Skip to content

Kontrakter

Hvordan skriver man en konkurranseklausul?

Har du ansvaret for å ansette nye medarbeidere eller skal du ansettes i en ny stilling? Da er det viktig at du vet hvordan du skriver en konkurranseklausul. Slike avtaler beskytter arbeidsgiverens interesser ved å sikre at den ansatte ikke saboterer for arbeidsgiveren etter at han eller hun har sluttet. I denne artikkelen går vi gjennom de viktigste elementene i en konkurranseklausul, og hvordan du kan utarbeide din egen avtale.

Men først og fremst en kort ansvarsfraskrivelse:

For ordens skyld: Selv om nettstedet vårt er veldig bra, utgjør det ikke juridisk rådgivning. Vi er bare her for å gi deg informasjon. Det er god og nyttig informasjon, men det er ikke juridisk rådgivning. Vi gjør vårt beste for å holde innholdet vårt oppdatert, men det er ikke sikkert at det er den mest oppdaterte juridiske eller andre informasjonen der ute. Vi lenker gjerne til tredjeparts nettsteder. Det gjør vi for å gjøre det lettere for deg som leser. Men det betyr også at vi ikke er her for å anbefale eller støtte noen tredjeparts nettsteder.

Les også: Hvorfor Oneflow er en plattform for automatiserte kontrakter som passer for alle

How to write a non-compete agreement - hand over wall - Oneflow

Grunnleggende om en konkurranseklausul

Definisjon og formål

En konkurranseklausul er et juridisk dokument som forbyr en ansatt å delta i aktiviteter som konkurrerer med sin nåværende arbeidsgiver. Slike avtaler brukes ofte av arbeidsgivere for å beskytte sine forretningsinteresser ved å begrense tidligere ansattes mulighet til å ta med seg nøkkelkunder, sensitiv informasjon eller forretningshemmeligheter til sin nye arbeidsgiver.

Konkurranseklausuler inngås vanligvis av ansatte som arbeider i bransjer der konkurransen er stor, og der tap av kunder eller forretningshemmeligheter kan skade arbeidsgiverens virksomhet i betydelig grad. Disse bransjene omfatter blant annet teknologi, finans, helsevesen og industri.

Konkurranseklausuler kan variere i omfang og varighet. Noen avtaler kan forby en ansatt å jobbe for en konkurrent i noen måneder, mens andre kan forby en ansatt å jobbe i samme bransje i flere år. Vilkårene i avtalen vil avhenge av arbeidsgivers forretningsbehov og den ansattes rolle i selskapet.

Juridiske hensyn og håndhevbarhet

Konkurranseklausuler er juridisk bindende, men håndhevbarheten varierer fra stat til stat. Domstolene vil bare håndheve konkurranseklausuler som anses som rimelige og som ikke krenker arbeidstakerens rett til å arbeide og tjene til livets opphold.

Når domstolene skal avgjøre om en konkurranseklausul er rimelig, tar de hensyn til faktorer som avtalens varighet og omfang, det geografiske området den gjelder for, og den ansattes rolle i selskapet. Hvis en avtale anses for å være for restriktiv, kan den ikke håndheves.

Konkurranseklausuler må også underbygges av gyldige motytelser, for eksempel økonomisk kompensasjon eller spesialopplæring. Uten en slik motytelse kan konkurranseklausuler bli kjent ugyldige av domstolene. Arbeidsgivere bør sørge for at de ansatte får noe av verdi i bytte mot å signere en konkurranseklausul.

Avtale om konkurranseklausul: Fordeler for arbeidsgivere og arbeidstakere

Konkurranseklausuler er til fordel for arbeidsgivere som ønsker å beholde viktige kunder og talenter. Ved å begrense en ansatts mulighet til å arbeide for en konkurrent kan arbeidsgiveren beskytte sine forretningsinteresser og opprettholde sitt konkurransefortrinn. Konkurranseklausuler kan også bidra til å forhindre at ansatte tar med seg sensitiv informasjon eller forretningshemmeligheter til en konkurrent.

Ansatte kan også dra nytte av konkurranseklausuler. Ved å signere en konkurranseklausul kan den ansatte få spesialisert opplæring og faglige utviklingsmuligheter som kan forbedre kompetansen og øke inntjeningspotensialet. I tillegg kan konkurranseklausuler bidra til å beskytte den ansattes omdømme ved å begrense vedkommendes mulighet til å delta i konkurrerende aktiviteter.

