Skip to content

Henkilöstö & kulttuuri

12 B2B-työtä, jotka tekoäly tulee tulevaisuudessa korvaamaan

ChatGPT:n lanseeraus vuoden 2022 lopulla oli jännittävä tapahtuma, joka herätti monenlaisia tunteita. Monia mietityttääkin, mitä työpaikkoja tekoäly tulee tulevaisuudessa korvaamaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan asiaa hieman syvällisemmin, ja erityisesti B2B-puolen kannalta.

Ennen kuin aloitamme, haluamme tehdä selväksi, että tämän artikkelin tarkoituksena ei suinkaan ole pelotella ketään. Sen tarkoituksena on tarkastella, miten tekoäly voi potentiaalisesti muuttaa työmarkkinoita.

Tässä artikkelissa käsittelemme seuraavia rooleja:

Copywriterit

Kirjanpitäjät

Vastaanottovirkailijat

Toimistotyöntekijät

Ohjelmoijat

Talousanalyytikot

Liiketoiminta-analyytikot

Sijoitusrahastonhoitajat

Asiakirjapäälliköt

Data entry spesialistit

Asiakaspalvelijat

Tilintarkastajat

Mutta ennen kuin pääsemme käsiksi näihin…

Mitä tekoäly oikeastaan on?

Tekoäly eli AI kattaa melko laajan valikoiman tietokoneohjelmia ja ohjelmistoja, jotka pystyvät tekemään tehtäviä, jotka normaalisti vaatisivat ihmisen älykkyyttä. Lyhyesti sanottuna tekoälyohjelmissa on sisäänrakennettuja algoritmeja, jotka antavat ohjelmistolle kyvyn “ajatella” ja suorittaa toimintoja asianmukaisesti.

Tekoälyä on ollut olemassa jo jonkin aikaa. Kuitenkin vasta ChatGPT:n lanseeraus vuoden 2022 lopulla johti sen suureen läpimurtoon. Olemme luultavasti kaikki jo käyneet ainakin muutaman kerran ChatGPT:ssä. Piditpä sitä sitten kiehtovana tai hieman pelottavana, totuus on, että näemme nyt vain marginaalisen osan tekoälyn aidosta potentiaalista.

Siirrytään siis tarkastelemaan tehtäviä, joita tekoäly tulee tulevaisuudessa hoitamaan.

Lue myös: Korvaako tekoäly työni?

rabbit on a book whose job AI will take

1. Copywriterit

Tällä hetkellä chatbotit voivat vaikuttaa hieman robottimaisilta, ellei niihin ole ohjelmoitu ihmisen kirjoittamia tekstejä. Mutta NLP:n (Natural Language Processing) kehittymisen myötä tämä voi pian muuttua. Joillakin chatboteilla on jo nyt kyky “oppia” usein toistuvien vuorovaikutuksien kautta.

Tämä tarkoittaa sitä, että tekoäly voi ajan mittaan pystyä kirjoittamaan luonnollisen kielen kopioita. Nykyisellään AI kuulostaa pidemmissä kappaleissa vielä kömpelöltä, eivätkä monet työkalut vielä kykene hyödyntämään ajantasaista dataa ja tietoa kirjoituksen apuna.

2. Kirjanpitäjät

Oletko joskus kuullut sanonnan “ainoat varmat asiat elämässä ovat kuolema ja verot”. Näin voi olla, mutta AI saattaa hyvinkin pian hoitaa verojen osuuden puolestasi. Jo nyt on olemassa ohjelmistoja, jotka automatisoivat suuren osan yritysten talousprosesseista.

Pian tällaisista ohjelmistoista voi tulla valtavirtaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että Deloitte tai muu tuntemasi kirjanpitäjä joutuisi sulkemaan ovensa lähiaikoina. Se kuitenkin tarkoittaa, että kirjanpito voi tulla helpommin suuren yleisön saataville.

3. Vastaanottovirkailijat

Tämä työ on jo osittain automatisoitu. Olemme kaikki käyneet pankissa tai lääkärissä ja kirjautuneet sisään automaatin avulla. Nyt tekoälyn avulla tätä prosessia voidaan nopeuttaa entisestään.

AI:llä on potentiaali vastata nopeisiin kysymyksiin, kirjata saapumistiedot reaaliajassa ja kaivaa tietoja sen perusteella, mitä vastaanottoon yhteyttä ottavat henkilöt kaipaavat.

