Skip to content

Avtal

Hur AI förändrar avtalshantering

Sedan ChatGPT lanserades i slutet av 2022 har AI skapat stor uppmärksamhet. Men på vilket sätt förändrar AI avtal? Precis som dess möjliga tillämpningar på nästan allting är AI en gamechanger. Här ska vi titta på hur AI förändrar avtal.

Vad är AI?

AI står för artificiell intelligens. Det avser en rad datorprogram och programvaror som kan utföra uppgifter som normalt skulle kräva mänsklig intelligens. I huvudsak är AI-programvara programmerad med logiska algoritmer som ger dem förmågan att “tänka” och agera på lämpligt sätt. 

AI har funnits ett tag, men det var lanseringen av ChatGPT i slutet av 2022 som verkligen ledde till det stora genombrottet. Vi har förmodligen alla haft åtminstone några försök med ChatGPT vid det här laget. Så oavsett om du tycker att det är fascinerande, något skrämmande eller är likgiltig inför det kan vi alla hålla med om att vi bara skrapar på ytan av vad AI kan göra, särskilt inom avtalsförvaltning. 

1. Skapa avtal med AI

Det är tidskrävande att skriva avtal, oavsett om det är en pågående process eller en engångshändelse för en mall. Det är där AI kommer in i bilden. Den kan hjälpa dig att utarbeta mallar för klagomål och avtal för att göra det på bara några få ögonblick. 

De gamla arbetsflödena är för länge sedan borta. När du var tvungen att skriva ett avtal, eller åtminstone kopiera och klistra in det och sedan redigera det. Det tar tid – för mycket tid. Nu kan du med AI minska skapande- och godkännandeprocessen från timmar eller till och med dagar till bara några minuter.

Oneflow har en AI Assist-funktion. Allt du behöver göra är att tala om för den vilken typ av avtal du behöver och i vilken jurisdiktion, så gör AI:n resten åt dig. Du kan ha ett avtal färdigt på några ögonblick.

Läs också: Avtalshantering: De 5 bästa strategierna för ditt B2B-företag

AI avtal

2. Ta bort avtalssadministratörer med AI

Det kan vara så lätt att tappa bort avtal och blanda ihop dem. Arkiveringssystem, även virtuella, kan snabbt bli komplicerade. Snart är det bara ett fåtal personer i din organisation som vet hur man hittar dem. Det är där AI kan hjälpa till.

AI kan automatiskt märka ett avtal, så att du vet exakt var du ska lagra det i ditt digitala arkiv. Du kan sedan söka med hjälp av denna tagg för att hitta ett visst avtal på bara några få ögonblick. 

Med AI har det aldrig varit snabbare och enklare att hantera dina avtal.

3. Vilka AI-verktyg förändrar avtal?

Det är inte så mycket enskilda verktyg som AI förändrar avtalen, utan aspekter av vad AI kan göra. Här är bara några exempel:

 • Analys av avtal: AI-drivna verktyg för avtalsanalys kan analysera stora mängder avtal, identifiera mönster och extrahera viktig information för att hjälpa företag att fatta välgrundade beslut.
 • Natural Language Processing (NLP): NLP-verktyg kan förstå och bearbeta text på naturligt språk i avtal, vilket gör det lättare för företag att söka och identifiera relevanta klausuler, skyldigheter och risker.
 • Automatisering av avtalet: AI-drivna verktyg för avtalsautomatisering kan generera avtal från mallar, vilket minskar den tid och ansträngning som krävs för att skapa nya avtal.
 • Granskning av avtalet: AI-drivna verktyg för granskning av avtal kan hjälpa företag att identifiera fel och inkonsekvenser i avtal, vilket minskar risken för fel och försummelser.
 • Utvinning av avtalet: AI-drivna verktyg för avtalsextraktion kan automatiskt extrahera relevanta data från avtal, t.ex. namn, datum och viktiga villkor, vilket gör det lättare att analysera och hantera avtal.

Kom ihåg att vi bara skrapar på ytan av vad AI kan göra när det gäller avtal. Detta är alltså bara några av de möjliga användningsområdena för artificiell intelligens, även om bara ett år. 

