Skip to content

Sopimukset

Mikä on implisiittinen suostumus?

Implisiittinen suostumus on tärkeä käsite, kun on kyse sopimuksista. Sen ymmärtäminen, mitä implisiittinen hyväksyminen tarkoittaa ja mitä se merkitsee, on ratkaisevan tärkeää, jotta lakisopimuksissa ja sopimussuhteissa voidaan navigoida tehokkaasti. Tässä artikkelissa tarkastelemme tämäntyyppisen hyväksynnän määritelmää ja selitystä, sen oikeudellisia vaikutuksia, sen roolia sopimusoikeudessa, siihen liittyviä mahdollisia riskejä ja sitä, miten välttää tahattomat vaikutukset.

Implisiittinen suostumus

Tämäntyyppisen hyväksynnän määritelmä ja selitys

Implisiittisellä suostumuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa tarjouksen hyväksyminen oletetaan osapuolten toimien, käyttäytymisen tai olosuhteiden perusteella eikä sitä ilmaista nimenomaisesti. Kyseessä on hyväksymisen muoto, joka päätellään sen sijaan, että se ilmoitettaisiin suoraviivaisesti.

Tämäntyyppisen hyväksymisen yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon asiayhteys ja tarjoukseen tai sopimuksen vastaanottajan vastaukseen liittyvät erityisolosuhteet. Joissakin tapauksissa tarjouksen vastaanottajan käyttäytyminen voi selvästi osoittaa, että hän hyväksyy tarjouksen, kun taas toisissa tilanteissa kyseessä voi olla “rivien välistä lukeminen”.

Esimerkiksi: tilaat tuotteen verkosta ja saat lähetysvahvistuksen ilman muuta yhteydenpitoa. Tässä tilanteessa tuotteen toimitusta voidaan pitää ostotarjouksen hiljaisena hyväksymisenä. Lähettämällä tuotteen myyjä osoittaa hyväksyvänsä tarjouksesi ja sopimuksen syntyneen.

Tällainen hyväksyminen voi tapahtua myös monissa muissa tilanteissa. Jos esimerkiksi käyt ravintolassa ja tilaat aterian, ruoan syömistä voidaan pitää aterian myyntitarjouksen hiljaisena hyväksymisenä. Samoin jos osallistut konserttiin ostettuasi lipun, läsnäolosi tapahtumassa voidaan tulkita lipun oston ehtojen hiljaiseksi hyväksymiseksi eli implisiittinen suostumus on toteutunut.

Tämäntyyppistä hyväksyntää koskeva lainsäädäntö

Lain näkökulmasta katsottuna tämäntyyppisellä hyväksymisellä on merkitystä sopimusoikeudessa. Kun osapuolet käyvät liiketoimia tai neuvotteluja, sopimus syntyy tarjousten ja hyväksyntöjen keskinäisen vaihdon kautta. Vaikka nimenomainen hyväksyminen, jossa tarjous hyväksytään selkeästi, on yleisempää, myös hiljainen hyväksyminen voi tietyissä olosuhteissa vahvistaa sopimuksen.

Implisiittinen suostumus tunnistetaan usein, kun tarjouksen vastaanottajan käyttäytyminen vastaa tarjouksen ehtoja tai kun tarjouksen vastaanottaja tekee toimia, jotka viittaavat aikomukseen hyväksyä tarjous. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi osamaksun suorittaminen tai maksusuunnitelman allekirjoittaminen.

On kuitenkin tärkeää huomata, että tämäntyyppisen hyväksynnän oikeudellinen tunnustaminen voi vaihdella maasta ja sopimuksia koskevista erityislaeista riippuen. Tuomioistuimet voivat ottaa huomioon sellaisia tekijöitä kuin osapuolten aiemmat liiketoimet, alan tavat ja molempien osapuolten kohtuulliset odotukset määritettäessä, onko kyseessä hiljainen hyväksyminen eli implisiittinen suostumus.

Lisäksi on erittäin tärkeää, että sekä ostajat että myyjät noudattavat varovaisuutta tämäntyyppisen hyväksynnän yhteydessä. Selkeä ja yksiselitteinen viestintä on aina suositeltavaa mahdollisten väärinkäsitysten tai riitojen välttämiseksi. Osapuolten olisi pyrittävä tekemään aikomuksensa selväksi ja varmistettava, että kaikki ehdot ja edellytykset ilmoitetaan selkeästi ja että molemmat osapuolet ymmärtävät ne.

Lue myös: Miten tekoäly voi auttaa riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallinnassa?

Implisiittinen suostumus ja sopimusoikeus

Sopimuksen syntyminen implisiittisen suostumuksen kautta

Sopimusoikeudessa tällainen hyväksyntä mahdollistaa sopimuksen syntymisen, vaikka nimenomaista hyväksyntää ei olisikaan ilmaistu. Osapuolet voivat tehdä oikeudellisesti sitovia sopimuksia osoittamalla käyttäytymisellään tai toiminnallaan aikomuksensa hyväksyä tarjous.

