Skip to content

Bolagsstyrningsrapport

Här kan du läsa vår senaste bolagsstyrningsrapport.

Bolagsstyrningsrapport

Oneflow AB är ett svenskt bolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan den 8 april 2022. Bolagets bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svenska lagar, regler och förordningar, tillämpliga EU-regler, god sed på aktiemarknaden, och Nasdaq First Norths regelverk för emittenter, baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och tillämpningsanvisningar. Koden gäller för bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad i Sverige. Enligt Nasdaq First Norths regelverk för emittenter ska företag noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market tillämpa koden. Här kan du ladda ner den senaste Oneflows bolagsstyrningsrapport.

Pressmeddelanden

Oneflow publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

Oneflow är utsedda till ledare av G2 i vårens rapporter 2024

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: mars 2024

Kallelse till årsstämma i Oneflow AB

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: februari 2024

Oneflows bokslutskommuniké 2023: Att slå rekord börjar bli en vana

Inbjudan till presentation av Oneflows bokslutskommuniké 2023

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: januari 2024

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: december 2023

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: november 2023

Oneflow byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB

Oneflows delårsrapport Q3 2023: Ökat engagemang mot lönsamhet och kraftig försäljningstillväxt