfarande en löjlig summa pengar att tjäna, men det är en 40-procentig minskning av hans lön. Och han har inte meddelat några uppsägningar på Apple (ännu). Så bravo till honom för att han föregår med gott exempel och inte kopierar vad bokstavligen alla andra techföretag gör just nu.

Dessa uppsägningar inom techbranschen smittar av sig. Eftersom “om alla andra gör det, varför skulle inte vi göra det?”-mentaliteten kommer in i bilden. Det finns dock tillfällen då det lönar sig att gå emot strömmen nu senare.

Fungerar uppsägningar verkligen som en kostnadsbesparande åtgärd?

Effektiviteten av uppsägningar som en kostnadsbesparande åtgärd är omtvistad. Jeffrey Pfeiffer, professor vid Stanford Graduate School of Business, säger att de oftast är ineffektiva när det gäller att spara kostnader. En av orsakerna till detta är att uppsägningar medför stora kostnader i förväg, som kan uppgå till miljontals eller miljarder dollar i avgångsvederlag. Dessutom kan det allvarligt demotivera de anställda om de förlorar nära kollegor och börjar undra om de står på tur att bli avskedade.

Det finns bevis för att de som investerar när konkurrenterna avyttrar har en fördel när den ekonomiska nedgången är över. Pfeiffer nämner ett berömt citat från en välkänd affärsman: “A.G. Lafley, som var före detta VD för Procter and Gamble, sa att den bästa tiden att vinna mark på dina konkurrenter är när de drar sig tillbaka – när de skär ner på sina tjänster, när de skär ner på sin produktinnovation för att de har sagt upp folk”.

Detta väcker återigen frågan: Varför gör techföretag uppsägningar om de egentligen inte har någon större inverkan?

Enligt Pfeiffer “gör folk alla möjliga dumma saker hela tiden”, säger han. “Jag vet inte varför man förväntar sig att chefer ska vara annorlunda.

Prev:

5 tips hur du automatiserar HR-avtal

Next:

Kommer AI att ersätta mitt jobb? Ta reda på mer

Liknande artiklar

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Kommande: Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer för rättsavdelningen: Så får du ut så mycket som möjligt av det

Företagskultur

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Säkerhet

Skydda din organisation: vikten av anpassningsbara användarbehörigheter