Skip to content

Salg

Hvorfor kan en lavkonjunktur være bra for salget?

I nedgangstider er det vanlig at bedrifter strammer inn livremmen og holder igjen på utgiftene. Kyndige bedriftseiere og selgere vet imidlertid at en lavkonjunktur faktisk kan være en mulighet til å øke salget. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke fordeler en lavkonjunktur har for salget, og vi gir deg tips til hvordan du kan tilpasse salgsstrategien din for å få mest mulig ut av den.

Forståelse av den økonomiske nedgangen

Før vi ser på de positive sidene ved en lavkonjuktur, må vi først definere hva det er. En resesjon kjennetegnes vanligvis av en betydelig nedgang i den økonomiske aktiviteten, noe som resulterer i redusert forbruk, lavere sysselsetting og et fall i bruttonasjonalproduktet (BNP). Resesjoner er en normal del av konjunktursyklusen og inntreffer omtrent hvert tiende år, og varer vanligvis mellom seks måneder og to år.

Under en lavkonjunktur kan bedrifter slite med å opprettholde driften, og mange kan til og med legge ned virksomheten. Dette kan føre til en økning i arbeidsledigheten og en nedgang i privatforbruket. Til tross for de negative effektene kan resesjoner også ha noen fordeler.

Definisjon av lavkonjunktur

En resesjon defineres ofte som to kvartaler på rad med negativ BNP-vekst. Andre faktorer, som høy arbeidsledighet og redusert privat- og bedriftskonsum, er imidlertid også indikatorer på en resesjon.

Det er viktig å merke seg at en resesjon ikke er det samme som en depresjon. En depresjon er en alvorlig og langvarig nedgang i den økonomiske aktiviteten som kjennetegnes av høy arbeidsledighet, konkurser og et betydelig fall i BNP. Den store depresjonen på 1930-tallet er et godt eksempel på en depresjon.

Vanlige årsaker til lavkonjunkturer

Resesjoner kan forårsakes av en rekke faktorer, blant annet svekket forbrukertillit, høy gjeld, stigende renter og geopolitiske hendelser som krig eller terrorangrep. Uansett årsak er det viktig å forstå at en resesjon er et midlertidig tilbakeslag, og at omsetningen faktisk kan øke i slike perioder.

Noen bedrifter kan til og med oppleve fremgang i en lavkonjunktur. For eksempel kan lavpriskjeder og bruktbutikker oppleve økt salg når forbrukerne ser etter måter å spare penger på. I tillegg kan bedrifter som leverer viktige varer og tjenester, for eksempel innen helse og forsyning, oppleve en jevn etterspørsel etter sine produkter og tjenester.

En annen potensiell fordel med en lavkonjunktur er at den kan føre til innovasjon og vekst i visse bransjer. Under lavkonjunkturen i 2008 var det for eksempel en kraftig økning i utviklingen av ny teknologi og nye forretningsmodeller, som samkjøring og nettbaserte markedsplasser.

Selv om en lavkonjunktur kan være utfordrende for både bedrifter og enkeltpersoner, er det viktig å huske at det er en normal del av den økonomiske syklusen. Ved å forstå årsakene til og virkningene av en lavkonjunktur kan bedrifter bedre forberede seg på og navigere gjennom disse utfordrende tidene.

Les også: Hva er en lavkonjunktur, og hva skjer i en lavkonjunktur?

recession - Oneflow

En lavkonjunktur i salget: Det positive for salget

Selv om en lavkonjunktur kan være tøff for bedrifter, finnes det en rekke fordeler som faktisk kan bidra til å øke salget. Blant disse er

Lavere konkurranse

I nedgangstider setter mange bedrifter vekstplanene på vent, noe som kan skape åpninger i markedet for dem som fortsetter å investere i markedsføring og salg. Dette gjelder spesielt i bransjer som er svært avhengige av forbrukernes forbruk, som detaljhandel og hotell- og restaurantbransjen.

Et lite boutiquehotell kan for eksempel være i stand til å tiltrekke seg flere gjester i nedgangstider når de store hotellkjedene reduserer markedsføringsinnsatsen. Ved å tilby konkurransedyktige priser og målrettede markedsføringskampanjer kan boutiquehotellet tiltrekke seg flere gjester og øke omsetningen.

