Skip to content

Bolagsstämma

Här hittar du information om våra bolagsstämmor.

Bolagstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Pressmeddelanden

Oneflow

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: maj 2023

Kommuniké från årsstämman 12 maj i Oneflow

Oneflows delårsrapport Q1 2023: Utveckling enligt plan i en turbulent marknad

Inbjudan till Oneflows Q1 2023 presentation den 12 maj

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: april 2023

Kallelse till årsstämma i Oneflow AB

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: mars 2023

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: februari 2023

Oneflows bokslutskommuniké 2022: Rekordhög försäljning trots utmanande tider

Inbjudan till presentation av Oneflows bokslutskommuniké 2022

Oneflow utser Natalie Jelveh till ny CFO

Oneflows delårsrapport Q3 2022: Fokus på europeisk expansion