Skip to content

Kontrakter

Automatisering av rekrutteringsprosessen: De 5 beste måtene

Når det gjelder å rekruttere den perfekte kandidaten til en jobb, finnes det i dag mange måter å automatisere rekrutteringsprosessen på. I dag finnes det mange verktøy som kan hjelpe HR-medarbeidere med å automatisere rekrutteringsarbeidet, fra forhåndsundersøkelser til arbeidsflyt. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de fem beste måtene å automatisere rekrutteringsprosessen på for å finne de beste talentene til bedriften din.

1. Pre-screening spørsmål for å maksimere effektiviteten

Å rekruttere den rette kandidaten til en jobb kan være en krevende oppgave. En av de mest tidkrevende oppgavene ved rekruttering er å gå gjennom CV-er. Det kan være overveldende å gå gjennom hundrevis av CV-er, særlig hvis du har et bestemt sett med kvalifikasjoner i tankene. Ved å automatisere pre-screeningssprosessen med pre-screeningsspørsmål kan du imidlertid spare mye verdifull tid.

Pre-screeningsprosessen innebærer å sette opp et spørreskjema med flervalgsspørsmål eller åpne spørsmål som evaluerer kandidatene basert på svarene deres. På denne måten kan du raskt og enkelt se om en kandidat ikke oppfyller minimumskvalifikasjonene for jobben. I tillegg hjelper pre-screeningsspørsmålene kandidatene til å vite bedre hva du er ute etter når det gjelder kvalifikasjoner, ferdigheter og erfaring.

Ved å bruke pre-screeningsspørsmål kan du tilpasse kandidatens opplevelse ved å stille spørsmål som er relevante for den spesifikke jobben de søker på, i stedet for bare å skanne gjennom en CV. På denne måten maksimerer du effektiviteten og kan fokusere på de beste kandidatene for stillingen. I tillegg kan pre-screeningsspørsmålene hjelpe deg med å identifisere kandidater som virkelig er interessert i jobben.

En annen fordel med å bruke pre-screeningsspørsmål er at de kan hjelpe deg med å unngå ubevisste fordommer og samtidig automatisere rekrutteringsprosessen. Ved å bruke pre-screeningsspørsmål kan du fokusere utelukkende på kandidatens kvalifikasjoner, ferdigheter og erfaring.

Alt i alt er pre-screening en effektiv måte å effektivisere rekrutteringsprosessen på og sikre at du kun vurderer kandidater som passer til jobben. Ved å sette opp et godt utformet spørreskjema kan du spare tid, unngå ubevisste fordommer og gjøre kandidatopplevelsen mer personlig. Så hvis du ønsker å forbedre rekrutteringsprosessen din, bør du vurdere å implementere pre-screening-spørsmål i dag!

Les også: Flyt gjennom rekrutteringsprosessen

automating the recruitment process - hand touching ball on cone - Oneflow

2. Dropp telefonintervjuer – prøv enveis videointervjuer

Telefonintervjuer har vært en fast del av ansettelsesprosessen i årevis. Men takket være ny teknologi er det nå slutt på endeløse telefonsamtaler. Enveis videointervjuer er den nye og forbedrede måten å screene potensielle kandidater på tidlig i ansettelsesprosessen.

I enveis videointervjuer får kandidatene forhåndsdefinerte spørsmål som de skal svare på foran et kamera. Videointervjuet kan vises senere, slik at rekrutteringsansvarlige kan vurdere hver enkelt kandidat når det passer dem. Dette eliminerer behovet for å planlegge og gjennomføre telefonintervjuer, noe som kan være en tidkrevende prosess.

Automatiserte videointervjuer kan enkelt planlegges og deles på tvers av team, noe som gjør den innledende screeningfasen i ansettelsesprosessen mer effektiv. Dette er spesielt nyttig når man skal ansette folk til fjernarbeidsplasser, siden det eliminerer behovet for fysisk tilstedeværelse, noe som sparer tid og penger i rekrutteringsprosessen og gjør det til en god måte å automatisere rekrutteringsprosessen på.

Enveis videointervjuer gir også bedre innsikt i kandidatens personlighet, kommunikasjonsevner og kulturelle tilpasning. Ansettelsesansvarlige kan få en bedre forståelse av kandidatens ikke-verbale signaler og kroppsspråk, noe som kan være avgjørende for å avgjøre om kandidaten passer inn i bedriften.

