Skip to content

2023

Regulatoriska

Oneflows delårsrapport Q1 2023: Utveckling enligt plan i en turbulent marknad

Pressmeddelande
12 maj 2023

Oneflow publicerar bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023:

  • Nettoomsättningen ökade med 50 procent till 21,7 MSEK (14,5). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 28 procent (22) med betalande användare i 32 länder.
  • Rörelseresultat, EBIT uppgick till -23,5 MSEK (-11,0), motsvarande en rörelsemarginal om -108 procent (-75).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,91 SEK (-0,64) och efter utspädning till -0,91 SEK (-0,64).
  • Total ARR YoY ökade med 52 procent till 99,6 MSEK (65,7). 
  • Net New ARR för första kvartalet ökade med 4 procent till 9,0 MSEK (8,6).
  • Totala likvida medel uppgick till 188 035 MSEK (24 296).

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, kommenterar:

“Vår totala ARR ökade med 52 %, jämfört med året innan, till 99,6 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 9,0 MSEK under årets första kvartal. Med hänsyn till en turbulent marknad och en viss grad av ovisshet har vi utvecklats väl för att nå våra långsiktiga mål.

Under tredje kvartalet föregående år visades de första tecknen på en konjunkturnedgång, vilken slog ut med full kraft i slutet på året. Klimatet har varit fortsatt tufft under årets första kvartal, i samma omfattning som föregående kvartal, varken mer eller mindre. Även om utvecklingen går enligt plan så känner vi av effekterna av marknadsklimatet. 

Vi ökar takten på försäljningen i våra nyetablerade dotterbolag i Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. Vi fortsätter att investera i vår globala expansion och har för närvarande kunder i 32 länder och andelen av försäljningen utanför Sverige låg på 28 procent under första kvartalet. 

Churn har varit högre än vanligt under de senaste två kvartalen, dock inte relaterat till konkurrens. Den främsta orsaken är fortfarande kopplat till det ekonomiska klimatet. En annan positiv nyhet är att churn har minskat något under de senaste månaderna och vi tror att den värsta tiden är över och att churn successivt kommer att minska och slutligen stabiliseras.

I tider då företag lägger större fokus på kostnadsminskningar har Oneflow en stark position då vi erbjuder en viktig produkt, till låg kostnad med en hög avkastning på investeringen, för att automatisera arbetsflöden för avtal från skapande till arkivering. Våra integrationer och vår skalbarhet minskar ytterligare driftskostnaderna samtidigt som vi maximerar de investeringar som företagen redan gjort i sina befintliga system.

Vår solida balansräkning innebär att vi har den finansiella styrkan att gå in med full kraft även när det stormar. Den nuvarande lågkonjunkturen är smärtsam för de flesta företag, men för oss är den också en möjlighet. Detta, i kombination med ett mycket kompetent team, stark företagskultur, en skalbar produkt som är förstklassig på marknaden och levererar till de mest krävande kunderna, sätter Oneflow i en stark position. 

Med tanke på den globala finansiella situationen tror vi på en något försiktigare expansion tills ekonomin har visat tydliga tecken på återhämtning. Vi justerar därför våra finansiella mål till en ARR på 600 MSEK i slutet av 2027 och en EBIT-marginal på 20 procent samma år. Även om framtiden är svår att förutsäga kommer vi aldrig att äventyra vår starka finansiella ställning.”

Presentation av Oneflows rapport

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, och Natalie Jelveh, CFO på Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor i ett webbinarium kl. 10.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_dQFBrscMRlW71A6d9i45cQ

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här:

https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Oneflow AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2023 kl. 8:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Inbjudan till Oneflows Q1 2023 presentation den 12 maj

Next:

Kommuniké från årsstämman 12 maj i Oneflow