Skip to content

Sähköinen allekirjoitus

Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

Oletko kyllästynyt paperisiin asiakirjoihin ja fyysisiin allekirjoituksiin? Digitaalinen allekirjoitus tarjoaa tähän ratkaisun. Tässä artikkelissa käsittelemme digitaalisen allekirjoituksen turvallisuutta. Käydään läpi kaikki perusasioista edistyneiden turvatoimien toteuttamiseen.

Digitaalisten allekirjoitusten perusteet

Miten digitaalinen allekirjoitus toimii?

Saatat miettiä, miten sähköinen allekirjoitus voi olla yhtä turvallinen kuin fyysinen allekirjoitus? Vastaus löytyy salausalgoritmeista ja hash-funktioista. Yksinkertaisesti sanottuna nämä ovat kehittyneitä matemaattisia kaavoja, joilla varmistetaan allekirjoituksen aitous ja eheys.

Kun asiakirja allekirjoitetaan digitaalisesti, algoritmi luo asiakirjan sisällön perusteella hash-arvon. Tämän jälkeen hash-arvo salataan allekirjoittajan yksityisellä avaimella, jolloin syntyy digitaalinen allekirjoitus. Allekirjoitus voidaan sitten todentaa allekirjoittajan julkisella avaimella, jolloin voidaan varmistaa, ettei asiakirjaa ole peukaloitu ja että allekirjoitus on aito.

On tärkeää huomata, että digitaalinen allekirjoitus ei ole sama asia kuin sähköinen allekirjoitus. Sähköiset allekirjoitukset ovat asiakirjaan lisättäviä kuvia allekirjoituksesta, kun taas digitaalisissa allekirjoituksissa käytetään salausta ja matemaattisia algoritmeja aitouden ja eheyden varmistamiseksi.

Mitä hyötyä digitaalisten allekirjoitusten käytöstä on?

Miksi siis siirtyä digitaalisiin allekirjoituksiin? Niistä on monia etuja, kuten asiakirjojen käsittelyn nopeutuminen, tehokkuuden ja kustannussäästöjen lisääntyminen sekä petos- ja virheriskin väheneminen. Puhumattakaan siitä, että se on ympäristöystävällisempää kuin asiakirjojen tulostaminen ja postittaminen!

Digitaalinen allekirjoitus mahdollistaa asiakirjojen välittömän allekirjoittamisen ja lähettämisen, eikä fyysisiä kopioita tai postimaksuja tarvita. Tämä voi säästää aikaa ja rahaa erityisesti yrityksissä, jotka käsittelevät suuria tarjous- ja sopimusmääriä.

Lisäksi digitaalinen allekirjoitus tarjoaa perinteisiä allekirjoituksia paremman turvallisuuden ja todentamisen tason. Salauksen ja matemaattisten algoritmien ansiosta digitaalisen allekirjoituksen väärentäminen tai allekirjoitetun asiakirjan väärentäminen on käytännössä mahdotonta.

Siksi digitaalinen allekirjoitus ovat turvallinen, tehokas ja ympäristöystävällinen tapa allekirjoittaa ja välittää tärkeitä asiakirjoja ja viestejä. Niiden tarjoamien etujen vuoksi ei ole ihme, että ne ovat yhä suositumpia eri toimialoilla ympäri maailmaa.

Lue myös: Lisätietoja digitaalisesta allekirjoituksesta

Turvallisen digitaalisen allekirjoituksen olennaiset osat

Digitaalisista allekirjoituksista on tullut olennainen osa jokapäiväistä elämäämme, aina tärkeiden asiakirjojen allekirjoittamisesta verkko-ostoksen varmentamiseen. Digitaalisten allekirjoitusten turvallisuus on elintärkeää, ja niiden turvallisuuden takaavat useat osatekijät.

Salausalgoritmit

Salausalgoritmit ovat digitaalisen allekirjoituksen turvallisuuden perusta. Niillä varmistetaan, että allekirjoitus on turvallinen eikä sitä voida väärentää. Kun valitset digitaalisen allekirjoituksen ohjelmistoa, on tärkeää varmistaa, että käytetyt salausalgoritmit ovat ajan tasalla ja turvallisia. Mitä monimutkaisempi algoritmi on, sitä vaikeampi sitä on murtaa, mikä varmistaa, että allekirjoitus pysyy turvallisena ja varmana. Joitakin yleisesti käytettyjä salausalgoritmeja ovat RSA, DSA ja Elliptic Curve Cryptography. Tämä auttaa tekemään digitaalisesta allekirjoituksesta erityisen turvallisen.

Hash-funktiot

Hash-funktiot ovat digitaalisten allekirjoitusten olennainen osa, sillä ne varmistavat, että asiakirjan sisältöä ei ole peukaloitu. Hash-funktio muodostaa asiakirjasta yksilöllisen hash-arvon, joka salataan allekirjoittajan yksityisellä avaimella. Vastaanottaja voi sitten käyttää allekirjoittajan julkista avainta hash-arvon purkamiseen ja allekirjoituksen aitouden tarkistamiseen. Salausalgoritmien tavoin on tärkeää valita hash-funktio, joka on turvallinen ja vaikeasti murrettava. Yleisesti käytettyjä hash-funktioita ovat esimerkiksi SHA-256, SHA-384 ja SHA-512.

Julkiset ja yksityiset avaimet

Jotta digitaalinen allekirjoitus olisi turvallinen, tarvitset avainparin – julkisen ja yksityisen avaimen. Allekirjoittaja pitää yksityisen avaimen salassa, ja sitä käytetään allekirjoituksen salaamiseen, kun taas julkinen avain on kenen tahansa käytettävissä allekirjoituksen tarkistamiseen. On tärkeää pitää yksityinen avain turvassa, jotta allekirjoituksen aitous voidaan varmistaa. Avaimet luodaan matemaattisella algoritmilla, ja niiden vahvuus määräytyy avaimen pituuden mukaan. Mitä pidempi avain on, sitä turvallisempi se on. Yleisiä avainten pituuksia ovat 1024, 2048 ja 4096 bittiä.