Ved å automatisere rekrutteringsprosessen med enveis videointervjuer kan du identifisere kvalifiserte kandidater på en mer effektiv og konsekvent måte. Dermed kan du bruke mer tid på de mest lovende kandidatene i senere faser av ansettelsesprosessen, noe som til syvende og sist fører til en mer vellykket og effektiv rekrutteringsprosess.

Så hvis du fortsatt gjennomfører telefonintervjuer, hvorfor ikke gå over til enveis videointervjuer?

3. Automatisering av oversettelser når du søker etter talenter globalt

En av de største fordelene ved å automatisere rekrutteringsprosessen på denne måten er muligheten til å nå ut til et bredere utvalg av kandidater. Ved å fjerne språkbarrierer kan rekrutterere nå ut til talentmarkeder som tidligere var utilgjengelige. Dette kan resultere i en mer mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke som kan bidra med nye perspektiver og ideer.

I stedet for å bruke tid på å oversette CV-er og andre dokumenter manuelt, kan rekrutteringsavdelingen fokusere på å evaluere kandidatene basert på kompetanse og erfaring. Dette kan føre til en mer effektiv rekrutteringsprosess, noe som til syvende og sist resulterer i bedre ansettelser. Det er verdt å merke seg at selv om automatiserte oversettelsesverktøy er svært nøyaktige, er de ikke alltid perfekte. Det er fortsatt viktig å la et menneske, helst en morsmålstalende, gå gjennom oversettelsene for å sikre at de er nøyaktige og formidler det tiltenkte budskapet. 

Ved å automatisere oversettelsesprosessen kan rekrutterere imidlertid redusere tiden og innsatsen som kreves for å kommunisere med kandidater fra hele verden. Etter hvert som arbeidsstyrken blir stadig mer globalisert, vil det bli stadig viktigere for rekrutteringsfirmaer som ønsker å ligge i forkant, å automatisere rekrutteringsprosessen på denne måten.

Les også: Hvorfor Oneflow er en plattform for automatiserte kontrakter som passer for alle

automating the recruitment process - hand holding book - Oneflow

4. Automatisering av arbeidsflyten i rekrutteringsprosessen

Rekruttering er en viktig funksjon i enhver organisasjon, og effektivisering av arbeidsflyten på dette området kan ha stor innvirkning på produktiviteten og øke effektiviteten. Den tradisjonelle rekrutteringsprosessen kan være tidkrevende, feilbehæftet og inkonsekvent. Ved å automatisere arbeidsflyten i rekrutteringsprosessen kan du imidlertid komme bort fra manuelle prosesser og sikre konsistens i alle faser av ansettelsesprosessen.

Automatiserte arbeidsflyter for rekruttering gjør det mulig for rekrutteringsansvarlige å skape en effektiv og strukturert ansettelsesprosess, fra begynner- til lederstillinger. Automatiseringen bidrar til å minimere antall feil og sikrer at rekrutteringsprosessen oppfyller alle nødvendige compliance-krav. Automatiserte arbeidsflyter kan også varsle når prosessen er på avveie, for eksempel ved ufullstendige stillingsannonser eller ikke-godkjente jobbtilbud.

Ved å automatisere arbeidsflyten i rekrutteringsprosessen kan HR-teamene redusere manuelle oppgaver som å planlegge intervjuer, kommunisere med kandidater via e-post og håndtere flere søknader. Denne automatiseringen sparer verdifull tid gjennom hele rekrutteringsprosessen og sikrer at HR-teamene kan fokusere på mer komplekse rekrutteringsoppgaver, som å intervjue og vurdere kandidater.

Ved å automatisere arbeidsflyten i rekrutteringsprosessen kan organisasjonen dessuten tiltrekke seg et mer mangfoldig utvalg av kandidater. Automatiserte stillingsannonser kan deles på flere jobbtavler og sosiale medier, noe som sikrer at stillingen når ut til et bredere publikum. Denne økte synligheten kan bidra til å tiltrekke seg kandidater med ulik bakgrunn, kultur og erfaring, noe som til syvende og sist kan føre til en mer mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke.

