Skip to content

Sälj

Varför en lågkonjunktur kan vara bra för försäljningen

Under en lågkonjunktur är det vanligt att företag drar åt svångremmen och håller igen på utgifterna. Men smarta företagare och säljare förstår att en lågkonjunktur faktiskt kan innebära en möjlighet till ökad försäljning. I den här artikeln utforskar vi fördelarna med en lågkonjunktur för försäljningen och ger tips om hur du anpassar din försäljningsstrategi för att få ut det mesta av den.

Förstå den ekonomiska nedgången

Innan vi tittar på de positiva sidorna av en lågkonjunktur, låt oss först definiera vad det är. En lågkonjunktur kännetecknas vanligtvis av en betydande nedgång i den ekonomiska aktiviteten, vilket leder till minskade utgifter, lägre sysselsättningsnivåer och en minskning av bruttonationalprodukten (BNP). Recessioner är en normal del av konjunkturcykeln och inträffar ungefär vart tionde år och varar vanligtvis mellan sex månader och två år.

Under en lågkonjunktur kan företag få svårt att upprätthålla sin verksamhet och många kan till och med tvingas stänga. Detta kan leda till en ökning av arbetslösheten och en minskning av konsumenternas utgifter. Men trots de negativa effekterna kan recessioner också ha vissa fördelar.

Definitionen av lågkonjunktur

En recession definieras ofta som två på varandra följande kvartal med negativ BNP-tillväxt. Men även andra faktorer som hög arbetslöshet och minskade utgifter för konsumenter och företag är indikatorer på en recession.

Det är viktigt att notera att en recession inte är detsamma som en depression. En depression är en allvarlig och långvarig nedgång i den ekonomiska aktiviteten, som kännetecknas av hög arbetslöshet, konkurser och en betydande minskning av BNP. Den stora depressionen på 1930-talet är ett utmärkt exempel på en depression.

Vanliga orsaker till lågkonjunktur

Recessioner kan orsakas av en rad olika faktorer, bland annat ett minskat konsumentförtroende, höga skuldnivåer, stigande räntor och geopolitiska händelser som krig eller terroristattacker. Oavsett orsak är det viktigt att förstå att en lågkonjunktur är ett tillfälligt bakslag – och att försäljningen faktiskt kan öka under dessa tider.

Faktum är att vissa företag till och med kan blomstra under en lågkonjunktur. Exempelvis kan lågprisbutiker och second hand-butiker se en ökad försäljning när konsumenterna letar efter sätt att spara pengar. Dessutom kan företag som tillhandahåller viktiga varor och tjänster, t.ex. sjukvård och allmännyttiga företag, se en stadig efterfrågan på sina produkter och tjänster.

En annan potentiell fördel med en recession är att den kan leda till innovation och tillväxt i vissa branscher. Under recessionen 2008 skedde till exempel en kraftig ökning av utvecklingen av ny teknik och nya affärsmodeller, som samåkning och marknadsplatser på nätet.

Även om en lågkonjunktur kan vara en utmaning för både företag och privatpersoner är det viktigt att komma ihåg att det är en normal del av den ekonomiska cykeln. Genom att förstå orsakerna till och effekterna av en lågkonjunktur kan företag bättre förbereda sig för och navigera genom dessa utmanande tider.

Läs även: Vad händer under en recession? De 5 viktigaste frågorna

recession - Oneflow

Den ljusa sidan för försäljningen

Även om en lågkonjunktur kan vara tuff för företagen finns det ett antal fördelar som faktiskt kan bidra till att öka försäljningen. Bland dessa kan nämnas:

Lägre konkurrens

Under en lågkonjunktur lägger många företag tillväxtplanerna på is, vilket kan skapa öppningar på marknaden för dem som fortsätter att investera i marknadsföring och försäljning. Detta gäller särskilt i branscher som är starkt beroende av konsumenternas konsumtion, t.ex. detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen.