Reduserte kostnader til markedsføring

I nedgangstider senker medieselskaper og reklamebyråer ofte prisene som følge av redusert etterspørsel fra annonsørene. Dermed kan bedrifter som fortsetter å annonsere, få mer igjen for annonsekronene og potensielt nå ut til flere kjøpere.

En småbedriftseier som driver en nettbutikk, kan for eksempel dra nytte av reduserte annonsepriser på sosiale medier. Ved å investere i målrettede reklamekampanjer kan bedriftseieren nå ut til et større publikum og potensielt øke salget.

Økt etterspørsel etter rimelige produkter

During a recession, people often cut back on discretionary spending and look for more affordable alternatives. This can create a demand for lower-priced products and services, making it a good time for businesses who can offer value for money.

For example, a grocery store that offers its own brand of products may see an increase in sales during a recession as consumers look for more affordable options. By offering quality products at lower prices, the grocery store can attract more customers and increase sales.

In conclusion, while a recession can be challenging for businesses, there are opportunities for those who are willing to invest in marketing and sales efforts, offer value for money, and take advantage of reduced advertising rates. By recognizing these opportunities and adapting their strategies, businesses can weather the storm and even come out stronger on the other side.

Les også: Lavkonjunktur: 7 tips til hvordan du overlever og takler den

recession - Oneflow

Tilpasning av salgsstrategien

Med tanke på hvilke fordeler en lavkonjunktur har for salget, er det viktig at bedriftene tilpasser salgsstrategien sin for å få mest mulig ut av disse mulighetene. Dette kan innebære følgende

Identifisere nye markedsmuligheter

I en lavkonjunktur er det viktig å forstå hvordan målmarkedet kan endre seg. Hvis det for eksempel skjer en dreining i retning av rimeligere produkter, kan det hende du må omstille tilbudet ditt for å imøtekomme denne etterspørselen. Hvis det derimot skjer en dreining mot luksusvarer og -tjenester, kan det hende du må fokusere på kunder i det øvre sjiktet.

En måte å identifisere nye markedsmuligheter på er å gjennomføre markedsundersøkelser. Dette kan innebære at du undersøker eksisterende kunder for å få en forståelse av deres endrede behov og preferanser, samt analyserer bransjetrender og konkurrenters aktivitet. Ved å holde deg oppdatert på disse endringene kan du posisjonere bedriften din slik at den kan dra nytte av nye muligheter.

Fokus på å holde på kundene

I nedgangstider er det viktigere enn noensinne å holde på kundene. Det betyr at du må sørge for å levere et produkt eller en tjeneste av høy kvalitet og opprettholde sterke relasjoner med kundene. Dette kan hjelpe deg med å ri av stormen og komme styrket ut av den når økonomien tar seg opp igjen.

En måte å holde på kundene på er å yte eksepsjonell kundeservice. Det kan innebære å lære opp de ansatte til å være kunnskapsrike og lydhøre for kundenes behov, samt å implementere systemer for å spore tilbakemeldinger fra kundene og løse eventuelle problemer. Ved å prioritere kundetilfredshet kan du bygge opp en lojal kundebase som vil støtte bedriften din i tøffe tider.

Vektlegging av verdi fremfor pris

Selv om prisen alltid er viktig for kundene, blir den enda viktigere i nedgangstider. Det betyr at du må fokusere på verdien som produktet eller tjenesten din kan gi, i stedet for bare på pris. Det kan innebære å legge vekt på de kostnadsbesparelsene produktet ditt kan gi, eller å fremheve hvordan tjenesten din kan hjelpe kundene i vanskelige tider.

En måte å fremheve verdi fremfor pris på er å tilby pakker eller kampanjer som viser alle fordelene produktet eller tjenesten kan gi. Hvis du for eksempel selger rengjøringsprodukter til hjemmet, kan du tilby en pakke som inneholder en rekke produkter til en rabattert pris. Ved å fremheve verdien av pakken kan du oppmuntre kundene til å se hele spekteret av fordeler som produktene dine kan gi.

