Skip to content

Nyheter & arrangementer

Hva er en lavkonjunktur, og hva skjer i en lavkonjunktur?

Dessverre er vi nå inne i en lavkonjunktur. Men hva er egentlig en lavkonjunktur? Og hva skjer i en resesjon? Vel, IMF startet året med å komme med en sterk advarsel om at en tredjedel av verden vil være i resesjon innen utgangen av 2023, inkludert verdens tre største økonomiske blokker: USA, Europa og Kina. 

1. Hva er en lavkonjunktur?

En resesjon er kort sagt en økonomisk nedgang. Økonomien krymper. Den generelle definisjonen på en resesjon er to kvartaler på rad med negativ vekst, altså krymping. Når ting går i revers i et halvt år, får det ringvirkninger andre steder. Det er dette som er en resesjon.

Resesjoner varer i ulike perioder. Noen, som resesjonen i USA i 1980, er korte, kraftige sjokk. Men noen, som den store resesjonen i EU, er mer langvarige. Hvor lenge en resesjon varer, avhenger av en rekke eksterne faktorer. Det kan du lese mer om her.

Les også: What causes a recession: Top 5 main reasons for a recession

2. Hva skjer i en lavkonjunktur?

Det første som rammes av en lavkonjunktur, er eiendeler. De faller ganske mye i verdi. En eiendel kan for eksempel være aksjekurser eller eiendomsverdier. En annen vanlig hendelse er at sentralbankene setter opp renten. Bank of England gjorde nylig dette for den britiske økonomien. Renteøkninger og verdifall på aktiva fører ofte til et fall i forbrukernes tillit – og det er det som er det store problemet for bedriftene.

Forbrukertillit er et begrep vi hører mye om i nedgangstider. Men hva betyr det egentlig? I hovedsak går det ut på å spørre tilfeldige husholdninger i et gitt land. De blir stilt en rekke spørsmål om hva de mener om den nåværende økonomiske situasjonen. I likhet med politiske meningsmålinger generaliseres dette til en større del av befolkningen.

Når forbrukertilliten synker, er folk mindre tilbøyelige til å bruke penger. Det betyr at både publikum og investorer pumper mindre penger inn i økonomien. 

Dette er en generell oversikt over hva som skjer under en resesjon. Så hva skjer egentlig nå?

What is a recession? Are we in it now?

3. Hva er det egentlig som skjer nå?

It’s different in different parts of the world. So, for this article, we’ll look at what’s happening in Europe during this recession.

The big thing happening during this recession is that energy markets have gone wild in Europe. Russia’s full-scale invasion of Ukraine has led to a huge spike in energy prices across the continent as the EU and UK seek to end imports of Russian gas, oil and coal. 

Gas prices in Europe have now stabilized, but the high prices throughout 2022 have had a major impact. This could mean that countries that use the Euro, which include Germany and France, could well go into recession this year.

Across the water, the UK’s high interest rates, cost of living crisis, and lower post-pandemic output could well mean that it has the deepest and longest recession amongst the world’s largest economies.

Alt som skjer i en lavkonjunktur kan virke ganske makroskopisk, så hva betyr egentlig alt dette for B2B i 2023?

Les også: What to do when you get laid off

4. Hvordan ser det ut for B2B i 2023 i en lavkonjunktur?

Det er kanskje ikke så rart at du føler deg nedfor etter å ha lest dette. Men alt er ikke så dystert som det ser ut til.

Det blir tøffere tider for bedriftene. Antallet permitteringer vi så i andre halvdel av 2022, er et godt eksempel på det. Bedriftene ønsker å stramme inn livremmen og kutte kostnader. 

Situasjonen er mer alvorlig i noen land enn i andre. Men for hver enkelt B2B-bedrift koker det ned til et enkelt spørsmål: Kan du posisjonere løsningen din som en “need to have”-løsning i stedet for en “nice to have”-løsning?

Dette krever ikke bare gode budskap fra markedsføringsteamet. Like viktig er det at selgerne tar seg tid til å finne ut hvordan løsningen din er til nytte for hvert enkelt kundeemne, og presenterer den deretter. I disse tøffe tidene finnes det ingen “one-size-fits-all”-tilnærming til prospektering.

Du kan også investere i verktøy som flere bruker, og erstatte flere verktøy med kun ett abonnement. Ta Oneflow som et eksempel. På overflaten er det en plattform for kontraktsadministrasjon. Men Oneflow har en rekke funksjoner som kan bidra til å automatisere mye av prosessen før signering. 

Enten det dreier seg om ferdige maler, funksjonen for kronologisk signeringsrekkefølge eller live-redigeringsfunksjonen, er kontraktene dine raskt klare til bruk. Live-redigeringsfunksjonen fungerer til og med etter at den er sendt, så det er ikke lenger nødvendig å forsinke ting med endeløse PDF-baserte e-postkjeder. 

Oneflow er ikke bare et program for kontraktsadministrasjon, det hjelper deg også med å selge og gjøre mer raskere, noe som er viktig på vei inn i 2023.  

2023 blir ikke det letteste året, men det blir heller ikke evig dystert.

What is a recession? - Oneflow

5. Hvor lenge vil denne lavkonjunkturen vare?

Dessverre er det ikke slik at man får et lys i mørket når en lavkonjunktur er over. Det er tross alt det en resesjon er. Heldigvis kan økonomer lage prognoser for hva som vil skje videre. Og disse prognosene er ikke bare dystre. 

Dagens prognoser tyder på at 2023 blir et turbulent år, men at verdensøkonomien vil være på vei mot bedring mot slutten av året. Vi kan forvente store bevegelser på aksjemarkedet og noen helt utrolige svingninger i inflasjonen som følge av dette. Men mot slutten av året vil vi være på bedringens vei.

Noen økonomier, som Storbritannia og Sverige, vil imidlertid bruke lengre tid på å komme seg opp igjen, og det vil fortsatt gå tregt langt inn i 2024. Og hvor lang tid det vil ta for eiendeler som eiendom og kryptovaluta å komme seg opp igjen? Det gjenstår å se.

Les også: 7 tips on how to sell during a recession

De viktigste konklusjonene

2023 kommer til å bli et tøft år. Det er tross alt det som skjer i en lavkonjunktur. Men mot slutten av året er det sannsynlig at vi får en oppgang. Hvordan resesjonen vil se ut, avhenger i stor grad av hvor i verden du befinner deg.

Europa vil bli rammet, og eurosonen og Storbritannia vil oppleve en resesjon som forverres av den fullskala invasjonen av Ukraina, og noen land vil ikke se en bedring før i 2024.

I teknologisektoren har vi sett mange oppsigelser på grunn av kostnadskutt. Det er det som skjer i nedgangstider. Men en god måte å kutte kostnader på er å investere i verktøy med flere funksjoner, som Oneflow.

Prev:

Med sine egne ord – Selgere om Salg Tech Stack

Next:

Strategier for B2B-salg for å øke bedriftens vekst i 2024

Relaterte artikler

Elektroniske signaturer

Hva er fjernsignering?

Kontrakter

Hva er kontraktsprosessen? Og hvordan fungerer den?

Markedsføring

Hva er de 13 beste ContractPodAi-alternativene?

Kontrakter

Hvorfor halvparten av selskaper ser hvordan AI kan bidra til risiko og compliance management

Kontrakter

Digitale kontrakter revolusjoneres av AI

Kontrakter

Hva er underforstått samtykke?

Elektroniske signaturer

Hvorfor elektroniske signaturer er like gyldige som håndskrevne signaturer

Produkt

Hvor lenge varer en kontrakt uten utløpsdato?