Ett litet boutiquehotell kan till exempel locka fler gäster under en lågkonjunktur när större hotellkedjor drar ner på sina marknadsföringsinsatser. Genom att erbjuda konkurrenskraftiga priser och riktade marknadsföringskampanjer kan boutiquehotellet locka fler gäster och öka försäljningen.

Minskade marknadsföringskostnader

Under en lågkonjunktur sänker medieföretag och reklambyråer ofta sina priser för att möta den minskade efterfrågan från annonsörerna. Det innebär att företag som fortsätter att annonsera kan få mer valuta för sina annonspengar och eventuellt nå fler köpare.

En småföretagare som driver en webbutik kan till exempel dra nytta av lägre annonspriser på sociala medieplattformar. Genom att investera i riktade reklamkampanjer kan företagaren nå en större publik och potentiellt öka försäljningen.

Ökad efterfrågan på prisvärda produkter

Under en lågkonjunktur drar människor ofta ner på sina utgifter och letar efter mer prisvärda alternativ. Detta kan skapa en efterfrågan på produkter och tjänster till lägre priser, vilket gör det till en bra tid för företag som kan erbjuda valuta för pengarna.

Till exempel kan en livsmedelsbutik som erbjuder produkter av sitt eget märke se en ökad försäljning under en lågkonjunktur när konsumenterna letar efter mer prisvärda alternativ. Genom att erbjuda kvalitetsprodukter till lägre priser kan livsmedelsbutiken locka fler kunder och öka försäljningen.

Sammanfattningsvis kan man säga att även om en lågkonjunktur kan vara utmanande för företagen, finns det möjligheter för dem som är villiga att investera i marknadsföring och försäljningsinsatser, erbjuda valuta för pengarna och dra nytta av reducerade reklampriser. Genom att se dessa möjligheter och anpassa sina strategier kan företagen rida ut stormen och till och med komma ut starkare på andra sidan.

Läs mer här: Lågkonjunktur: 7 tips hur man överlever och klarar av den

lågkonjunktur

Anpassa din försäljningsstrategi

Med tanke på de fördelar som en lågkonjunktur innebär för försäljningen är det viktigt att företagen anpassar sin försäljningsstrategi för att dra största möjliga nytta av dessa möjligheter. Detta kan innebära följande:

Identifiering av nya marknadsmöjligheter

Under en lågkonjunktur är det viktigt att förstå hur din målmarknad kan komma att förändras. Om det till exempel sker en förskjutning mot mer prisvärda produkter kan du behöva ompositionera ditt erbjudande för att tillgodose denna efterfrågan. Om det däremot sker en förskjutning mot lyxvaror och -tjänster kan du behöva fokusera på kunder i det övre prissegmentet.

Ett sätt att identifiera nya marknadsmöjligheter är att genomföra marknadsundersökningar. Det kan handla om att undersöka dina befintliga kunder för att förstå deras förändrade behov och preferenser, samt att analysera branschtrender och konkurrenters aktiviteter. Genom att hålla dig uppdaterad om dessa förändringar kan du positionera ditt företag så att det kan dra nytta av nya möjligheter.

Fokus på kundlojalitet

I en lågkonjunktur är det viktigare än någonsin att behålla kunderna. Det innebär att du måste se till att leverera en produkt eller tjänst av hög kvalitet och upprätthålla starka relationer med kunderna. Det kan hjälpa dig att rida ut stormen och gå stärkt ur den när ekonomin återhämtar sig.

Ett sätt att fokusera på att behålla kunderna är att erbjuda exceptionell kundservice. Det kan handla om att utbilda personalen så att de är kunniga och lyhörda för kundernas behov, samt att implementera system för att spåra kundfeedback och åtgärda eventuella problem som uppstår. Genom att prioritera kundnöjdhet kan du bygga upp en lojal kundbas som kommer att stödja ditt företag genom tuffa tider.

Betona värde framför pris

Priset är alltid en viktig faktor för kunderna, men det blir ännu viktigare under en lågkonjunktur. Det innebär att du fokuserar på det värde som din produkt eller tjänst kan ge, snarare än enbart på priset. Det kan handla om att betona de kostnadsbesparingar som din produkt kan erbjuda, eller hur din tjänst kan hjälpa kunderna under tuffa tider.

