Skip to content

Nyheter & event

Lågkonjunktur: 7 tips hur man överlever och klarar av den

Vi befinner oss inte i en lågkonjunktur ännu. Många finansiella rådgivare och personer inom branschen förutspår dock att en sådan sannolikt kommer att inträffa 2023. Ibland har de rätt och ibland har de fel. Det är det som är grejen med att förutsäga framtiden, det är svårt att göra rätt och väldigt lätt att göra fel. Med det i åtanke är det bättre att vara säker än att vara ledsen. Särskilt när det gäller att skydda ditt företag och din ekonomi.

Det finns inget som heter att vara alltför förberedd. Okej, det kan finnas i vissa situationer, men inte när det gäller ditt yrkesliv. Det är klokt att vara förberedd. Även när det går bra och seglingen är jämn. Man skulle kunna anta att det inte finns någon anledning att tänka på hur saker och ting kan gå fel när allt verkar gå bra. Men det är ett ödesdigert misstag. Eftersom det är svårt att veta när grov sjö kommer och att miljön kommer att förändras drastiskt. 

Här följer några punkter och saker att tänka på när man tänker på en eventuell ekonomisk nedgång. Så här gör du för att överleva och blomstra i en lågkonjunktur.

Läs också: Automatisering av avtal: En komplett guide

lågkonjuktur

Spendera klokt

Den här är inte ny eller banbrytande. Alla är medvetna om att när en lågkonjunktur slår till dras plånboken lite hårdare åt. Det innebär att du i stället för att spendera pengar på den senaste versionen av de senaste tech verktygen kommer du att hålla dig till de äldre versionerna som du redan har. Det betyder dock inte att du inte kommer att sluta spendera pengar. Det finns fortfarande de kostnader som är förknippade med att driva ett företag som du måste ta hänsyn till.

Utgifterna är oundvikliga och nödvändiga. För att överleva en lågkonjunktur är det viktigt att spendera klokt. Och att avgöra vilka kostnader som är nödvändiga för att ditt företag inte bara ska kunna fortsätta att drivas utan även expandera. Några av de bästa affärsbesluten kommer till stånd tack vare tuffa tider. Där människor på företag på grund av den omgivande miljön måste bli kreativa. De måste hitta sätt att uppnå större mål, ibland med färre resurser till sitt förfogande.

Smarta kostnader i en lågkonjunktur

Till exempel är hybridarbete numera normen i ett stort antal företag och branscher. Visst är det attraktivt för begåvade medarbetare att ha ett stort kontor med bra atmosfär och bekvämligheter. Men om hälften av tiden en betydande mängd anställda arbetar hemifrån kan det vara så att företaget behöver mindre kontorslokaler, vilket kan vara en stor kostnadsbesparing eftersom fastigheter är en av de högsta fasta kostnaderna för ett företag.

Men om en bra företagskultur och en miljö på kontoret är företagets kärnidentitet är det inte meningsfullt att minska antalet kontorsutrymmen och det är ett negativt beslut. Snarare än ett klokt beslut. I det fallet måste företaget dra i en annan hävstång som blir en kostnadsbesparande åtgärd, till exempel ett anställningsstopp eller något som kan vara klokt för slutresultatet men lite impopulärt hos dem som finns inom företaget.

Läs också: Vad orsakar en recession: De 5 främsta orsakerna

Diversifiera

Ibland kan en hel konjunkturnedgång orsakas av de återstående effekterna på en viss produkt, ett visst land eller en viss bransch. 

Låt oss till exempel göra en snabb historielektion:

Den stora finanskrisen 2008-2009 orsakades av att alltför många amerikaner såldes subprime-lån som de inte hade råd med. Och sedan såldes dessa lån som AAA-obligationer (de högst värderade och säkraste) till investerare. Investerarna visste inte att de obligationer de köpte var fulla av skräp. De hade intrycket att eftersom de var AAA var de säkra, tack vare att de fick högsta möjliga betyg av kreditvärderingsinstituten. 

När dessa lån började bli obetalda (eftersom de gavs till människor som inte hade möjlighet att betala dem) kraschade hela världsekonomin och några av de största, äldsta och mest väletablerade bankerna på Wall Street föll. Detta beror delvis på att dessa företag var så finansiellt utsatta på grund av att de var alltför beroende av en enda tillgång, obligation eller inkomstkälla. Dessa historiska finansiella missförhållanden är en stor läxa för företag att lära sig av.

Vad kan vi lära av finanskrisen

Den lärdomen är att vara mindre beroende av en enda tillgång, produkt, företag eller ett land för dina intäkter. Ett sätt att motverka detta är att hitta företag, industrier eller sektorer som är viktiga för den dagliga verksamheten i en ekonomi. Människor och företag behöver fortfarande viktiga tjänster för att kunna leva och existera. Sjukhus, transportföretag, livsmedels- och dryckesföretag och till och med vissa klädföretag producerar och säljer fortfarande sina varor när en recession slår till. Det handlar om att hitta ett sätt att diversifiera sina inkomster och intäktsströmmar.

Att vara alltför beroende av en enda produkt eller tillgång kan vara ett tveeggat svärd. Om du hittar din nisch, där din produkt uppfyller ett behov och når marknaden vid rätt tidpunkt. Du kan se en meteorisk uppgång och nå rekordvinster. Men samma omständigheter som gjorde att ditt företag upplevde enorma framgångar kan vara samma omständigheter som gör att ditt företag går omkull när en eller två faktorer förändras. För att stötta upp saker och ting och minska effekterna av externa händelser på ditt företag, se till Wu-Tang Financials kloka ord: “diversifiera dina obligationer”. 

