Skip to content

Sopimukset

5 sopimushallintaohjelmistoa, jotka voidaan integroida Salesforceen

Tämän päivän dynaamisessa liiketoimintaympäristössä organisaatiot pyrkivät maksimoimaan toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden ja varmistamaan samalla sopimusten noudattamisen ja tarkkuuden. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi monet yritykset käyttävät digitaalisia sopimuksia, jotka voidaan integroida Salesforceen. Tämä vallankumouksellinen ratkaisu virtaviivaistaa koko sopimusten elinkaaren.

Tässä artikkelissa tarkastelemme Salesforceen integroitujen digitaalisten sopimusten lukemattomia hyötyjä, huippuratkaisuja, parhaita käytäntöjä ja todellisia sovelluksia ja valotamme, miten tämä integrointi voi muuttaa liiketoimintatapojasi.

Salesforceen integroitujen digitaalisten sopimusten transformatiivinen voima

Digitaalisten sopimusten ymmärtäminen

Digitaaliset sopimukset, jotka tunnetaan myös sähköisinä sopimuksina, ovat määritelleet uudelleen sen, miten organisaatiot luovat, hallinnoivat ja seuraavat sopimuksiaan. Toisin kuin perinteiset paperisopimukset, digitaaliset sopimukset on tallennettu digitaaliseen muotoon, jolloin ne ovat käytettävissä lähes mistä tahansa, missä on internet-yhteys. Nämä sopimukset helpottavat sähköisiä allekirjoituksia, automatisoituja prosesseja ja reaaliaikaista seurantaa, mikä poistaa hankalan riippuvuuden fyysisestä paperityöstä ja manuaalisista prosesseista.

Salesforcen CRM-tehojen hyödyntäminen

Salesforce on CRM-alustojen (Customer Relationship Management) suursuosikki, jolla on miljoonia käyttäjiä maailmanlaajuisesti. Salesforce tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja asiakassuhteiden, myyntiputkien ja liiketoimintaprosessien hallintaan, ja se on entistä tehokkaampi, kun se integroidaan digitaalisiin sopimuksiin. Integroinnin ansiosta organisaatiot voivat hyödyntää CRM-järjestelmänsä koko potentiaalin sopimusten hallinnan tehostamiseksi.

Lue myös: Sujuvoita myyntisykliä

Sopimushallintajärjestelmät, jotka voit integroida Salesforceen - Oneflow

Digitaalisten sopimusten Salesforceen integroinnista koituvat edut

  1. Verraton tehokkuus: Digitaalisten sopimusten saumaton integrointi Salesforceen optimoi koko sopimusten elinkaaren. Sopimuksen luomisesta neuvotteluihin, hyväksymiseen ja lopulliseen toteuttamiseen kaikki prosessit on organisoitu yhtenäisessä ympäristössä. Lopputulos? Nopeutetut sopimusten läpimenoajat ja hallinnollisten kulujen huomattava väheneminen.
  2. Korostunut tarkkuus: Digitaaliset sopimukset minimoivat manuaaliseen tietojen syöttöön ja asiakirjojen käsittelyyn liittyvät riskit. Sopimuskenttiin voidaan soveltaa Salesforcen vankkoja tietojen validointisääntöjä, mikä takaa sopimustietojen suuren tarkkuuden ja johdonmukaisuuden.
  3. Reaaliaikainen näkyvyys: Salesforce tarjoaa reaaliaikaisia päivityksiä sopimuksen tilasta, mikä antaa tiimeille mahdollisuuden seurata edistymistä ja ryhtyä pikaisiin toimiin. Tämä avoimuus minimoi pullonkaulat ja varmistaa, että sopimukset etenevät sujuvasti hyväksymisprosessin läpi.
  4. Automatisoidut prosessit: Kun digitaaliset sopimukset on integroitu Salesforceen, voit määrittää automaattisia työnkulkuja, jotka käsittelevät sopimusten reititystä, ilmoituksia ja muistutuksia. Manuaalisten toimenpiteiden tarve sopimuksen elinkaaren eri vaiheissa on käytännössä eliminoitu.
  5. Parannettu vaatimustenmukaisuus: Sopimusten ja niitä koskevien säännösten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Salesforcen vankat raportointi- ja analyysitoiminnot helpottavat vaatimustenmukaisuuden mittareiden seurantaa ja fasilitoivat tarvittaessa korjaavia toimia.
  6. Keskitetty asiakirjojen säilytys: Kaikki sopimukset ja niihin liittyvät asiakirjat löytyvät keskitetystä digitaalisesta arkistosta Salesforcessa. Tämä tarkoittaa, että valtuutetut käyttäjät pääsevät sopimuksiin käsiksi mistä tahansa paikasta, mikä vähentää merkittävästi tärkeiden asiakirjojen katoamisriskiä.
  7. Vaivaton yhteistyö: Salesforceen integroitujen digitaalisten sopimusten avulla yhteistyö nousee uusiin ulottuvuuksiin. Tiimit voivat työskennellä saumattomasti sopimusten parissa reaaliajassa, lisätä kommentteja ja tehdä tarkistuksia CRM-alustan tutussa käyttöliittymässä.

Mitkä ovat parhaita digitaalisia sopimusratkaisuja, jotka voi integroida Salesforceen?

