Skip to content

Finansiell kalender

Håll koll på Oneflows kommande händelser

Finansiell kalender

  • 17 feb 2023: Bokslutskommuniké 2022
  • 12 May 2023: Delårsrapport Q1 2023
  • 12 May 2023: Årstämman 2023 (13.00 på Gävlegatan 12A, Stockholm)