Skip to content

Företagskultur

Vad är en recession och vad händer under en recession?

Tyvärr befinner vi oss nu i en lågkonjunktur. Men vad är egentligen en lågkonjunktur? Och vad händer under en lågkonjunktur? IMF inledde året med att utfärda en skarp varning om att en tredjedel av världen kommer att befinna sig i recession i slutet av 2023, inklusive världens tre största ekonomiska block: USA, Europa och Kina.

Med allt detta i åtanke kommer vi i denna artikel att gå igenom:

  1. Vad är en recession?
  2. Vad händer under en lågkonjunktur?
  3. Vad är det egentligen som händer nu?
  4. Hur ser det ut för B2B år 2023?
  5. Hur länge kommer denna recession att pågå?

1. Vad är en recession?

En recession är, kort sagt, en ekonomisk nedgång. Ekonomin krymper. Den allmänna definitionen av en recession är två på varandra följande kvartal med negativ tillväxt; i princip en krympning. När saker och ting går bakåt i sex månader får det följdeffekter på andra håll. Detta är vad en recession är.

Recessioner varar under olika lång tid. Vissa, som 1980 års recession i USA, är korta, kraftiga chocker. Men vissa, som den stora recessionen i EU, är mer utdragna. Hur länge en recession varar beror på en hel del externa faktorer. Du kan läsa mer om det här.

Läs även: Vad orsakar en recession: De 5 främsta orsakerna till en recession

2. Vad händer under en recession?

Det första som påverkas av en lågkonjunktur är tillgångar. De sjunker i värde ganska markant. En tillgång kan vara något som aktiekurser eller fastighetsvärden. En annan vanlig händelse är att centralbankerna höjer sina räntor. Bank of England gjorde nyligen detta mot den brittiska ekonomin. Räntehöjningar och fallande tillgångsvärden leder ofta till att konsumenternas förtroende sjunker – och det är det stora problemet för företagen.

Konsumentförtroende är ett begrepp som vi hör ofta under lågkonjunkturer. Men vad betyder det egentligen? I grund och botten undersöks slumpmässigt utvalda hushåll i ett visst land. De får svara på en rad frågor om vad de tycker om den aktuella ekonomiska bilden. I likhet med politiska opinionsundersökningar generaliseras detta sedan till en större del av befolkningen.

När konsumentförtroendet sjunker är människor mindre benägna att spendera. Detta innebär att mindre pengar pumpas in i ekonomin av både allmänheten och investerarna.

Detta är en allmän översikt över vad som händer under en lågkonjunktur. Så vad är det egentligen som händer nu?

Vad händer under en recession?

3. Vad är det egentligen som händer nu?

Det är olika i olika delar av världen. I den här artikeln ska vi därför titta på vad som händer i Europa under lågkonjunkturen.

Det stora som hänt under denna lågkonjunktur är att energimarknaderna har blivit vilda i Europa. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har lett till en enorm ökning av energipriserna över hela kontinenten, eftersom EU och Storbritannien försöker få ett slut på importen av rysk gas, olja och kol.

Gaspriserna i Europa har nu stabiliserats, men de höga priserna under hela 2022 har haft en stor inverkan. Det kan innebära att länder som använder euron, däribland Tyskland och Frankrike, mycket väl kan gå in i recession i år.

På andra sidan vattnet kan Storbritanniens höga räntor, levnadskostnadskris och lägre produktion efter pandemin mycket väl innebära att landet får den djupaste och längsta recessionen bland världens största ekonomier.

Allt som händer under en lågkonjunktur kan verka ganska makroekonomiskt, så vad betyder egentligen allt detta för B2B år 2023?

Läs även: Vad du ska göra när du blir uppsagd

4. Hur ser det ut för B2B år 2023 under en lågkonjunktur?

Du kanske blir förlåten om du känner dig nedstämd efter att ha läst det. Men allt är inte så dystert som det verkar.