Va motståndskraftig

Det är en klyscha att säga att motståndskraft inte kan läras ut, utan att man lär sig den. Det stämmer verkligen. Företag och företagsledare i dagens värld har varit tvungna att navigera i allt svårare och mer instabila situationer och ekonomiska förhållanden. Det finns inget historiskt prejudikat för människor att titta på för att styra ett företag genom en global finanskris som bara inträffar en gång i livet. Sedan, ungefär ett decennium senare, ytterligare en global pandemi som bara inträffar en gång i livet.

Människor, och därmed de företag som de utgör, är ofta produkter av sin omgivning. Att bli vuxen eller att ha sitt yrkesliv under sådana instabila perioder kommer att lämna kvarstående effekter på tankeprocesser, handlingar och psyken hos dem som lever och arbetar under dessa perioder. Våra farföräldrar eller släktingar som gick igenom den stora depressionen skulle till exempel nämna hur deras familjer gömde pengar eller värdefulla föremål i sina soffor eller madrasser eftersom bankerna inte hade tillräckligt med valuta för alla. De satte ett värde på fysisk valuta, medan normen i dag är att knappt använda kontanter eftersom vi använder kort eller våra telefoner för att betala. Människor från den tiden lärde sig av sin miljö och sina erfarenheter, och det påverkade deras handlingar senare i livet.

Så för företag idag och i framtiden är det avgörande för företagets framgång och tillväxt att lära sig att hantera de svåra situationer som kommer att uppstå allt oftare, men inte alltid lika ofta. Att anpassa strategier och vara flexibel i beslutsfattande och genomförande kommer att bli krav för att lyckas i framtiden. Tuffa tider varar inte, tuffa människor gör det.

Planera scenario

Prognoser inom näringslivet misslyckas ofta med att ta hänsyn till större oväntade händelser. Det är naturligtvis svårt att förutse en pandemi som inträffar en gång i seklet, det första landkriget i Europa sedan andra världskriget eller någon annan existentiell händelse. Dessa händelser kommer ändå att inträffa. När de inträffar kastar de en slant över den mödosamma och omfattande planering som har gjorts.

För att vara bättre förberedd på en recession eller annan ekonomisk nedgång är det bättre att planera än att prognostisera. Detta kan ske genom att man utarbetar olika strategiska övningar i form av krigsspel. Där ett företags anställda deltar i en tävling där de spelar upp det egna företagets och konkurrenternas handlingar och reaktioner för att se sannolika scenarier och hur de reagerar på förändringar eller externa marknadskrafter. Det är en användbar övning som har praktiska tillämpningar när det gäller att förutsäga hur en marknad kommer att utvecklas eller hur ett företag kommer att bete sig i tider av förändring.

När något av de olika scenarierna sedan inträffar, eller om de inträffar på samma sätt som du ritade upp dem i ditt krigsspel, är ditt företag redo att agera därefter. De har en spelbok som de kan följa för att framgångsrikt navigera genom den existentiella krisen. Planen kan falla sönder och gå fel. Men det är bättre än att försöka segla genom grov sjö utan kompass. Särskilt när kostnaden för att ha fel är så hög.

lågkonjunktur

Säkerställ återhämtningen efter lågkonjunkturen

En sak att tänka på är att en lågkonjunktur alltid följs av en period av återhämtning och tillväxt. Återhämtningsperioden är vanligtvis längre än recessionen, och historiskt sett har recessioner lett till långa perioder av ekonomisk tillväxt. Eftersom perioden efter den stora recessionen 2008 var den längsta perioden av ihållande ekonomisk tillväxt i USA:s historia. Den varade i hela 128 månader. Från juni 2009 till februari 2020, och avslutades endast av kovidpandemin. Sedan dess har det varit av och till när det gäller den månatliga tillväxten.

Som nämnts är återhämtnings- och tillväxtperioderna efter nedgångar ofta längre än själva nedgången. Företagen bör arbeta för att skapa förutsättningar för att dra nytta av den tillväxtperiod som följer på en lågkonjunktur. Självklart bör överlevnad vara ett företags huvudfokus under svåra tider. Men att se framåt och införa åtgärder för att ge sig själv ett försprång under återhämtningsperioden är ett sunt drag. De som vinner kommer att vara redo för tillväxtperioden efter nedgången.

Lågkonjunkturen kommer inte att vara för evigt. Den kommer att pågå längre än du vill, men ingen recession är den andra lik. De varierar i fråga om orsak och effekter i efterföljande led. Så på samma sätt som du förbereder ditt företag för att gå in i recessionen, ska du också vara beredd på att lämna den. Och gör ditt bästa för att se till att du får några vinster från den ekonomiska tillväxten som kommer efteråt. 

Sammanfattningsvis

Det finns ingen fastlagd spelplan för att lyckas eller ens överleva en lågkonjunktur. Det finns dock vissa steg och förebyggande åtgärder som du kan vidta för att begränsa skadan och i bästa fall gå stärkt ur den andra sidan. Så prova dessa steg så vet du hur du ska överleva och blomstra i en recession.

Prev:

8 utmaningar som säljare kommer att ställas inför under 2024 och hur de kan övervinna dem

Next:

Så boostar du försäljningen med hjälp av AI

Liknande artiklar

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Kommande: Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer för rättsavdelningen: Så får du ut så mycket som möjligt av det

Företagskultur

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Säkerhet

Skydda din organisation: vikten av anpassningsbara användarbehörigheter