Kun esimerkiksi astut kauppaan, valitset hyllystä tuotteen ja menet kassalle, ymmärretään yleisesti, että hyväksyt kaupan tarjouksen myydä tuote näytettyyn hintaan.

Esimerkkejä implisiittisestä hyväksymisestä sopimusoikeudessa

Tällaista hyväksyntää esiintyy sopimusoikeudessa eri muodoissa. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

  • Palvelun käytön jatkaminen sen jälkeen, kun sinulle on ilmoitettu käyttöehtojen muutoksista, voi merkitä muutosten hyväksymistä
  • Ruoan nauttiminen ravintolassa ja laskun maksaminen voidaan katsoa ostotarjouksen hiljaiseksi hyväksymiseksi
  • Ajokortin hankkiminen ja liikennesääntöjen noudattaminen voi olla osoitus siitä, että kuljettaja hyväksyy hiljaisesti ajamiseen liittyvät velvollisuudet

Lue myös: Sopimushallinta digitalisoituneessa maailmassa

Implisiittisen hyväksymisen mahdolliset riskit

Väärintulkinnat ja väärinkäytökset

Yksi implisiittiseen hyväksyntään liittyvistä riskeistä on väärinkäsitysten tai väärinymmärrysten mahdollisuus. Ilman nimenomaista hyväksyntää olettamukset voivat johtaa sopimuksen erilaisiin tulkintoihin, mikä voi aiheuttaa ristiriitoja tai riitoja.

Selkeä ja tehokas viestintä on ratkaisevan tärkeää, jotta vältetään epäselvyyksiä ja tahattomia seurauksia.

Oikeudelliset vaikutukset ja seuraukset

Oikeudellisissa skenaarioissa implisiittisen hyväksymisen riskeillä voi olla merkittäviä seurauksia. Jos ehtoja ei ole nimenomaisesti hyväksytty tai ymmärretty asianmukaisesti, se voi johtaa oikeusriitoihin tai vaikeuksiin sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanossa tai puolustamisessa.

Oikeudellisen neuvonnan pyytäminen ja tämäntyyppisen hyväksynnän vaikutusten ymmärtäminen voi auttaa vähentämään mahdollisia riskejä. Saattaa olla, että sinun on jopa päivitettävä sopimusehtojasi tällaisten ongelmien välttämiseksi.

Lue myös: Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?

Miten vältetään tahaton implisiittinen suostumus

Selkeät viestintästrategiat

Tahattoman hiljaisen hyväksynnän välttämiseksi on ratkaisevan tärkeää asettaa selkeä ja yksiselitteinen viestintä etusijalle. Olipa kyse sopimuksista, ihmissuhteista tai jokapäiväisestä vuorovaikutuksesta, hyväksynnän tai hylkäämisen ilmaiseminen nimenomaisesti auttaa varmistamaan molemminpuolisen ymmärryksen ja yhteisymmärryksen.

Kirjalliset sopimukset, kuittaukset ja vahvistussähköpostiviestit voivat toimia todisteina ja viitteinä, jos sopimusehdoista syntyy kiistoja.

Lakineuvonta ja tuki

Kun tehdään merkittäviä sopimuksia tai sukkuloidaan monimutkaisissa lakiteknisissä tilanteissa, on erittäin suositeltavaa hakea neuvontaa ja tukea asiantuntijoilta. Asiantuntevan juristin konsultointi voi tarjota arvokkaita tietoja ja varmistaa, että ymmärrät hiljaisen hyväksymisen vaikutukset ja suojelet oikeuksiasi ja etujasi.

Muista, että avain tahattomien vaikutusten välttämiseen on selkeys, sujuva viestintä ja suostumuksen merkityksen ymmärtäminen – olipa se ilmaistu tai hiljainen.

Kun seuraavan kerran teet uuden sopimuksen, pidä mielessäsi implisiittinen suostumus ja varmista, että kommunikoit tehokkaasti, jotta vältyt väärinkäsityksiltä ja tahattomilta seurauksilta.

Prev:

Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

Next:

5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

Lisää artikkeleita

Henkilöstö & kulttuuri

10 askelta menestyksekkään hankintastrategian luomiseen

Sopimukset

Tekoäly ja sopimusanalytiikka

Hankinta

Mitä sähköinen hankinta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Sopimukset

Kuinka vähentää kustannuksia allekirjoitusta edeltävässä vaiheessa Oneflown avulla?

Turvallisuus

5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

Sähköinen allekirjoitus

Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

Sopimukset

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?

Myynti

Miten myydä tapahtumissa?