Lue myös: Henkilöstö on salainen aseesi digitaalisessa muutoksessa.

glass falling over because AI has taken its job

4. Toimistotyöntekijät

Eri aloilla työskentelevillä toimistotyöntekijöillä on erilaisia vastuualueita, joten tässä keskitytään puhumaan aiheesta yleisesti. Jos ajatellaan esimerkiksi lakialalla toimivia, hallinnollista toimistotyötä tekeviä henkilöitä, niin AI voi jo nyt korvata sopimuksen laatimisen kuluvan ajan ja hoitaa tämän muutamassa hetkessä.

Kun otetaan huomioon tekoälyn jo saavuttamat edistysaskeleet, tämä on todennäköisesti yksi niistä tehtävistä, jotka AI tulee tulevaisuudessa ottamaan kokonaan hoitaakseen.

5. Ohjelmoijat

Tämä ei ole varsinaisesti yksi niistä työpaikoista, jonka tekoäly tulee valloittamaan tulevaisuudessa, mutta se auttaa virtaviivaistamaan sitä. AI pystyy jo nyt kirjoittamaan melko kehittynyttä koodia (esim. tekoälyn luomat Python-skriptit) muutamassa sekunnissa.

Tämä ei tarkoita, että tietokoneohjelmoijat jäisivät työttömiksi, mutta se tarkoittaa, että heidän tehtävänsä voivat monipuolistua huomattavasti. Kun koodaamiseen kuluu reilusti vähemmän aikaa, ohjelmoijat voivat keskittyä enemmän ongelmanratkaisuun ja tuotteen parantamiseen.

6. Talousanalyytikot

Talousanalyytikko tarkastelee laajempaa rahapoliittista kuvaa ja auttaa sitten pankkeja tai yksityishenkilöitä tekemään parhaan mahdollisen valinnan siitä, mitä heidän rahoillaan tehdään. Tulevaisuudessa AI saattaa hyvinkin pystyä tähän. Kustannusten osalta AI on yleensä myös halvempaa kuin ihmistyövoima, joten automatisointi talousanalyysien osalta on hyvinkin mahdollista.

Tämä onkin todennäköisesti yksi niistä tehtävistä, jotka AI ottaa tulevaisuudessa hoitaakseen.

jobs AI will take in the future

7. Liiketoiminta-analyytikot

Kuten talousanalyytikot, myös liiketoiminta-analyytikot tarkastelevat laajempaa kokonaisuutta ja auttavat yrityksiä tekemään päätöksiä siitä, miten niiden rahat kannattaa käyttää. Liiketoiminta-analyytikot voivat olla joko suoraan yrityksen palveluksessa tai toimia freelancerina. AI voi kuitenkin pian muuttaa kaiken tämän.

On jo olemassa ohjelmistoja, jotka käyttävät tekoälyä rahoitusmallien ja ennusteiden luomiseen. Kun AI:n kyvykkyys kasvaa ja tämäntyyppisistä ohjelmistoista tulee entistä tarkempia ja luotettavampia, on todennäköistä, että liiketoiminta-analyytikon tehtävä on yksi niistä, jotka AI tulee tulevaisuudessa valtaamaan.

8. Sijoitusrahastonhoitajat

Klassinen polku sijoitusrahastonhoitajaksi on varmaan kaikille tuttu: synnyt varakkaaseen perheeseen, käyt yksityiskoulun ja sitten eliittiyliopiston, kuten Oxfordin tai Harvardin, ja aloitat työt Canary Wharfissa tai Wall Streetillä. No, AI saattaa olla nyt tukkimassa tämän tunnetun ja monien ihannoiman urapolun.

Sijoitusrahastonhoitajat voivat hoitaa monenlaisia tehtäviä, mutta heidän leipätyönsä on asiakkaiden sijoitusten valvonta. Heidän on varmistettava, että ne kasvavat ja menestyvät mahdollisimman hyvin. Nyt AI voi automatisoida ainakin osan tästä prosessista, sillä sitä voidaan käyttää tulevan ennustamiseen. Tulevaisuudessa tekoälyn rooli rahoitusmaailmassa näyttää vain kasvavan, ja jossain kohtaa se jättänee varjoonsa tarpeen sijoitusrahastonhoitajille.

