Skip to content

Bolagsstämma

Här hittar du information om våra bolagsstämmor

Bolagstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Pressmeddelanden

Oneflow utser Natalie Jelveh till ny CFO

Oneflows delårsrapport Q3 2022: Fokus på europeisk expansion

Inbjudan till Oneflows presentation av Q3 den 11 november

Oneflows delårsrapport Q2 2022: Nytt försäljningsrekord

Inbjudan till Oneflows presentation av Q2 den 12 augusti

Kommuniké från årsstämman i Oneflow

Oneflows delårsrapport Q1 2022: Ett starkt kvartal som välkomnar nya aktieägare

Meddelande om stabiliseringsåtgärder, avslutande av stabiliseringsperiod och utnyttjande av övertilldelningsoption

Inbjudan till Oneflows Q1 presentation den 6 maj

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Första dag för handel i Oneflows aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market