Skip to content

Finansiell kalender

Håll koll på Oneflows kommande händelser

Finansiell kalender

  • 10 april 2023: Årsredovisning 2022
  • 12 maj 2023: Delårsrapport Kv1 2023
  • 12 maj 2023: Ordinarie bolagsstämma

11 augusti 2023: Delårsrapport Kv2 2023
10 november 2023: Delårsrapport Kv3 2023
16 februari 2024: Bokslutkommunikén 2023