Automatiserte arbeidsflyter for rekruttering kan også bidra til å forbedre kandidatopplevelsen. Ved å automatisere kommunikasjonen med kandidatene kan HR-teamene gi oppdateringer om rekrutteringsprosessen, svare på spørsmål fra kandidatene og gi tilbakemeldinger. Denne automatiseringen kan bidra til å skape en positiv kandidatopplevelse, også for kandidater som ikke blir valgt til stillingen.

Automatisering av arbeidsflyten i rekrutteringsprosessen kan hjelpe organisasjoner med å spare tid, redusere antall feil, sikre samsvar, tiltrekke seg et bredere utvalg av kandidater og forbedre kandidatopplevelsen. Ved å ta i bruk en automatisert rekrutteringsprosess kan organisasjoner skape en effektiv ansettelsesprosess som ivaretar både organisasjonens og kandidatenes behov.

5. Tilpass ansettelseskontraktene dine

Ansettelseskontrakter er en viktig del av enhver ansettelsesprosess, siden de gir både arbeidsgiver og arbeidstaker viktig beskyttelse. Med automatisering kan du tilpasse malene for ansettelseskontrakter til organisasjonens behov. Denne tilpasningen kan bidra til å spare tid ved å tilby forhåndsutfylte maler og sikre ensartethet på tvers av kontraktene som inngås med de rekrutterte kandidatene.

Men hvordan kan du tilpasse ansettelseskontraktene for å gjøre dem mer effektive? En måte å gjøre det på er å bruke videoer, bilder og til og med GIF-er som ikke bare viser frem merkevaren din, men også ønsker kandidatene velkommen og gir dem viktige detaljer som kan hjelpe dem med å komme i gang med onboardingen. Du kan finne ut mer om dette her.

Tilpasning av jobbtilbud og kontrakter reduserer manuelt arbeid og sparer tid for HR-teamet, mens e-signaturer muliggjør sømløs deling og signering av dokumenter, noe som gjør det enklere å få godkjenninger raskere. Dette reduserer den totale behandlingstiden for tilbuds- og akseptfasen betraktelig.

Ved å tilpasse ansettelseskontrakten til den enkelte kandidat kan man i tillegg gi dem som passer best, unike og skreddersydde tilbud. Ved å ta deg tid til å tilpasse ansettelseskontrakten viser du kandidatene at du setter pris på tiden deres og er opptatt av å skape et positivt arbeidsmiljø.

Alt i alt er det å tilpasse ansettelseskontrakter et viktig steg i ansettelsesprosessen. Ved å gi kandidatene tilpassede tilbud kan du øke sannsynligheten for å tiltrekke deg og beholde de beste talentene. Så ta deg tid til å tilpasse ansettelseskontraktene dine, og se hvordan rekrutteringsarbeidet ditt vil øke.

Det viktigste å ta med seg

Ved å automatisere rekrutteringsprosessen kan HR-medarbeidere spare dyrebar tid og øke effektiviteten, slik at de kan fokusere på å finne de beste talentene. Automatisering av rekrutteringsprosessen gir mange fordeler, fra forhåndsundersøkelser til personlige ansettelseskontrakter. Ved å implementere disse fem strategiene for å automatisere rekrutteringsprosessen kan HR-teamene effektivisere arbeidsflyten og skape en mer sømløs ansettelsesopplevelse for potensielle kandidater.

Prev:

Kjemper du mot nedgangstider? Her er 7 gode måter digitale kontrakter kan hjelpe salgsteamet ditt med å inngå avtaler raskere

Next:

Gratis signaturgenerator online: En komplett guide

Relaterte artikler

Kontrakter

Kontraktsautomatisering: En komplett guide

Kontrakter

Hvordan kjøpe et verktøy for kontraktsinformasjon

Produkt

Approval flows: Hvordan multinasjonale selskaper kan bruke dem

Salg

Hvordan man booker møter på eventer

Elektroniske signaturer

Hvordan e-signaturer kan sette fart på selskapets forretningsutvikling?

Skoler

Hvordan bruke Oneflow e-signaturer i utdanning og skoler

Elektroniske signaturer

Hva er fjernsignering?

Kontrakter

Hva er kontraktsprosessen? Og hvordan fungerer den?