Les også: 7 tips om hvordan du selger i en lavkonjunktur

recession - Oneflow

Suksesshistorier i nedgangstider

Selv om det kan være utfordrende å få bedriften til å vokse i nedgangstider, finnes det mange eksempler på bedrifter som har lykkes i slike tider. General Electric økte for eksempel omsetningen med 40 % under den store depresjonen ved å investere i forskning og utvikling og ekspandere til nye markeder. På samme måte lanserte Apple iPod under lavkonjunkturen i USA og store deler av Europa i 2001, og dette ble et produkt som kom til å endre selskapets marked.

En mindre kjent suksesshistorie under en lavkonjunktur er Netflix. I 2008, under den globale finanskrisen, opplevde Netflix en kraftig økning i antall abonnenter da folk så etter rimelige måter å underholde seg selv hjemme på. Selskapet investerte også i originalt innhold, noe som skilte det fra konkurrentene og bidro til at det fortsatt har suksess i dag.

Et annet selskap som har blomstret i nedgangstider, er Amazon. Under dotcom-krakket på begynnelsen av 2000-tallet fortsatte Amazon å investere i infrastrukturen og utvide tilbudet til å omfatte mer enn bare bøker. Denne strategien ga resultater, og Amazon er i dag et av verdens mest verdifulle selskaper.

Erfaringer fra vellykkede bedrifter

Selv om alle bedrifter er unike, er det noen fellestrekk som kjennetegner bedrifter som lykkes i nedgangstider. Disse inkluderer vilje til innovasjon, fokus på kundenes behov og vilje til å investere i vekst selv i vanskelige tider.

Airbnb er et eksempel på et selskap som har disse egenskapene. Under lavkonjunkturen i 2008 så grunnleggerne av Airbnb en mulighet til å tilby rimelige overnattingssteder til reisende, samtidig som huseiere kunne tjene ekstra penger. Ved å fokusere på behovene til både reisende og huseiere klarte Airbnb å vokse raskt og bli et kjent navn.

En annen lærdom fra bedrifter som lykkes i nedgangstider, er viktigheten av diversifisering. Bedrifter som har et bredt spekter av produkter og tjenester, er bedre rustet til å stå imot økonomiske nedgangstider. Under lavkonjunkturen i 2008 opplevde for eksempel Procter & Gamble en nedgang i salget av sine eksklusive skjønnhetsprodukter, mens salget av dagligvarer som Tide vaskemiddel forble sterkt.

Konklusjonen er at selv om lavkonjunkturer kan være utfordrende for bedrifter, finnes det mange suksesshistorier om selskaper som har klart seg godt i vanskelige tider. Ved å ta lærdom av disse suksesshistoriene og ta i bruk egenskaper som innovasjon, kundefokus og diversifisering, kan bedriften din posisjonere seg for vekst og suksess selv i usikre økonomiske tider.

Sammendrag

Selv om en lavkonjunktur kan være utfordrende for bedrifter, er det også en mulighet til å revurdere salgsstrategien og utnytte muligheter som kanskje ikke finnes i en blomstrende økonomi. Ved å fokusere på verdi, kundelojalitet og markedsmuligheter kan du posisjonere bedriften din for suksess – selv i tøffe tider.

Prev:

AI i B2B-salg: Hvorfor det er viktig

Next:

De 8 beste tipsene for SaaS-markedsføring for å øke bedriftens inntekter og ROI

Relaterte artikler

Skoler

Hvordan programvare for kontraktshåndtering kommer skoler og lærere til gode

Kontrakter

Kontraktsautomatisering: En komplett guide

Kontrakter

Hvordan kjøpe et verktøy for kontraktsinformasjon

Produkt

Approval flows: Hvordan multinasjonale selskaper kan bruke dem

Salg

Hvordan man booker møter på eventer

Elektroniske signaturer

Hvordan e-signaturer kan sette fart på selskapets forretningsutvikling?

Skoler

Hvordan bruke Oneflow e-signaturer i utdanning og skoler

Elektroniske signaturer

Hva er fjernsignering?