Skip to content

Företagskultur

Vad är skillnaden mellan uppsägning och avskedande?

Uppsägning! Vi vet alla att det är en av de svåraste sakerna i livet att förlora sitt jobb. Oavsett om du blir uppsagd eller avskedad från ett jobb är det en stressig och känslomässig tid. Men det är viktigt att förstå skillnaden mellan att bli uppsagd och att bli avskedad, samt vad man ska göra härnäst.

1. Vad det faktiskt innebär att förlora jobbet

När det gäller att förlora jobbet är det okej att vara känslomässigt påverkad av det. Oavsett om det beror på omstrukturering av företaget, budgetnedskärningar eller dåliga prestationer kan det vara en otroligt svår situation att möta. Med det sagt är det viktigt att behålla lugnet. Och att förstå skillnaden mellan att bli uppsagd och avskedad så att du kan förbereda dig om du hamnar i den situationen och komma fram till hur du bäst går vidare.

2. Vad är definitionen av att bli uppsagd?

Att bli uppsagd är när din arbetsgivare avstår från din tjänst av ekonomiska eller affärsmässiga skäl. Det har inget att göra med din prestation som anställd och det återspeglar inte på något sätt din arbetsmoral eller dina färdigheter. Det är helt enkelt ett affärsbeslut som din arbetsgivare har fattat, vilket är en grundläggande skillnad mellan uppsägning och avskedande.

När du sägs upp får du vanligtvis ett avgångsvederlag som omfattar en viss summa pengar, sjukförsäkring i vissa länder och andra förmåner. Du kan också vara berättigad till arbetslöshetsunderstöd från och med den första dagen av uppsägningen.

Läs också: Hur Oneflow kan hjälpa HR-team att spara tid och pengar

uppsägning

3. Vad är definitionen av att bli avskedad?

Att bli avskedad är när din arbetsgivare säger upp dig på grund av prestationsrelaterade problem. Det beror vanligtvis på att du inte uppfyller kraven för din roll, att du har misskött dig eller att du allvarligt brutit mot företagets policy. Till skillnad från att bli uppsagd innebär avskedande normalt inte något avgångsvederlag eller andra förmåner, vilket är en stor skillnad mellan uppsägning och avskedande.

När du blir avskedad är det viktigt att förstå varför. Detta kommer att hjälpa dig att avgöra om du har ett fall av felaktig avsked eller inte. Det är också viktigt att förstå dina rättigheter som anställd och att veta vad du ska göra om du tror att du har blivit felaktigt avskedad. 

När du letar efter nya jobb är det också viktigt att inte tala illa om din tidigare arbetsgivare. Det går aldrig bra i en intervju.

4. Uppsagd vs avskedad: Vad är skillnaden?

Den största skillnaden mellan att bli uppsagd och att bli avskedad är orsaken till att man förlorar jobbet. Kom ihåg att när du blir uppsagd beror det vanligtvis på ekonomiska eller affärsmässiga skäl. Men när du blir avskedad beror det vanligtvis på frågor som har att göra med din prestation i din roll. Detta är en viktig skillnad mellan uppsägning och avskedande.

En annan skillnad är att när du blir uppsagd kan du vara berättigad till ett avgångsvederlag och andra förmåner, beroende på företagets policy. När du blir avskedad är du vanligtvis inte berättigad till dessa saker.

Läs också: Vilka företag anställer nu?

avskedande

5. Vilka är konsekvenserna av att bli uppsagd?

Att bli uppsagd kan få flera konsekvenser. Den mest omedelbara konsekvensen är inkomstbortfallet. Beroende på avgångsvederlaget och eventuella andra förmåner som du kan vara berättigad till kan du bli tvungen att lägga upp en ny budget medan du letar efter arbete.

En annan konsekvens är den inverkan som det kan ha på din psykiska hälsa. Att förlora ett jobb kan vara en svår och stressig upplevelse, och det kan ta hårt på din psykiska hälsa. Så att ta lite tid för att andas ut och sätta sig in i vad som har hänt är helt okej.

Att förlora jobbet kan påverka din karriär. Du kanske måste ta ett steg tillbaka för att komma på fötter igen, eller så måste du börja om från början inom ett nytt område. Det kan vara en svår övergång, men det är viktigt att vara positiv och fokusera på framtiden. När allt kommer omkring kan en karriärförändring vara en oerhört spännande upplevelse!

6. Hur du hanterar att bli uppsagd eller avskedad

Det bästa sättet att hantera att man förlorat jobbet är att vara positiv och ha en plan. Det är viktigt att ta sig tid att bearbeta situationen och att prata med någon du litar på om vad du känner och vad du tänker på.

Det är också viktigt att ta sig tid att reflektera över situationen och ta reda på vad som gick fel. Detta hjälper dig att förstå vad du behöver göra annorlunda i framtiden.

Det är också viktigt att dra nytta av alla resurser som finns tillgängliga för dig. Oavsett om det handlar om att nå ut i ditt nätverk eller att söka flera jobb inom ditt område är det alltid bra att ta vara på möjligheterna. Detta kan vara en svår process, men det är viktigt att hålla sig fokuserad och ha ett öppet sinne under hela jobbsökandet.

Läs också: Generation Z – framtidens arbetskraft

Sammanfattning

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att bli uppsagd och att bli avskedad, samt konsekvenserna av båda. Att bli uppsagd är vanligtvis ett resultat av ekonomiska eller affärsmässiga skäl, medan avskedande vanligtvis beror på prestationsrelaterade problem. Detta är den viktigaste skillnaden mellan uppsägning och avskedande.

Ta dig tid att bearbeta situationen och prata med någon om det behövs. Glöm inte att dra nytta av alla resurser som finns tillgängliga för dig och börja leta efter nya möjligheter.

Oavsett vad som händer är det viktigt att vara positiv och fokusera på framtiden. Att förlora jobbet kan vara svårt, men det är också en möjlighet att börja om på nytt och att utvecklas i din karriär.

Prev:

Strategier för B2B-försäljning för att öka ditt företags tillväxt under 2024

Next:

Customer success inom B2B: vad det är och hur det kan påverka ditt företag på ett dramatiskt sätt

Liknande artiklar

Produkt

Obegränsat antal meddelandemallar

Avtal

Digitala avtal: Öka aktieägarvärde i den moderna affärsvärlden

Produkt

Approval Flows: Hur multinationella företag kan använda dem

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team