Skip to content

Nyheter & event

12 B2B-jobb som AI kommer att ta över i framtiden

AI och B2B-jobb: Oavsett om du tog en nervös tugga eller spenderade timmar med att stirra på skärmen av spänning var lanseringen av ChatGPT i slutet av 2022 ett stort ögonblick. Många människor kommer att undra vilka jobb som AI kommer att ta över i framtiden. Vi är här för att hjälpa till att titta lite djupare på detta; specifikt hur det kommer att påverka B2B-världen. 

Innan vi börjar vill vi bara klargöra att den här artikeln inte är avsedd att skrämma någon. Den är tänkt som en titt på hur AI kan förändra arbetsmarknaden.

Vad är AI egentligen?

AI står för “artificiell intelligens” och omfattar ett ganska brett spektrum av datorprogram och mjukvara som kan utföra uppgifter som normalt skulle kräva mänsklig intelligens. Kort sagt har AI-programvara inbyggda logiska algoritmer som ger programvaran förmågan att “tänka” och utföra funktioner på lämpligt sätt. 

AI har funnits ett tag. Men det var lanseringen av ChatGPT i slutet av 2022 som verkligen ledde till det stora genombrottet. Vi har förmodligen alla haft åtminstone några försök med ChatGPT vid det här laget. Så oavsett om du tycker att det är fascinerande, lite skrämmande eller är likgiltig inför det kan vi alla vara överens om att vi bara skrapar på ytan av AI:s potential.

Låt oss därför utan vidare komma till de jobb som artificiell intelligens kommer att ta över i framtiden.

Läs också: Därför är Oneflow en plattform för automatiserade avtal som passar alla

B2B-jobb och AI

1. Copywriters

För närvarande kan chattrobotar verka lite robotliknande, om de inte är programmerade med texter som skrivits av en människa. Men med framstegen inom NLP (Natural Language Processing) kan detta snart förändras. Vissa chattrobotar har redan en förmåga att “lära sig” genom frekventa interaktioner. 

Detta innebär att AI med tiden kan bli kapabel att skriva texter på naturligt språk. I dagsläget låter AI fortfarande klumpigt i längre texter, och många verktyg kan fortfarande inte använda aktuell data och information.

2. Revisorer

Det sägs ofta att “de enda säkerheterna i livet är döden och skatterna”. Det kanske är så, men AI kan mycket väl komma att sköta skattefrågan åt dig inom kort. Det finns redan programvara som automatiserar en stor del av den ekonomiska processen för företag.

Snart kan denna programvara bli mer vanlig. Det betyder inte att Deloitte eller revisorn på din lokala gata kommer att ersättas inom kort. Men det betyder att redovisning åtminstone kan bli mer tillgänglig för allmänheten. 

3. Receptionister

Detta är ett arbete som redan delvis har automatiserats. Vi har alla besökt en bank eller gått till läkaren och skrivit in oss på en skärm. Nu kan den processen påskyndas med hjälp av artificiell intelligens. 

AI kan svara på snabba frågor, registrera ankomstdata i realtid och till och med ta fram uppgifter baserat på vad de som kontaktar mottagningen behöver veta.

Läs också: Kommer AI att ersätta mitt jobb? Ta reda på mer

4. Handläggare

Vi vet alla att tjänstemän som arbetar inom olika områden har olika ansvarsområden, så detta är en allmän översikt. Ta till exempel juristsekreterare. AI kan redan nu skriva kontrakt åt dig på bara några få ögonblick.

Med tanke på de framsteg som AI redan har gjort är detta sannolikt ett av de jobb som AI kommer att ta över i framtiden.

5. Dataprogrammerare

Detta är inte precis ett av de jobb som AI kommer att ta över i framtiden, men det är ett jobb som AI kommer att hjälpa till att effektivisera. AI kan nu skriva ganska sofistikerad kod på bara några sekunder. 

Detta betyder inte att datorprogrammerare kommer att bli arbetslösa, men det betyder att rollen kan bli mycket mer diversifierad. Med så lite tid som går åt till kodning kan datorprogrammerare fokusera mer på problemlösning och på att göra produkten så bra som möjligt.

Läs också: Låt digitala avtal göra jobbet

6. Finansanalytiker

En finansanalytiker tittar på den större monetära bilden och hjälper sedan banker eller enskilda personer att göra det bästa valet för vad de ska göra med sina pengar. I framtiden kan artificiell intelligens mycket väl komma att kunna göra detta. När det gäller kostnader är AI i allmänhet billigare än människor, så automatisering här är mycket möjligt. 

