Skip to content

Kontrakter

5 beste metoder innen AI for kontraktsadmin: 2024

I dagens hektiske arbeidsliv kan administrasjon av avtaler være en tidkrevende og kompleks oppgave, der ting fort kan bli rotete. Fra datauttrekk til kontraktsanalyse krever avtalehåndtering betydelige ressurser og oppmerksomhet på detaljer. Men med ankomsten av AI har kontraktsadministrasjon blitt mer effektiv, nøyaktig og til og med kompatibel. Derfor tar vi en titt på de 5 beste fremgangsmåtene for AI i kontraktadmin her.

But before any of that…

Hva er AI?

AI står for “kunstig intelligens”. Det refererer til en rekke dataprogrammer og programvare som kan utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens for å fullføre. I hovedsak er programvare for kunstig intelligens programmert med logiske algoritmer som gir dem evnen til å “tenke” og handle på riktig måte. 

AI har eksistert en stund, men det var lanseringen av ChatGPT i slutten av 2022 som virkelig førte til det store gjennombruddet. Vi har sannsynligvis alle hatt minst noen få turer på ChatGPT nå. Så enten du synes det er fascinerende, litt skremmende eller er likegyldig overfor det, kan vi alle være enige om at vi bare skraper på overflaten av hva kunstig intelligens kan gjøre, spesielt innen avtalehåndtering. 

1: Definere klare mål for bruk av AI i kontraktsadmin

Den første av de beste metodene for kunstig intelligens i kontraktsstyring er å definere klare mål. Disse målene bør være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbegrensede (SMART). Dette sikrer at AI-systemet er utformet for å oppfylle de spesifikke behovene i kontraktstyringsprosessen. 

Målene kan for eksempel være å redusere tiden og innsatsen som kreves for å administrere kontrakter, forbedre nøyaktigheten i kontraktsanalysen og øke synligheten av kontrakter for å identifisere trender, risikoer og muligheter.

For å nå disse målene bør organisasjonen utarbeide et tydelig veikart for implementering av kunstig intelligens i kontraktshåndteringen. Dette veikartet bør omfatte identifisering av de viktigste interessentene, fastsettelse av milepæler for prosjektet og utvikling av et rammeverk for datastyring. Ved å definere klare mål og utarbeide et veikart for AI-implementering kan organisasjoner sikre at systemet for kunstig intelligens er i tråd med forretningsmålene og kan levere målbare resultater.

2: Sikre datakvaliteten

Datakvalitet er avgjørende for en vellykket implementering av kunstig intelligens i kontraktshåndtering. Dataene som brukes til opplæring av systemet for kunstig intelligens, må være rene, nøyaktige og pålitelige. Det er viktig å etablere et rammeverk for datastyring for å sikre at dataene samles inn, lagres og vedlikeholdes på riktig måte. Dette rammeverket bør omfatte datakvalitetskontroller, datarensingsprosesser og datasikkerhetstiltak.

For å sikre datakvaliteten bør organisasjonen gjennomføre en grundig datarevisjon for å identifisere eventuelle problemer med datakvaliteten. Denne revisjonen bør omfatte en gjennomgang av datakilder, dataformater og dataintegritet. Når problemer med datakvaliteten er identifisert, bør organisasjonen utarbeide en plan for å løse disse problemene. Denne planen bør omfatte datarensingsprosesser, datakvalitetskontroller og datasikkerhetstiltak.

Les også: Vi introduserer AI Assist by Oneflow

rabbit wondering about the 5 best practices of AI in contract management

3: Søk råd fra eksperter

Samarbeid med eksperter på kunstig intelligens og kontraktsadministrasjon kan hjelpe organisasjoner med å få verdifull innsikt i de nyeste teknologiene, verktøyene og beste praksis. Ekspertene kan også gi veiledning om hvordan kunstig intelligens effektivt kan integreres i kontraktshåndteringsprosessen. Dette samarbeidet kan ta mange former, inkludert workshops, seminarer og konferanser.

Organisasjoner bør også vurdere å samarbeide med leverandører av kunstig intelligens som har erfaring med kontraktsadministrasjon. Disse leverandørene kan gi tilgang til ferdige AI-modeller og løsninger for kontraktshåndtering, samt teknisk støtte og opplæring. Ved å samarbeide med eksperter på kunstig intelligens og kontraktshåndtering kan organisasjoner holde seg oppdatert på den nyeste teknologien og beste praksis, og sikre at AI-systemet er optimalisert for kontraktshåndtering.

