Skip to content

Ants

Kontraktsflyt med Oneflow

Ett sted

For alle kontrakter

Null

E-post vedlegg

50%

mindre tid på administrasjon
Making every contract process flow

Hugo Leichsenring

CEO and founder of Ants

Ants er et IT-rekrutteringsbyrå som har vokst med 30 % per år over de siste seks årene, med kunder som blant annet Tobii, ATG og PwS.

Ants er et IT-rekrutteringsbyrå som har vokst med 30 % per år over de siste seks årene, med kunder som blant annet Tobii, ATG og PwS.

For å kunne tilby en smidig kontraktsprosess for ansatte og kunder, valgte Ants Oneflow. Å bruke mindre til på oppfølgingsarbeid er bare en av fordelene, sier Hugo Leichsenring, CEO og grunnlegger av Ants.

Ants brukte papir og binders, og det var en konstant kamp å holde kontrollen på hva som var det nyeste og hva som var utdatert, hva som skulle spares og hvor alt skulle oppbevares. Det var mye arbeid de gjerne ville hoppe over. Inn kommer Oneflow….og alle arbeidsprosessene ble forenklet, sier Hugo.

Alt på ett sted

I dag sender Ants alle ansettelses- og kundekontrakter via Oneflow, og utnytter plattformens kapasitet til det fulle. Hugo liker å bruke kommentarfunkjonen for å kommunisere direkte i kontrakten. Han liker også at alle endringene av kontrakten samles digitalt på et sted, og er tilgjengelige for alle involverte.

«Vi håndterer all dialog i Oneflow, så alle endringer og kommenterer er digitale. Etter signering, når leveringen har startet, har alle tilgang til hva som er bestemt og kan se hvilke avvik som ble gjort på et sted.»

Kontraktsflyt med Oneflow

Kundekontrakter har en tendens til å bli en forlenget prosess, da menneskelige faktorer ofte fører til at noe stopper opp. Hugo sier at de nå har gjort det veldig enkelt for seg selv ved hjelp av Oneflow, og at forskjellen mellom før og nå er forbløffende.

«Vi har forenklet prosessene vår betraktelig, så vi ikke trenger å jage en avtale. Nå flyter det bare naturlig.»

Ants har hatt muligheten til å redusere tiden det tar å følge opp kundemøter og få pristilbud. Hugo beskriver reisen som mye enklere i dag, enn når man sendte e-post med vedlegg.

«I dag skjer påminnelseshåndtering automatisk. Oneflow er som et CRM-system, som støtter meg i arbeidshverdagen og lar meg bruke tiden på det jeg virkelig ønske å gjøre.»

«Hovedfordelen med Oneflow er at det er enkelt. Nå har vi et system for alt overvåkes automatisk – du blir varslet når pristilbud og påminnelser utløper. Kunden kontakter oss, og vi bruker ikke tid på oppfølgingsarbeid. Så jeg ser ingen grunn til hvorfor noen ikke skulle bruke Oneflow. Det er opplagt.»

“The main advantage of Oneflow is that it is simple. Now we have a system where monitoring is done automatically – you’ll be notified when quotes and reminders expire. The customer contacts us and we do not spend time on follow up work. So I see no reason why one wouldn’t use Oneflow. A no-brainer.”

Hugo Leichsenring

CEO and founder of Ants

Det er helt opplagt at man skal bruke Oneflow

Brukervennlighet var på toppen av kravlisten. Oneflow gjør arbeidshverdagen enklere. Hugo setter også pris på at Oneflow kan benyttes på mobile enheter, så han kan gjøre raske endringer og sende kontrakter når han er på vei til neste kundemøte.

Prev:

Falck

Next:

Budbee

Relaterte artikler

Skoler

Hvordan programvare for kontraktshåndtering kommer skoler og lærere til gode

Kontrakter

Kontraktsautomatisering: En komplett guide