9. Asiakirjojen hallinnoijat

Asiakirjapäälliköiden avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt reilusti viime vuosina. Pian AI saattaa siirtää tämän roolin kokonaan toimistohistorian museoon. Jo nyt Oneflown kaltaiset sopimushallintasoftat auttavat sinua tallentamaan, hallinnoimaan ja löytämään asiakirjasi nopeasti ja helposti muutamalla klikkauksella.

10. Data entry spesialistit

Tietojen syöttö tarkoittaa erilaisen datan syöttämistä tiettyyn tietokantaan tai tataulukkoon. Perinteisesti se oli melko manuaalista työtä. Tosin XML-syötteiden yleistymisen myötä siitä on tullut tehokkaampaa.

Kun AI paranee entisestään ja sitä sovelletaan yhä dynaamisemmilla tavoilla, on hyvin todennäköistä, että XML-syötteitä voidaan hallita automaattisesti. Näin ollen on hyvin todennäköistä, että tekoäly ottaa tulevaisuudessa – ehkä jo lähitulevaisuudessa – haltuunsa Data entry spesialistin tehtävät.

Lue myös: Miten sähköiset sopimukset voivat auttaa sopimusneuvotteluiden nopeuttamisessa?

tekoäly

11. Asiakaspalvelijat

Asiakaspalvelijat ovat organisaation näkyvin osa asiakkaille. Pian AI voi kuitenkin auttaa tällä saralla ja vastata asiakkaiden päivittäisiin kysymyksiin. Tämä ei välttämättä tarkoita, että asiakaspalvelun asiantuntijat katoaisivat yhtäkkiä, mutta näin heille jäisi enemmän aikaa monimutkaisempien ongelmien käsittelyyn, esimerkiksi luomaan strategioita nykyasiakkuuksien säilyttämisen parantamiseksi.

Asiakaspalvelijat eivät ole mukana listalla töistä, jotka tekoäly tulevaisuudessa korvaa kokonaan, mutta se on yksi niistä, joita tekoäly todennäköisesti muuttaa radikaalisti.

12. Tilintarkastajat

Tilintarkastaja tarkastaa tilejä ja tekee suunnitelmia varmistaakseen, että kaikista toimista on tehty asianmukainen kirjanpito, ja että se on laillista. Tilintarkastajat viettävät paljon aikaa yksityiskohtia läpikäydessä. Pian tekoäly voi kuitenkin tehdä tämän. On mahdollista, että tekoäly pystyy hoitamaan tämän työn jo ihan lähitulevaisuudessa. Näin ollen tilintarkastajan tehtävä on todennäköisesti yksi niistä, joita tekoäly tulee tulevaisuudessa korvaamaan.

Johtopäätökset

Tekoäly muuttaa peliä. Sillä tulee olemaan syvällisiä ja kauaskantoisia seuraaamuksia B2B-työmarkkinoilla. Tämän artikkelin tarkoitus ei kuitenkaan ole aiheuttaa epätoivoa. Sen sijaan haluamme kannustaa kaikkia miettimään mahdollista täydennyskoulutusta ja uramuutoksia.

Tekoäly avaa aivan uuden maailman erilaisille uusille työmahdollisuuksille. Tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan esimerkiksi työpaikkoja, joissa työskennellään tekoälyn ja syväoppimisen parissa. Nyt onkin oikea aika valmistautua näihin uusiin, innostaviin työmahdollisuuksiin.

Koe digitaalisten sopimusten tuoma helppous ja vaivattomuus!

Prev:

Sähköinen allekirjoitustyökalu: Mitä ottaa huomioon palvelua ostettaessa?

Next:

Kuinka tehdä sopimusmuutos?

Lisää artikkeleita

Henkilöstö & kulttuuri

10 askelta menestyksekkään hankintastrategian luomiseen

Sopimukset

Tekoäly ja sopimusanalytiikka

Hankinta

Mitä sähköinen hankinta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Sopimukset

Kuinka vähentää kustannuksia allekirjoitusta edeltävässä vaiheessa Oneflown avulla?

Turvallisuus

5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

Sopimukset

Mikä on implisiittinen suostumus?

Sähköinen allekirjoitus

Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

Sopimukset

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?