Skip to content

Myynti

Näin strukturoitu data edistää liiketoimintaasi

Strukturoitu data on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Joka ikinen päivä luodaan yli 2,5 miljardia tavua dataa. Tämä luku vain kasvaa ajan myötä, ja siinä on jo 18 nollaa! Kun dataa on niin paljon ja sitä on kirjaimellisesti tulossa vielä paljon lisää, on nykyaikaisen liiketoiminnan menestyksen kannalta elintärkeää ymmärtää dataa ja sen hyödyntämistä.


McKinseyn mukaan parhaiten menestyvät yritykset ovat dataan perustuvia. Data ja sen hyödyntäminen kehittyy reaaliaikaisesti, joten uutta tietoa on aina saatavilla. Kun perusasiat ovat kuitenkin kunnossa, voit ryhtyä täysin dataan perustuvaksi yritykseksi.

Datatyypit: Strukturoidut ja strukturoimattomat

Jopa tiedoilla on oma tyyppinsä – itse asiassa kaksi: Strukturoitu ja strukturoimaton. Strukturoitu data on dynaamista. Se on siistiä, järjestettyä ja sopii ennalta määriteltyihin tietokantoihin. Ajattele strukturoitua dataa varastona, jossa on paljon sarakkeita ja rivejä, joissa on eri kohteita lajiteltuna ja pinottuna eri puolille rakennusta. Kaikki on merkitty.

Sitä vastoin strukturoimaton data on kaikkea sellaista dataa, jota ei ole järjestetty. Sitä on monenlaisessa muodossa, sitä on vaikea lajitella, eikä sitä ole helppo käsitellä. Ajattele tämäntyyppistä dataa järvenä: se on täynnä tietoa, joka ui pinnan alla luonnollisessa muodossaan, mutta et ole varma, mitä sieltä löytyy. On olemassa myös puolistrukturoitua dataa, mutta se luokitellaan yleensä jäsentymättömäksi, koska se ei ole täysin järjestäytynyttä.

Tutustutaan syvällisemmin datatyyppeihin eli strukturoituun ja strukturoimattomaan dataan ja selvitetään, miten voit työskennellä molempien parissa yrityksessäsi.

Strukturoitu data yksinkertaistettuna: Tietovarasto

Strukturoitua eli jäsenneltyä tietoa tallennetaan tietokantoihin eli ikään kuin datavarastoihin. Nämä tietokannat ovat muodoltaan taulukoita, joissa on rivejä ja sarakkeita ennalta määritettyjen kriteerien perusteella. Yleisiä esimerkkejä ovat Excel-tietokannat, joissa on asiakkaiden nimiä, osoitteita ja tilausnumeroita. Toinen esimerkki on esimerkiksi kirjanpitoon tarkoitettu Excel-taulukko.

Lue myös: Sähköisten allekirjoitusten käyttämättä jättämisen 7 suurinta riskiä

Fakta: Vain 20 prosenttia kaikesta maailman datasta on jäsenneltyä

Pohjimmiltaan strukturoitu data on tunnistettavaa dataa, joka esitetään tietyssä muodossa määritellyn logiikan tai koodin mukaisesti. Nykyisellään vain 20 prosenttia kaikesta olemassa olevasta datasta on jäsenneltyä.

Koska varastot on lajiteltu ja merkitty varastoitavien kohteiden mukaan, etsimäsi on helppo ja nopea löytää. Sama pätee strukturoituihin tietokantoihin. Jos haluat selvittää, kuinka paljon tuloja sait viime vuosineljänneksellä, kuinka monta sopimusta myyntitiimisi teki tai kuinka paljon budjettia sinulla on jäljellä uusia työntekijöitä varten, teet oikeat kyselyt tietokantaasi, ja voila!

Sekä ihmiset että tietokoneet voivat käsitellä strukturoitua dataa

Strukturoidusta datasta saatavat oivallukset ovat yleensä määrällisiä. Hyödynnä näitä tietoja, jotta yrityksestäsi tulisi datavetoinen. Voit myös siirtää strukturoitua dataa saumattomasti järjestelmästä toiseen käsiteltäväksi. Strukturoitujen tietojen kanssa työskentely on kitkatonta ja vie liiketoimintaa eteenpäin.

Se on dataa, joka virtaa.