Salesforceen integroitujen digitaalisten sopimusten täyden potentiaalin hyödyntämiseksi organisaatiot voivat harkita seuraavia huippuratkaisuja:

1. Oneflow

Oneflow on sopimushallintajärjestelmä, joka on tunnettu kehittyneistä ominaisuuksistaan sopimusten luomisessa, neuvotteluissa, sähköisessä allekirjoituksessa ja asiakirjojen seurannassa. Integrointi Salesforceen takaa saumattoman sopimushallintakokemuksen, jonka avulla käyttäjät voivat tehokkaasti valvoa sopimuksia poistumatta CRM-ympäristöstään, jolloin kaikki sopimuksiin liittyvät tiedot pysyvät hyvin organisoituina. Oneflowssa on kaksisuuntainen synkronointi sopimuksilta Salesforceen ja toisinpäin, joka auttaa sinua pysymään sopimuksissasi ajan tasalla.

2. DocuSign

DocuSign, joka on tunnettu nimi sähköisten allekirjoitusten ja sopimusten hallinnan alalla, tarjoaa vankan integraation Salesforceen. Integraatio antaa käyttäjille mahdollisuuden lähettää, allekirjoittaa ja seurata sopimuksia suoraan Salesforcessa, virtaviivaistaa sopimusten elinkaarta ja parantaa yleistä tehokkuutta.

3. Adobe Sign

Adobe Sign, joka tunnettiin aiemmin nimellä Adobe EchoSign, on jälleen tehokas sähköisen allekirjoituksen ratkaisu, joka integroituu saumattomasti Salesforceen. Organisaatiot voivat lähettää ja allekirjoittaa sopimuksia Salesforcessa, jolloin varmistetaan, että kaikkia sopimuksiin liittyvät toimia seurataan ja ne kirjataan tarkasti.

4. Conga Contracts

Conga Contracts, entinen Novatus, erottuu edukseen kattavana sopimusten elinkaaren hallinnan (CLM) ratkaisuna. Sen saumaton integrointi Salesforceen helpottaa sopimusten luomista, neuvottelua, hyväksyntätyönkulkuja ja sopimusanalyysejä. Integraatio tehostaa sopimusprosesseja ja edistää tiimien välistä yhteistyötä.

5. PandaDoc

PandaDoc, joka on suunniteltu asiakirjojen automatisointi- ja sähköisen allekirjoituksen alustaksi, sopii saumattomasti yhteen Salesforcen kanssa. Myyntitiimit voivat luoda ja lähettää tarjouksia ja sopimuksia tehokkaasti ja seurata samalla tarkasti asiakirjojen tilaa ja toimintaa Salesforcen näkymässä.

Lue myös: Miksi Oneflown sopimusautomaatioalusta sopii kaikille?

Sopimushallintajärjestelmät, jotka voit integroida Salesforceen - Oneflow

Minkälaisia digitaalisia sopimuksia voidaan integroida Salesforceen?

1. Myyntisopimukset

Myyntitiimit voivat hyödyntää Salesforceen integroituja digitaalisia sopimuksia myyntiprosessin tehostamiseksi. Tämä integrointi varmistaa, että myyntisopimuksia hallinnoidaan tehokkaasti CRM-alustalla aina alkuperäisistä tarjouksista sopimusten klousaamiseen sähköisten allekirjoitusten avulla.

2. Hankinta- ja toimittajasopimukset

Hankintatiimeille toimittajasopimusten hallinta on kriittinen tehtävä. Salesforceen integroitujen digitaalisten sopimusten avulla hankinnan ammattilaiset voivat keskittää toimittajasopimukset yhteen paikkaan, automatisoida niiden uusimiset ja seurata suorituskykyä, mikä johtaa kustannussäästöihin ja parantaa toimittajasuhteita.

3. Juridiset sopimukset

Lakiosastot hyötyvät suuresti tästä integraatiosta automatisoimalla sopimusten luomista, mahdollistamalla sähköiset allekirjoitukset lakisopimuksille ja varmistamalla sääntöjen noudattamisen. Lakialan ammattilaiset voivat myös käyttää Salesforcea tärkeimpien virstanpylväiden ja määräaikojen seurantaan.

4. Asiakassopimukset

Asiakassopimuksia voidaan hallita helposti Salesforcessa, jolloin varmistetaan, että asiakaskohtaamiset ovat sopimusvelvoitteiden mukaisia. Tämä integrointi auttaa ratkaisemaan riitoja tehokkaasti ja ylläpitämään myönteisiä asiakassuhteita.

Tiivistelmä

Digitaaliset sopimukset, jotka voidaan integroida Salesforceen, ovat muutakin kuin pelkkä tekninen innovaatio; ne merkitsevät perustavanlaatuista muutosta siinä, miten yritykset toimivat ja hallinnoivat sopimussuhteitaan. Tehokkuus, tarkkuus, reaaliaikainen näkyvyys ja vaatimustenmukaisuuden parantaminen ovat ratkaisevia tekijöitä nykypäivän markkinoilla.

Jos haluat pysyä edellä yritysmaailmassa, harkitse Salesforceen integroitujen digitaalisten sopimusten hyödyntämistä. Tämä nykyaikainen lähestymistapa sopimusten hallintaan voi muuttaa organisaatiosi prosesseja, lisätä tuottavuutta ja nostaa menestyksesi uusiin korkeuksiin.

Prev:

Paras vaihtoehto Dropbox Signille (HelloSign) vuonna 2024

Next:

5 sopimushallintaohjelmistoa HubSpot-integraatiolla

Lisää artikkeleita

Henkilöstö & kulttuuri

10 askelta menestyksekkään hankintastrategian luomiseen

Sopimukset

Tekoäly ja sopimusanalytiikka

Hankinta

Mitä sähköinen hankinta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Sopimukset

Kuinka vähentää kustannuksia allekirjoitusta edeltävässä vaiheessa Oneflown avulla?

Turvallisuus

5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

Sopimukset

Mikä on implisiittinen suostumus?

Sähköinen allekirjoitus

Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

Sopimukset

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?