Läs också: Guide: så skriver du en vinnande digital offert

AI avtal

4. Vilka är fördelarna med hur AI förändrar avtal?

AI har många fördelar för din organisation och din personal. Detta är bara några av de sätt på vilka AI kan gynna ditt företag:

 • Mindre mänskliga fel: Det har hänt oss alla. Vi har lagrat ett Google- eller Word-dokument på fel plats eller arkiverat det felaktigt. Med AI kan detta vara något som hör till det förflutna. Din avtalsdatabas kommer att vara helt automatiserad av AI.
 • Mer tid: Med mindre tid för manuella administrativa uppgifter får ditt säljteam mer tid att göra det de är bäst på: att sälja.
 • Färre interna intressenter: När det gäller avtalsdatabaser kan det vara så att det bara finns ett fåtal personer inom din organisation som har full kunskap om databasen, vilket innebär att de får en större arbetsbörda. Med AI kan alla lätt och enkelt få tillgång till avtal.
 • Inga fler borttappade dokument: Vi har alla gett ett dokument en otydlig titel eller glömt vad vi kallade ett dokument. När du snabbt vill ta fram ett avtal kan det bli en mardröm. Med AI kan du söka med hjälp av en enkel, logisk namnkonvention eller, ännu bättre, taggar.

5. Hur AI förändrar avtalen i framtiden

Framtiden är en stor okänd fråga när det gäller artificiell intelligens. Men vi kan ta en titt på några sätt som AI kan påverka avtal och deras förvaltning:

 • Utformning av avtal: AI-drivna verktyg för avtalsutformning kan analysera data från tidigare avtal och ge förslag på klausuler, språk och andra villkor. Verktygen kan också hjälpa till att se till att avtalen uppfyller rättsliga krav och branschstandarder.
 • Granskning och analys av avtal: AI kan användas för att granska och analysera avtal och identifiera potentiella risker och problemområden. Detta kan omfatta identifiering av klausuler som kan saknas eller som kan förbättras, samt flaggning av klausuler som kan utgöra rättsliga eller ekonomiska risker.
 • Förvaltning av avtal: AI kan hjälpa till med avtalshantering genom att automatisera rutinuppgifter, t.ex. att spåra tidsfrister, hantera förnyelser och övervaka efterlevnaden. AI-drivna system för avtalshantering skulle också kunna ge realtidsanalyser och insikter om avtalet, vilket hjälper organisationer att fatta välgrundade beslut om framtida avtal.
 • Förhandling av avtal: AI kan hjälpa till vid avtalsförhandlingar genom att analysera data om liknande avtal och ge rekommendationer för optimala förhandlingsstrategier. AI-drivna förhandlingsverktyg skulle också kunna analysera språket och villkoren i avtalen i realtid för att ge feedback och förslag under förhandlingarna.
 • Lösning av tvister om avtal: AI skulle kunna användas för att analysera avtal och andra relevanta uppgifter för att hjälpa till att lösa avtalstvister. AI-drivna verktyg skulle till exempel kunna hjälpa till att identifiera klausuler som är tvetydiga eller som kan tolkas på flera olika sätt, vilket skulle bidra till att lösa tvister snabbare och effektivare.

Vissa av dessa fördelar är faktiskt redan verklighet. Läs mer här.

Prev:

Hur man vinner avtal för frilansare: Den enda guide du behöver

Next:

Redigera inte PDF-filer, redigera dina förväntningar

Liknande artiklar

Elektroniska signaturer

Vad innebär distanssignering?

Sälj

Topp 10 programvara för digitala säljrum 2024

Avtal

10 bästa sätten att automatisera säljprocessen

Sälj

10 bästa metoder för att använda CRM-system

Företagskultur

Topp 20 effektiva rekryteringsstrategier

Avtal

Att skapa avtal: Den enda guide du behöver

Skolor

Skapa flow i utbildningen: De 10 främsta fördelarna med digitala skolor

Avtal

Vad är molnbaserad avtalshantering?