Skip to content

Sopimukset

Miten tekoäly muuttaa sopimuksia?

Siitä saakka, kun ChatGPT:n julkaistiin vuoden 2022 lopulla, tekoäly on herättänyt paljon huomiota ja kohua. Seuraavassa tarkastelemme, miten tekoäly vaikuttaa sopimuksiin.

Käydään läpi:

 1. Sopimusten laatiminen tekoälyn avulla
 2. Sopimuksiin liittyvän hallinnollisen työn poistaminen tekoälyn avulla
 3. Mitkä tekoälytyökalut muuttavat sopimuksia?
 4. Mitä hyötyä on siitä, miten tekoäly muuttaa sopimuksia?
 5. Miten tekoäly muuttaa sopimuksia tulevaisuudessa

Mutta ennen kaikkea tätä…

Mitä tekoäly on?

Tekoälyllä (AI) tarkoitetaan erilaisia tietokoneohjelmia ja ohjelmistoja, jotka pystyvät tekemään tehtäviä, joiden suorittaminen normaalisti vaatisi ihmisen älykkyyttä. Tekoälyohjelmistot on ohjelmoitu loogisilla algoritmeilla, jotka antavat niille kyvyn “ajatella” ja toimia asianmukaisesti.

Tekoäly on ollut olemassa jo jonkin aikaa, mutta vasta ChatGPT:n käynnistäminen vuoden 2022 lopulla johti sen todelliseen läpimurtoon. Olemme luultavasti kaikki jo käyneet ainakin muutaman kerran ChatGPT:ssä. Piditpä sitä sitten kiehtovana tai hieman pelottavana, voimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, että olemme vasta raapaisemassa pintaa sen osalta, mitä tekoäly voi tehdä – erityisesti sopimusten hallinnassa.

Pidemmittä puheitta…

1. Sopimusten laatiminen tekoälyn avulla

Sopimusten laatiminen on aikaa vievää, olipa kyseessä sitten jatkuva prosessi tai kertaluonteinen asiakirjan luominen. Tässä kohtaa tekoäly tulee kuvaan mukaan. Se voi auttaa sinua laatimaan valmiita malleja ja tärkeimpiä sopimuksia muutamassa hetkessä.

Vanhojen manuaalisten sopimusprosessien aika on ohi. Sopimuksen manuaalinen muokkaaminen, puhtaaksi kirjoittaminen, kopioiminen, liittäminen ja muokkaaminen vie aivan liikaa aikaa. Nyt tekoälyn avulla voit lyhentää luonti- ja hyväksymisprosessia tunneista tai jopa päivistä vain minuutteihin.

Myös Oneflowssa on tekoälyavustin. Sinun tarvitsee vain kertoa, millaisen sopimuksen tarvitset ja millä lainkäyttöalueella, ja tekoäly hoitaa loput puolestasi. Sopimus on valmis hetkessä!

Lue myös: Top 5 sopimushallintastrategiaa B2B-liiketoiminnallesi

2. Sopimuksiin liittyvän hallinnollisen työn poistaminen tekoälyn avulla

Sopimuksia voi olla niin helppo kadottaa ja sekoittaa keskenään. Arkistointijärjestelmät, jopa virtuaaliset, voivat muuttua hyvin nopeasti monimutkaisiksi. Pian vain muutama henkilö organisaatiossasi tietää, miten oikeat sopimukset löytyvät. Myös tässä haasteessa tekoäly voi auttaa.

Tekoäly voi automaattisesti merkitä sopimuksen, joten tiedät tarkalleen, mihin se on tallennettava digitaalisessa arkistossasi. Tämän jälkeen voit etsiä minkä tahansa sopimuksen tunnisteen avulla vain muutamassa hetkessä.

Tekoälyn avulla sopimusten hallinta ei ole koskaan ollut nopeampaa tai helpompaa!

3. Mitkä tekoälytyökalut muuttavat sopimuksia?

Tekoäly muuttaa sopimuksia, mutta ei niinkään yksittäisten työkalujen avulla, vaan sen itsensä luomilla mahdollisuuksilla. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Sopimusanalytiikka: Sopimusten analysointityökalut voivat analysoida suuria määriä sopimuksia, tunnistaa malleja ja poimia kriittisiä tietoja, jotka auttavat yrityksiä tekemään dataan perustuvia päätöksiä.
 • Luonnollisen kielen käsittely (NLP): NLP-työkalut voivat ymmärtää ja käsitellä luonnollisen kielen tekstiä sopimuksissa, mikä helpottaa merkityksellisten lausekkeiden, velvoitteiden ja riskien tunnistamista sopimuksilta.
 • Sopimusautomaatio: Sopimusautomaatiotyökalut voivat luoda sopimuksia valmiista malleista, mikä vähentää uusien sopimusten luomiseen kuluvaa aikaa ja vaivaa.
 • Sopimuksen tarkistaminen: Näillä keinoin voidaan vähentää virheiden ja laiminlyöntien riskiä.
 • Sopimuksen louhinta: Sopimusten analysointia ja hallintaa helpottavat tekoälykäyttöiset sopimusten louhintatyökalut, joilla voidaan automaattisesti poimia sopimuksista olennaiset tiedot, kuten nimet, päivämäärät ja keskeiset ehdot.

