Skip to content

Bolagsstyrningsrapport

Här kan du läsa vår senaste bolagsstyrningsrapport.

Bolagsstyrningsrapport

Oneflow AB är ett svenskt bolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan den 8 april 2022. Bolagets bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svenska lagar, regler och förordningar, tillämpliga EU-regler, god sed på aktiemarknaden, och Nasdaq First Norths regelverk för emittenter, baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och tillämpningsanvisningar. Koden gäller för bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad i Sverige. Enligt Nasdaq First Norths regelverk för emittenter ska företag noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market tillämpa koden. Här kan du ladda ner den senaste Oneflows bolagsstyrningsrapport.

Pressmeddelanden

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: augusti 2023

Oneflow anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Oneflows delårsrapport Q2 2023: Rekordhög försäljning trots en tuff marknad

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: juli 2023

Inbjudan till Oneflows Q2 2023 presentation den 11 augusti

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: juni 2023

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: maj 2023

Kommuniké från årsstämman 12 maj i Oneflow

Oneflows delårsrapport Q1 2023: Utveckling enligt plan i en turbulent marknad

Inbjudan till Oneflows Q1 2023 presentation den 12 maj

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: april 2023

Kallelse till årsstämma i Oneflow AB