Alt i alt kan konkurranseklausuler være et nyttig verktøy for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er imidlertid viktig å sørge for at avtalene er rimelige og kan håndheves, og at de gir verdi for begge parter.

Les også: Elektronisk signatur: Fordelene og hvordan det fungerer

a non-compete agreement - fork picking at cake - Oneflow

Hva en konkurranseklausul innebærer

Konkurranseklausuler blir stadig vanligere i dagens arbeidsliv. Konkurranseklausuler er juridiske avtaler mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens mulighet til å jobbe for en konkurrent eller starte en konkurrerende virksomhet i en viss periode etter at vedkommende har sluttet i jobben. Formålet med en konkurranseklausul er å beskytte arbeidsgiverens forretningsinteresser og forhindre at ansatte deler konfidensiell informasjon eller forretningshemmeligheter med konkurrenter.

Omfanget av restriksjoner

Når man utarbeider en konkurranseklausul, er det viktig å vurdere omfanget av restriksjonene. Avtalen bør begrenses til aktiviteter som konkurrerer direkte med arbeidsgivers virksomhet. Avtalen bør skreddersys til den spesifikke bransjen og jobbfunksjonen, og man bør unngå å begrense arbeidstakerens mulighet til å utføre aktiviteter og jobbfunksjoner som ikke er relatert til denne. En konkurranseklausul for en programvareingeniør bør for eksempel ikke hindre vedkommende i å jobbe som frilansskribent eller fotograf.

Avtalen bør dessuten være rimelig og ikke for restriktiv. Det er ikke sikkert at domstolene håndhever en konkurranseklausul hvis den er for omfattende eller hindrer den ansatte i å finne arbeid innenfor sitt felt. Arbeidsgivere bør også ta hensyn til arbeidstakerens ansiennitet og hvor mye konfidensiell informasjon vedkommende har tilgang til når de fastsetter omfanget av restriksjonene.

Varighet og geografiske begrensninger

Varigheten av en konkurranseklausul bør være rimelig og ikke for lang. Lengden på konkurranseklausulen bør baseres på bransjen og den ansattes arbeidsoppgaver. En konkurranseklausul for en selger kan for eksempel være kortere enn en konkurranseklausul for en administrerende direktør. I tillegg bør de geografiske begrensningene begrenses til områder der arbeidsgiveren driver virksomhet. Domstoler har en tendens til å se nærmere på avtaler som hindrer ansatte i å arbeide i flere delstater eller regioner.

Vederlag og kompensasjon

Uten motytelser og kompensasjon er det mindre sannsynlig at de ansatte er villige til å overholde konkurranseklausulen. Kompensasjonen kan være monetær, for eksempel sluttpakker eller aksjeopsjoner, eller ikke-monetær, for eksempel spesialisert opplæring eller tilgang til kundekrets. Arbeidsgivere bør også ta hensyn til den ansattes økonomiske situasjon når de fastsetter kompensasjonen for konkurranseklausulen.

Det er viktig å være oppmerksom på at noen stater krever at arbeidsgivere gir ansatte en motytelse for å signere en konkurranseklausul. Unnlatelse av å gi vederlag kan føre til at avtalen ikke kan håndheves.

Konfidensialitet og forretningshemmeligheter

Klausuler om konfidensialitet og forretningshemmeligheter i en konkurranseklausul hindrer tidligere ansatte i å avsløre sensitiv informasjon som de kan ha fått kjennskap til i løpet av ansettelsesforholdet. Klausulen pålegger også den ansatte å returnere eller destruere konfidensielle dokumenter og opplysninger etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Arbeidsgivere bør tydelig definere hva som utgjør konfidensiell informasjon eller forretningshemmeligheter i avtalen. De bør også iverksette tiltak for å beskytte denne informasjonen i løpet av den ansattes ansettelsesperiode, for eksempel ved å iverksette sikkerhetstiltak og begrense tilgangen til sensitive data.

Avslutningsvis kan konkurranseklausuler være en effektiv måte for arbeidsgivere å beskytte sine forretningsinteresser på. Det er imidlertid viktig å sikre at avtalen er rimelig og ikke for restriktiv. Arbeidsgivere bør også gi de ansatte en motytelse og kompensasjon for å signere avtalen, og tydelig definere hva som er konfidensiell informasjon eller forretningshemmeligheter. Ved å følge disse retningslinjene kan arbeidsgivere lage effektive konkurranseklausuler som kan håndheves juridisk.