Strukturoimaton data hukkuu järveen

Toinen päätyyppi, strukturoimaton eli jäsentelemätön data, ei noudata mitään logiikkaa tai määrättyjä kriteerejä. Se tallennetaan alkuperäisessä muodossaan, ja se pysyy samassa muodossa kuin se kerättiin. Strukturoimaton data sijaitsee “järvessä”. Katso esimerkiksi latauskansiota. Sinulla on luultavasti joukko satunnaisia tiedostoja, joita olet ladannut ajan myötä. Se on strukturoimatonta dataa. Koska nämä tiedot ovat raa’assa muodossaan – ihmiset tai tietokoneet eivät voi helposti käsitellä niitä.

Fakta: Noin 80 % datasta on jäsentelemätöntä

Järven pinnan alla on kilpikonnia, kaloja, kasveja ja joskus jopa alligaattoreita, ja myös datajärvessä on erilaisia tiedostoja. Strukturoimaton data voi olla kokoelma kuvia, sosiaalisen median viestejä, tekstitiedostoja, videoita, ääntä jne. Olipa se mitä tahansa, se on sekoitus lajittelematonta dataa, joka on vangittu staattisiin tiedostomuotoihin ja uiskentelee mediassa.

Lue myös: Dataan perustuva päätöksenteko: Analytiikan rooli B2B-digimarkkinoinnin onnistumisessa

Strukturoimaton data on staattiseen muotoon juuttunutta dataa

Strukturoimaton data tarjoaa tietoa, joka on laadullisempaa kuin strukturoitu tieto. Sinun on kuitenkin käytettävä ylimääräistä data-analyysi- tai datan visualisointiohjelmistoa, algoritmia tai data-analyysin asiantuntijoita, jotta voisit kalastaa olennaisen tiedon datajoukosta ja ottaa hyödylliset osat talteen.

Strukturoimaton data voi siis olla edelleen hyödyllistä, mutta sen kanssa työskentely on työläämpää. Se on dataa, jossa on kitkaa.

Tarvitaan enemmän aikaa, vaivaa ja usein myös työkalu, jolla voidaan käsitellä ja vapauttaa loukkuun jäänyt tieto staattiseen muotoon. Ilman oikeaa työkalua ja resursseja on mahdotonta tehdä strukturoimattomasta datasta hyödyllistä. Yritä pyydystää kala paljain käsin…

Keskeiset erot jäsennellyn ja jäsentelemättömän tiedon välillä

Strukturoitu dataStrukturoimaton data
Tiedot kulkevat saumattomasti järjestelmästä toiseenStaattisessa tiedostomuodossa olevat tiedot
Tietokoneiden käsiteltävissäTietokoneet eivät voi helposti käsitellä niitä ilman lisäkoodia tai -ohjelmistoa
Sekä ihmiset että tietokoneet voivat hyödyntää jäsenneltyä tietoa päätöksenteon tukenaJäsentymättömän datan hyödyntämiseen tarvitaan asiantuntija ja ylimääräinen ohjelmistokerros tai algoritmi.
Tonneittain työkaluja, joilla voidaan käsitellä strukturoitua dataaTyökalut ovat vielä kehittymässä, ja ne eivät löydä arvoa yhtä luotettavasti.
Kvantitatiiviset oivallukset ennustavat tehokkaammin tulevia tuloksiaLaadulliset oivallukset ovat hyödyllisempiä

Tulevaisuus on jäsenneltyjä tietovirtoja

Data on olennainen tekijä liiketoiminnan edistämisessä. Useimmat yritykset ajavat nykyään pimeässä ilman ajovaloja. Kaikilla on dataa, mutta kaikki eivät ole datalähtöisiä.

Yrityksillä on valtavat mahdollisuudet päästä kuljettajan paikalle ja muuttaa jäsentelemätön tieto jäsennellyksi.

Prev:

Ota sopimukset haltuun sopimusten pelikirjan avulla

Next:

9 vinkkiä datavetoisen myyntistrategian toteuttamiseen

Lisää artikkeleita

Henkilöstö & kulttuuri

10 askelta menestyksekkään hankintastrategian luomiseen

Sopimukset

Tekoäly ja sopimusanalytiikka

Hankinta

Mitä sähköinen hankinta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Sopimukset

Kuinka vähentää kustannuksia allekirjoitusta edeltävässä vaiheessa Oneflown avulla?

Turvallisuus

5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

Sopimukset

Mikä on implisiittinen suostumus?

Sähköinen allekirjoitus

Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

Sopimukset

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?