Skip to content

Henkilöstö & kulttuuri

Henkilöstö on salainen aseesi digitaalisessa muutoksessa

Tässä artikkelissa henkilöstöstä ja digitalisaatiosta käsitellään seuraavia asioita:

  1. Sopivien ihmisten löytäminen 
  2. Digitaalinen muutos tarkoittaa kulttuurin muutosta

Hieman ironista, eikö? Organisaatiosi ja henkilöstösi viimeisimmät aloitteet ja ponnistelut digitaalisen muutoksen edistämiseksi ovat ratkaisevan tärkeitä yrityksesi tulevan menestyksen kannalta. Ainakin, jos johtoportaalta kysytään. Mutta tärkeimmässä osassa ei ole työkalu tai teknologia, jota olet ottamassa käyttöön. Vaan sitä käyttävät ihmiset.

Yleisesti ajatellaan, että uusin teknologia antaa yritykselle etulyöntiaseman kilpailijoihin verrattuna. Se antaa jokaiselle johtajalle syyn nähdä vaivaa ja käynnistää digitalisaatiotyö, jotta he voisivat olla parempia tai parhaita omilla aloillaan. Digitaalisessa muutoksessa on kuitenkin usein epäselvyyttä sen suhteen, mistä todellinen vaikutus ja arvo tulevat. Mitä epäselvyyttä siihen sitten voi liittyä? Digitaalisen muutoksen tärkein osa on henkilöstö, ei teknologia.

Henkilöstö sanelevat sen menestyksen. BCG:n tekemän tutkimuksen mukaan ihmisiin ja kulttuuriin keskittyvät yritykset saavuttavat läpimurtotuloksia viisi kertaa todennäköisemmin kuin ne, jotka toimivat toisin. Tämä tuntuu loogiselta, jos mietit sitä hieman tarkemmin. Uusia työkaluja ja uutta teknologiaa käyttävät juurikin joka päivä töihin tulevat ihmiset. Teknologia ei ole (toistaiseksi) itsenäinen tai kaikkivoipa.

Muutoksen onnistuminen riippuu ihmisistä, ei teknologiasta. Ja henkilöstöosasto on tehokas voimavara menestyksesi turvaamiseksi:

Sopivien ihmisten löytäminen ja sijoittaminen heille sopiville paikoille henkilöstössä

Kuten digitaalista muutosta käsittelevässä artikkelissamme mainitaan, digitaaliset muutokset onnistuvat, kun oikea ihminen on oikeassa paikassa. Tämä tarkoittaa, että tunnet yrityksesi henkilöstön sekä heidän taitonsa ja ydinosaamisensa. Johtajat ja henkilöstöosasto ovat tästä parhaiten tietoisia, sillä he työskentelevät muun henkilöstön kanssa päivästä toiseen.  He myös auttoivat työntekijöiden valinnassa ehdokkaiksi nykyisiin työtehtäviinsä.

Henkilöstöosasto koostuu ihmisistä, joiden tehtävänä on havaita taitoja ja kykyjä rekrytoinnin aikana. Tätä havainnointia he voivat hyödyntää sijoittaakseen ihmiset muutoksen onnistumisen kannalta tärkeimpiin rooleihin. Tai sijoittaakseen ihmiset heidän taitojaan parhaiten vastaaviin tehtäviin. Tälle on ennakkotapaus, sillä juuri henkilöstöosasto auttoi alun perin saamaan nämä ihmiset yritykseen, joten luonnollisesti heillä on myös kyky sovittaa näiden ihmisten omaamat taidot toiseen rooliin tai asemaan muutosta varten.

Digitaalinen muutos tarkoittaa kulttuurin ja asenteiden muutosta

Asenteita on muutettava ja päivitettävä. Eikä pelkästään digitaalisen muutoksen seurauksena, vaan mukautumisen jatkaminen on yleensäkin hyödyllistä yrityksille. Digitaalinen muutos tarkoittaa siirtymistä uudenlaiseen ajattelutapaan. Ja työskentelytapaan. Asennemuutos ei ole helppoa, mutta henkilöstöosasto voi olla siinä avuksi. He ovat tottuneet auttamaan uusien työntekijöiden kouluttamisessa ja kriittisten ongelmien ratkaisemisessa. Heidän laajamittaisen asiantuntemuksensa hyödyntäminen voi auttaa sekä tässä että johtoportaan ohjaamisessa sujuvan prosessin varmistamiseksi koko organisaatiolle. 

Henkilöstöosasto auttaa jatkuvasti yritystä päivittymään rekrytoimalla uusia työntekijöitä sellaisilla kyvyillä, jotka tehostavat yrityksestä jo löytyviä kykyjä. Kuten myös käynnistämällä ammattitaitoa kehittäviä hankkeita. Muutos on yksi heidän tärkeimmistä toimistaan. Henkilöstö on sopeutuneet hyvin työskentelemään ihmisten kanssa sekä toteuttamaan uusia käytäntöjä, aloitteita ja ohjeistuksia. Henkilöstöosaston työntekijät ovat monien asioiden edistäjiä yrityksen eri osa-alueilla. Esimerkkinä työntekijöiden terveyshankkeet, hyväntekeväisyystapahtumat, kausiluonteiset kokoontumiset tai työajan ulkopuoliset aktiviteetit, kuten urheilu, pubikierrokset ja konsertit. Tämä on siis vain yksi heidän alaansa kuuluvista projekteista.

Henkilöstön muutos digitalisaatiossa
Digitaalinen muutos tarkoittaa kulttuurin ja asenteiden muutosta henkilöstössä

Prev:

Sopimusten hallinta on helpompaa Membrainissa

Next:

29 asiakirjaa, jotka voit allekirjoittaa verkossa vuonna 2023 - Käytä valmiita sopimusmalleja

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Sopimukset

Sopimusautomaation opas

Sopimukset

Mitä sopimusmetatiedot ovat ja miksi ne ovat tärkeitä?

Tuote

Oneflow x HiBob virtaviivaistaa työntekijöiden onboardauksen ja poistaa manuaalisen tietojen syöttämisen

Sopimukset

PDF:n ja selainpohjaisten tietojen ero

Tuote

Oneflown ja Microsoft 365:n integraation avulla voit lähettää sopimuksia suoraan Wordista ja PowerPointista

Henkilöstö & kulttuuri

Korvaako tekoäly työni?

Sopimukset

Kuinka tehdä sopimusmuutos?

Oneflow
Uncategorized

12 B2B-työtä, jotka tekoäly tulee tulevaisuudessa korvaamaan