4: Følg med på hvordan AI fungerer

AI-systemer krever kontinuerlig overvåking og evaluering for å sikre at de fungerer effektivt. Regelmessig gjennomgang av systemets ytelsesmålinger kan bidra til å identifisere områder som kan forbedres og optimaliseres. Regelmessig testing og evaluering kan hjelpe organisasjoner med å ta datadrevne beslutninger om bruk av kunstig intelligens i kontraktshåndteringen.

For å kontinuerlig overvåke og evaluere systemet for kunstig intelligensbør organisasjonen etablere en tilbakemeldingssløyfe. Denne tilbakemeldingssløyfen bør omfatte regelmessige ytelsesgjennomganger, tilbakemeldinger fra brukerne og systemrevisjoner. Organisasjonene bør også etablere klare parametere for å måle systemet for kunstig intelligens effektivitet. Det kan for eksempel dreie seg om tid og innsats som kreves for å administrere kontrakter, nøyaktigheten i kontraktsanalysen og identifisering av risikoer og muligheter.

Les også: Hvordan AI endrer kontrakter

The best practices of AI in contract management

5: Sikre åpenhet og compliance

Systemer for kunstig intelligens bør være transparente i beslutningsprosessene sine og overholde juridiske og etiske standarder. Dette innebærer blant annet å sikre at standarder for personvern og datasikkerhet overholdes, og at systemet for kunstig intelligens ikke er partisk eller diskriminerende.

Åpenhet er avgjørende for å skape tillit til KI-systemer. Organisasjoner bør sørge for at systemet for kunstig intelligens beslutningsprosesser er transparente og kan forklares. Det betyr at systemet bør kunne gi klare forklaringer på beslutningene det tar. Dette kan hjelpe brukerne til å forstå hvordan systemet fungerer og ta informerte beslutninger om bruken av det.

I tillegg til åpenhet er det også viktig å sikre compliance. Organisasjoner bør sørge for at systemet for kunstig intelligens overholder juridiske og etiske standarder. Dette innebærer blant annet å sikre at systemet overholder standarder for personvern og datasikkerhet, og at det ikke er partisk eller diskriminerende. Det er viktig å etablere klare retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i kontraktshåndtering og sørge for at disse retningslinjene følges.

For å sikre at retningslinjene overholdes, bør organisasjonen gjennomføre regelmessige revisjoner av systemet for kunstig intelligens. Disse revisjonene bør omfatte en gjennomgang av systemets datainput, beslutningsprosesser og resultater. De bør også sikre at systemet for kunstig intelligens er i tråd med juridiske og etiske standarder, for eksempel personvernregler og antidiskrimineringslover, noe som gjør dette til en god beste praksis for kunstig intelligens i kontraktshåndtering.

Les også: Hva er kontraktsadministrasjon? En komplett guide

Sammendrag

AI har potensial til å revolusjonere kontraktshåndteringen ved å optimalisere effektivitet, nøyaktighet og samsvar. Ved å følge de beste fremgangsmåtene som er beskrevet i denne artikkelen, kan organisasjoner sikre at systemet for kunstig intelligens er tilpasset virksomhetens mål og optimalisert for kontraktsadministrasjon. Fra å definere klare målsetninger til å sikre åpenhet og samsvar, kan denne beste praksisen hjelpe organisasjoner med å oppnå et konkurransefortrinn i dagens forretningsmiljø. Dette er bare fem av de beste metodene for AI i kontraktshåndtering som kan hjelpe deg med å komme i gang.

Prev:

Elektronisk signatur for innkjøp: Hva du trenger å vite

Next:

Slik kan Oneflow hjelpe startups med å forbedre prosesser og øke effektiviteten

Relaterte artikler

Elektroniske signaturer

Oppdag fordelene med eSign, også kjent som elektronisk signatur

Elektroniske signaturer

Alt du trenger å vite om eIDAS

Kontrakter

Hva er en rammeavtale?

Salg

Hvordan maksimere omsetningen gjennom digitale salgskanaler

Elektroniske signaturer

Elektroniske signaturer for HubSpot: Den ultimate guiden

Kontrakter

AI-kontraktshåndtering: Det du trenger å vite

Kontrakter

Hvordan gjøre en kontraktsgjennomgang

Bedriftskultur

De beste tipsene for en god kandidatopplevelse