Tiderna blir allt tuffare för företagen. Det stora antalet uppsägningar som vi såg under andra halvåret 2022 visar tydligt detta. Företagen vill dra åt svångremmen och minska sina kostnader.

Situationen är allvarligare i vissa länder än i andra. Men för varje enskilt B2B-företag handlar det om en enkel fråga: kan du positionera din lösning som ett “behov att ha” istället för ett “trevligt att ha”?

För att göra det krävs inte bara bra budskap från ditt marknadsföringsteam. Lika viktigt är att dina säljare tar sig tid att ta reda på hur din lösning gynnar varje enskild kund och säljer in den därefter. I dessa tuffa tider finns det ingen universallösning för prospektering.

Du kan också investera i verktyg som används av fler än en person och ersätta flera verktyg med endast ett abonnemang. Ta Oneflow som ett exempel. På ytan är det en plattform för avtalshantering. Men Oneflow kommer med massor av funktioner som kan hjälpa till att automatisera en stor del av processen före undertecknandet.

Oavsett om det handlar om färdiga mallar, vår funktion för kronologisk signeringsordning eller vår live-redigeringsfunktion kan dina avtal vara klara att användas snabbt. Live-redigeringsfunktionen fungerar till och med efter att det har skickats, så det finns ingen anledning att fördröja saker med ändlösa PDF-baserade e-postkedjor längre.

Oneflow är inte bara programvara för avtalshantering, det hjälper dig att sälja och göra mer snabbare, vilket är viktigt när vi går in i 2023.

2023 kommer inte att bli det lättaste året, men det kommer inte heller att vara dystert för alltid.

Hur länge kommer denna recession att pågå?

5. Hur länge kommer denna recession att pågå?

Tyvärr finns det ingen ljusglimt när en lågkonjunktur tar slut. Det är ju trots allt vad en lågkonjunktur är. Som tur är kan ekonomer göra prognoser för vad som kommer att hända härnäst. Och dessa prognoser är inte bara dystra.

Nuvarande prognoser tyder på att 2023 kommer att bli ett turbulent år, men att den globala ekonomin kommer att vara på väg mot återhämtning i slutet av året. Räkna med stora rörelser på aktiemarknaden, och några verkligt otroliga svängningar i inflationen som ett resultat av detta. Men i slutet av året kommer vi att vara på väg mot återhämtning.

Vissa ekonomier, som Storbritannien eller Sverige, kommer dock att ta längre tid på sig att börja återhämta sig och kommer fortfarande att vara långsamma långt in på 2024. Och hur lång tid tar det för tillgångar som fastigheter eller kryptovalutor att börja återhämta sig? Tja, det återstår att se.

Läs även: 7 tips om hur du kan sälja under en lågkonjunktur

De viktigaste slutsatserna

2023 kommer att bli en tuff resa. Det är trots allt vad som händer under en lågkonjunktur. Men det kommer sannolikt att ske en återhämtning mot slutet av året. Hur lågkonjunkturen kommer att se ut beror mycket på var i världen du befinner dig.

Europa kommer att drabbas, med en recession i euroområdet och Storbritannien som förvärras av den fullskaliga invasionen av Ukraina, och vissa länder ser inte en återhämtning förrän 2024.
Inom tekniksektorn har vi sett en hel del uppsägningar eftersom folk vill skära ner på kostnaderna. Det är vad som händer under en lågkonjunktur. Men ett bra sätt att minska kostnaderna är att investera i verktyg med flera funktioner, som Oneflow.

Prev:

AI inom försäljning: Kommer AI att ersätta säljare eller stärka dem?

Next:

Varför en lågkonjunktur kan vara bra för försäljningen

Liknande artiklar

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Kommande: Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer för rättsavdelningen: Så får du ut så mycket som möjligt av det

Företagskultur

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Säkerhet

Skydda din organisation: vikten av anpassningsbara användarbehörigheter