Detta är sannolikt ett av de jobb som AI kommer att ta över i framtiden.

Läs också: Det är inte bara ChatGPT! De 12 bästa AI-tillämpningarna för B2B-företag

7. Affärsanalytiker

I likhet med finansanalytiker ser affärsanalytiker till helheten och hjälper företag att fatta beslut om hur de bäst ska spendera sina pengar. Affärsanalytiker kan antingen anställas direkt av ett företag eller arbeta som frilansare. Men artificiell intelligens kan snart förändra allt detta.

Det finns redan programvaror som använder någon form av AI för att skapa finansiella modeller och prognoser. I takt med att AI ökar sin kapacitet och dessa typer av programvaror blir mer exakta och tillförlitliga är det troligt att titeln affärsanalytiker är ett av de jobb som AI kommer att ta över i framtiden.

8. Förvaltare av hedgefonder

Vi känner nog alla till den klassiska vägen för hedgefondförvaltare. Man föds till pengar, går i privatskola, sedan på ett elituniversitet som Oxford eller Harvard och börjar sedan arbeta i Canary Wharf eller på Wall Street. 

Hedgefondförvaltare kan ha många olika uppgifter, men deras viktigaste uppgift är att övervaka kundernas investeringar. De måste se till att de växer och gör så bra som möjligt. Och nu kan AI automatisera åtminstone en del av processen, eftersom den kan användas för att göra prognoser. Framöver ser AI:s roll i finansvärlden ut att bara växa tills den har överskuggat behovet av mänskliga hedgefondförvaltare.

9. Dokumentförvaltare

Antalet lediga tjänster som dokumentansvarig har minskat under de senaste åren. Och snart kan AI förpassa denna roll till kontorets historiska museum. Redan nu kan programvaror för kontraktshantering, som Oneflow, hjälpa dig att snabbt och enkelt lagra, hantera och hitta alla dina dokument med bara några få klick. 

10. Specialister på datainmatning

Datainmatning innebär att man matar in olika uppgifter eller information i en specifik databas eller ett kalkylblad. Traditionellt sett var det ett ganska manuellt arbete. Med XML-flöden har det dock blivit effektivare. 

I takt med att AI blir ännu bättre och tillämpas på allt mer dynamiska sätt är det mycket troligt att det kommer att finnas ett sätt för XML-flöden att hanteras automatiskt. Det är därför mycket troligt att titeln specialist på datainmatning är ett jobb som AI kommer att ta över i framtiden, kanske till och med inom en snar framtid. 

Lä också: 5 tips hur du automatiserar HR-avtal

11. Kundservice

Vi är alla överens om att kundtjänstspecialister är den mest synliga delen av din organisation för dina kunder. Men snart kan AI hantera dagliga kundfrågor. Detta innebär inte nödvändigtvis att kundtjänstspecialisterna plötsligt kommer att försvinna, men det skulle ge dem mer tid att arbeta med de mer komplexa problemen, vilket potentiellt skulle kunna bidra till att behålla kunderna.

Kundtjänstspecialist är inte ett av de jobb som AI kommer att ta över helt och hållet i framtiden, men det är ett jobb som AI sannolikt kommer att förändra radikalt.

12. Revisorer

En revisor granskar finansiella konton och planer för att se till att allt är korrekt redovisat och lagligt. Revisorer ägnar lång tid åt att granska detaljer. Men AI kan snart göra detta. Det är möjligt att AI inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att kunna utföra detta arbete. Detta är sannolikt ett av de jobb som AI kommer att ta över i framtiden.

Slutsats

AI förändrar spelet. Den kommer att få djupgående och långtgående konsekvenser på B2B-arbetsmarknaden. Men poängen med den här artikeln är inte att skapa förtvivlan. I stället är det viktigt att tänka på uppgradering och eventuella karriärförändringar.

AI öppnar en helt ny värld av möjliga jobbmöjligheter. Det kommer att behövas jobb som arbetar med bland annat AI och djupinlärning. Nu är det dags att förbereda sig för dessa nya jobb.

Prev:

Redigera inte PDF-filer, redigera dina förväntningar

Next:

Här är hur och varför du bör använda AI vid upphandling: En komplett guide för 2024

Liknande artiklar

Produkt

Obegränsat antal meddelandemallar

Avtal

Digitala avtal: Öka aktieägarvärde i den moderna affärsvärlden

Produkt

Approval Flows: Hur multinationella företag kan använda dem

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team