Les også: De 7 største risikoene ved ikke å bruke e-signaturer

a non-compete agreement - sandglass with flower inside - Oneflow

Utforming av en konkurranseklausul

Konkurranseklausuler er juridiske avtaler som hindrer en ansatt i å delta i visse aktiviteter som kan konkurrere med arbeidsgiverens virksomhet. Slike avtaler blir stadig vanligere i dagens svært konkurranseutsatte arbeidsmarked, og brukes ofte for å beskytte arbeidsgivers konfidensielle informasjon, forretningshemmeligheter og kundeforhold.

Tydeliggjøre hvem som er involvert

Et av de viktigste aspektene ved utarbeidelsen av en konkurranseklausul er å tydelig identifisere alle parter som er involvert i avtalen. Dette inkluderer arbeidsgiver, arbeidstaker og eventuelle andre parter som kan bli berørt av avtalen.

Hvis den ansatte for eksempel jobber på et prosjekt med en tredjepartsleverandør, kan det være nødvendig å inkludere leverandøren i avtalen for å sikre at de også er bundet av konkurranseklausulen.

Definere begrensede aktiviteter

Et annet viktig element i en konkurranseklausul er å definere de spesifikke aktivitetene som den ansatte er forhindret fra å utføre. Dette omfatter tid, sted og omfang av begrensningen.

Hvis den ansatte for eksempel jobber med salg, kan avtalen begrense vedkommende fra å oppsøke eller selge til arbeidsgivers kunder i en viss periode etter at vedkommende har sluttet i selskapet.

Fastsette rimelige tids- og stedsgrenser

Når du utarbeider en konkurranseklausul, er det viktig å sørge for at avtalens varighet og geografiske begrensninger er rimelige. Domstolene vil ikke håndheve avtaler som er for brede eller for restriktive.

En konkurranseklausul som for eksempel forbyr en arbeidstaker å arbeide i bransjen i 10 år, kan anses som altfor restriktiv og kan ikke håndheves av en domstol.

Innføring av kompensasjons- og vederlagsklausuler

Konkurranseklausuler bør også inneholde klausuler om motytelser for å overholde avtalen. Dette kan omfatte økonomisk kompensasjon, aksjeopsjoner eller andre økonomiske fordeler.

Avtalen kan for eksempel inneholde bestemmelser om en bonusutbetaling til den ansatte hvis vedkommende overholder konkurranseklausulene i en viss periode etter at han eller hun har sluttet i selskapet.

Fastsettelse av konfidensialitet og taushetsplikt

Til slutt er det viktig å inkludere klausuler om konfidensialitet og taushetsplikt i konkurranseklausulen. Disse klausulene bør spesifisere hvilke opplysninger og data som anses som konfidensielle, og som ikke kan deles eller avsløres.

Avtalen kan for eksempel forby den ansatte å dele konfidensiell informasjon om selskapets kunder, produkter eller økonomiske opplysninger med noen utenfor selskapet.

For å oppsummere: Utarbeidelse av en konkurranseklausul krever nøye vurdering av de viktigste elementene, juridiske hensyn og fordelene for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Ved å følge disse retningslinjene og sørge for at avtalen er rimelig, skreddersydd og rettferdig, kan alle involverte parter beskytte sine interesser og oppnå gjensidig fordelaktige resultater. En godt utformet konkurranseklausulavtale kan gi både arbeidsgivere og arbeidstakere trygghet og bidra til å forebygge tvister og juridiske problemer på sikt.

Spør oss om hva som helst om digitale kontrakter

Vil du vite mer om digitale kontrakter eller fremtidens kontraktshåndtering? Vi vil gjerne høre fra deg.

Prev:

De 11 viktigste salgsstøtteverktøyene å følge med på i 2024

Next:

Hvordan skriver man en arbeidsavtale?

Relaterte artikler

Salg

Hvordan man booker møter på eventer

Elektroniske signaturer

Hvordan e-signaturer kan sette fart på selskapets forretningsutvikling?

Skoler

Hvordan bruke Oneflow e-signaturer i utdanning og skoler

Elektroniske signaturer

Hva er fjernsignering?

Kontrakter

Hva er kontraktsprosessen? Og hvordan fungerer den?

Markedsføring

Hva er de 13 beste ContractPodAi-alternativene?

Kontrakter

Hvorfor halvparten av selskaper ser hvordan AI kan bidra til risiko og compliance management

Kontrakter

Digitale kontrakter revolusjoneres av AI