See Oneflow in action

Tämän sinä opit

  • Sopimusmallien luominen ja suunnittelu
  • Asiakirjan lähettäminen ja seuranta odottaessasi sähköistä allekirjoitusta
  • Miten sähköinen allekirjoitus toimii ja mikä tekee siitä laillisesti sitovan
  • Miten sopimuksen e-arkisto toimii
  • Kaikkien sopimusten kojelauta ja analytiikka
  • Käytä myynti-, henkilöstö- ja hankintatapauksia ja paljon muuta