Lue myös: Oneflown tekoälyavustin AI Assist

4. Mitä hyötyä on siitä, miten tekoäly muuttaa sopimuksia?

Tekoälystä on paljon hyötyä organisaatiollesi ja henkilöstöllesi. Nämä ovat vain muutamia tapoja, joilla tekoäly voi hyödyttää yritystäsi:

 • Vähemmän inhimillisiä virheitä: Olemme varmasti kaikki joskus tallentaneet Google- tai Word-dokumentin väärään paikkaan tai arkistoineet sen väärin. Tekoälyn avulla tämä voidaan onneksi jättää menneisyyteen ja voit automatisoida sopimustietokantasi AI:n avulla.
 • Lisää aikaa: Myyntitiimillesi jää enemmän aikaa tehdä sitä, mitä he osaavat parhaiten: myydä.
 • Vähemmän sisäisiä sidosryhmiä: Kun on kyse sopimustietokannoista, organisaatiossasi saattaa olla vain muutamia henkilöitä, jotka tuntevat tietokannan täydellisesti, mikä lisää heidän työtaakkaansa. Tekoälyn avulla kaikki pääsevät helposti ja yksinkertaisesti käsiksi sopimuksiin.
 • Ei enää kadonneita asiakirjoja: Oletko joskus antanut asiakirjalle epäselvän otsikon tai unohtanut, miten olet sen nimennyt? Kun sitten yrität etsiä sopimusta nopeasti, se voi olla haastavaa. Tekoälyn avulla voit onneksi tehdä hakuja käyttämällä yksinkertaista, loogista nimeämiskäytäntöä tai, mikä vielä parempaa, tunnisteita.

5. Miten tekoäly muuttaa sopimuksia tulevaisuudessa

Tulevaisuus on tekoälyn osalta suuri tuntematon kokonaisuus. Voimme kuitenkin tarkastella joitakin tapoja, joilla tekoäly voi vaikuttaa sopimuksiin ja niiden hallintaan tulevaisuudessa:

 • Sopimuksen laatiminen: Tekoälyllä toimivat sopimusten laatimisvälineet voisivat analysoida aiempien sopimusten tietoja ja antaa ehdotuksia lausekkeista, kielestä ja muista ehdoista. Nämä työkalut voisivat myös auttaa varmistamaan, että sopimukset ovat oikeudellisten vaatimusten ja alan standardien mukaisia.
 • Sopimusten tarkastelu ja analysointi: Tekoälyä voidaan käyttää sopimusten tarkasteluun ja analysointiin, jolloin voidaan tunnistaa mahdolliset riskit ja ongelmakohdat. Tähän voisi sisältyä sellaisten lausekkeiden tunnistaminen, jotka saattavat puuttua tai joita voitaisiin parantaa, sekä sellaisten lausekkeiden merkitseminen, jotka saattavat aiheuttaa oikeudellisia tai taloudellisia riskejä.
 • Sopimusneuvottelut: Tekoäly voisi auttaa sopimusneuvotteluissa analysoimalla samankaltaisia sopimuksia koskevia tietoja ja antamalla suosituksia optimaalisista neuvottelustrategioista. Tekoälykäyttöiset neuvottelutyökalut voisivat myös analysoida sopimusten kieltä ja ehtoja reaaliaikaisesti ja antaa palautetta ja ehdotuksia neuvottelujen aikana.
 • Sopimusriitojen ratkaiseminen: Tekoälyä voitaisiin käyttää sopimusten ja muiden asiaankuuluvien tietojen analysointiin sopimusriitojen ratkaisemiseksi. Tekoälyllä toimivat työkalut voisivat esimerkiksi auttaa tunnistamaan lausekkeet, jotka ovat epäselviä tai joita voidaan tulkita usealla eri tavalla, mikä auttaisi riitojen ratkaisemisessa nopeammin ja tehokkaammin.

Jotkin näistä ominaisuuksista ovat jo oikeastaan olemassa! Lue lisää täältä.

Koe digitaalisten sopimusten tuoma helppous ja vaivattomuus!

Prev:

Allekirjoituksen historia

Next:

Sopimusten hallinnointi: Vinkkejä lakitiimeille

Lisää artikkeleita

Henkilöstö & kulttuuri

10 askelta menestyksekkään hankintastrategian luomiseen

Sopimukset

Tekoäly ja sopimusanalytiikka

Hankinta

Mitä sähköinen hankinta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Sopimukset

Kuinka vähentää kustannuksia allekirjoitusta edeltävässä vaiheessa Oneflown avulla?

Turvallisuus

5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

Sopimukset

Mikä on implisiittinen suostumus?

Sähköinen allekirjoitus

Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

Sopimukset

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?