Lue myös: Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää Oneflown sähköisistä allekirjoituksista ja eIDAS-asetuksesta

Oikean digitaalisen allekirjoitusohjelmiston valinta

Digitalisoituneessa maailmaassa myös digitaalisten allekirjoitusten käytöstä on tullut yhä suositumpaa. Etätyön ja verkkokaupan yleistyessä digitaaliset allekirjoitukset tarjoavat kätevän ja turvallisen tavan allekirjoittaa asiakirjat sähköisesti. Kaikki digitaalisen allekirjoituksen ohjelmistot eivät kuitenkaan ole samanarvoisia, joten on tärkeää valita sellainen, joka vastaa juuri sinun tarpeitasi.

Digitaalisen allekirjoituksen ohjelmiston ominaisuudet

Kun valitset digitaalisen allekirjoituksen ohjelmiston, sinun on etsittävä useita ominaisuuksia. Ensinnäkin on tärkeää varmistaa, että ohjelmisto on alan standardien mukainen. Tämä auttaa varmistamaan, että digitaaliset allekirjoituksesi ovat oikeudellisesti sitovia ja että asianomaiset viranomaiset tunnustavat ne.

Myös helppokäyttöisyys on tärkeä huomioon otettava tekijä. Ohjelmiston pitäisi olla intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen, jotta voit helposti luoda ja allekirjoittaa asiakirjoja ilman teknisiä vaikeuksia. Lisäksi teknisen tuen pitäisi olla helposti saatavilla, jos ongelmia ilmenee. Toinen tärkeä ominaisuus, jota kannattaa etsiä, ovat vahvat salausalgoritmit ja hash-funktiot.

Kustannusten ja hyötyjen vertailu

Kustannusten ei pitäisi olla ainoa tekijä digitaalisen allekirjoituksen ohjelmistoa valittaessa, mutta se on tärkeää ottaa huomioon. Digitaalisen allekirjoituksen ohjelmiston hinta voi vaihdella suuresti palveluntarjoajasta ja tarjotuista ominaisuuksista riippuen. Jotkin palveluntarjoajat tarjoavat käyttökohtaisen maksumallin, kun taas toiset vaativat kuukausittaisen tilauksen.

Kustannuksia vertailtaessa on tärkeää punnita niitä suhteessa kunkin tarjoajan tarjoamiin etuihin. Investoimalla turvalliseen digitaaliseen allekirjoitukseen nyt voit säästää aikaa ja rahaa pitkällä aikavälillä, koska se tehostaa asiakirjojen allekirjoitusprosessia ja vähentää petosriskiä.

Oikean digitaalisen allekirjoitusohjelmiston valitseminen on tärkeä päätös kaikille yrityksille ja yksityishenkilöille. Kun otat huomioon sellaiset tekijät kuin vaatimustenmukaisuus, helppokäyttöisyys ja kustannukset, voit löytää ohjelmistotoimittajan, joka vastaa erityistarpeitasi ja voi auttaa virtaviivaistamaan asiakirjojen allekirjoitusprosessia.

Digitaalinen allekirjoitus ja turvallisuus

Kuten aiemmin mainittiin, yksityinen avain on digitaalisen allekirjoituksen kriittinen osa. Siksi on tärkeää säilyttää se turvallisesti luvattoman käytön estämiseksi. Harkitse salasanahallinnan tai muun turvallisen tallennusmenetelmän käyttöä avaimen säilyttämiseksi turvassa. Tämä tekee digitaalisesta allekirjoituksesta turvallisen.

Salausalgoritmien säännöllinen päivittäminen

Salausalgoritmit kehittyvät jatkuvasti, ja on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista standardeista. Ohjelmiston salausalgoritmien säännöllinen päivittäminen voi auttaa varmistamaan digitaalisten allekirjoitusten turvallisuuden.

Kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto

Kaksivaiheinen tunnistautuminen on ylimääräinen tietoturvakerros, jossa käyttäjän on käytettävä kahta eri varmennustapaa ennen järjestelmään pääsyä. Tämän toimenpiteen käyttöönotto voi auttaa estämään luvattoman käytön ja suojaamaan digitaalisia allekirjoituksia.

Tiivistelmä

Nyt sinulla pitäisi olla hyvä käsitys siitä, miten digitaalisesta allekirjoituksesta tehdään turvallinen. Perusasioiden ymmärtämisestä edistyneiden turvatoimien toteuttamiseen on useita vaiheita, joilla voit varmistaa, että digitaaliset allekirjoituksesi pysyvät aitoina ja väärentämättömänä. Siirry siis digitaaliseen allekirjoitukseen ja hyödynnä sen tarjoamat monet edut! Voit kokeilla Oneflown palvelua ilmaiseksi 14 vuorokauden ajan täällä.

Koe digitaalisten sopimusten tuoma helppous ja vaivattomuus!

Prev:

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?

Next:

Mikä on implisiittinen suostumus?

Lisää artikkeleita

Henkilöstö & kulttuuri

10 askelta menestyksekkään hankintastrategian luomiseen

Sopimukset

Tekoäly ja sopimusanalytiikka

Hankinta

Mitä sähköinen hankinta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Sopimukset

Kuinka vähentää kustannuksia allekirjoitusta edeltävässä vaiheessa Oneflown avulla?

Turvallisuus

5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

Sopimukset

Mikä on implisiittinen suostumus?

Sopimukset

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?

Myynti

Miten myydä tapahtumissa?