Ett sätt att betona värdet framför priset är att erbjuda paketlösningar eller kampanjer som visar alla de fördelar som din produkt eller tjänst kan ge. Om du till exempel säljer rengöringsprodukter för hemmet kan du erbjuda ett paket som innehåller en rad olika produkter till ett rabatterat pris. Genom att lyfta fram värdet av paketet kan du uppmuntra kunderna att se alla fördelar som dina produkter kan erbjuda.

Läs även: 7 tips om hur du kan sälja under en lågkonjunktur

Recession - Oneflow

Framgångshistorier under lågkonjunkturer

Även om det kan vara svårt att få verksamheten att växa under en lågkonjunktur finns det många framgångsrika exempel på företag som har klarat sig bra under dessa tider. General Electric ökade till exempel sin försäljning med 40 % under den stora depressionen genom att investera i forskning och utveckling och expandera till nya marknader. På samma sätt lanserade Apple iPod under 2001 års recession i USA och stora delar av Europa, vilket kom att bli en banbrytande produkt för företaget.

En mindre känd framgångssaga under en lågkonjunktur är Netflix. Under den globala finanskrisen 2008 såg Netflix en kraftig ökning av antalet abonnenter när människor letade efter prisvärda sätt att underhålla sig själva hemma. Företaget investerade också i originalinnehåll, vilket gjorde att det skilde sig från sina konkurrenter och bidrog till dess fortsatta framgång idag.

Ett annat företag som blomstrade under en lågkonjunktur är Amazon. Under dotcom-kraschen i början av 2000-talet fortsatte Amazon att investera i sin infrastruktur och utöka sitt erbjudande till att omfatta mer än bara böcker. Strategin lönade sig och Amazon är idag ett av världens mest värdefulla företag.

Lärdomar från framgångsrika företag

Även om varje företag är unikt finns det några gemensamma drag som framgångsrika företag uppvisar under lågkonjunkturer. Till dessa hör en vilja att förnya sig, ett fokus på kundernas behov och ett åtagande att investera i tillväxt även under tuffa tider.

Ett exempel på ett företag som förkroppsligar dessa egenskaper är Airbnb. Under lågkonjunkturen 2008 såg grundarna av Airbnb en möjlighet att erbjuda prisvärda boenden till resenärer, samtidigt som husägare kunde få en extra inkomst. Genom att fokusera på behoven hos både resenärer och husägare kunde Airbnb växa snabbt och bli ett välkänt namn.

En annan lärdom från framgångsrika företag under lågkonjunkturer är vikten av diversifiering. Företag som har ett brett utbud av produkter eller tjänster har bättre förutsättningar att klara av ekonomiska nedgångar. Under lågkonjunkturen 2008 såg Procter & Gamble till exempel en nedgång i försäljningen av sina avancerade skönhetsprodukter, men försäljningen av basvaror som tvättmedlet Tide förblev stark.

Även om lågkonjunkturer kan vara utmanande för företag finns det många framgångsrika exempel på företag som har klarat sig bra under tuffa tider. Genom att lära av dessa framgångshistorier och anamma egenskaper som innovation, kundfokus och diversifiering kan ditt företag positionera sig för tillväxt och framgång även när det råder ekonomisk osäkerhet.

Sammanfattningsvis

En lågkonjunktur kan vara en utmaning för företag, men det är också en möjlighet att ompröva sin försäljningsstrategi och dra nytta av möjligheter som kanske inte finns i en blomstrande ekonomi. Genom att fokusera på värde, kundlojalitet och marknadsmöjligheter kan du positionera ditt företag för framgång – även under tuffa tider.

Prev:

Vad är en recession och vad händer under en recession?

Next:

Din Oneflow x Dynamics 365-integration blev precis bättre

Liknande artiklar

Produkt

Obegränsat antal meddelandemallar

Avtal

Digitala avtal: Öka aktieägarvärde i den moderna affärsvärlden

Produkt

Approval Flows: Hur multinationella företag kan använda dem

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team