Skip to content

Produkt

Oneflow for Hibob effektiviserer onboarding av ansatte og eliminerer manuell dataregistrering.

Fjern det administrative arbeidet med å opprette profiler for nyansatte i Hibob – det sparer tid, reduserer menneskelige feil og øker datakonsistensen.

Hibob hjelper bedrifter med å effektivisere HR-prosessene, engasjere de ansatte og skape en positiv arbeidskultur. Hibob tilbyr funksjoner som onboarding av ansatte, tids- og oppmøtesporing, prestasjonsstyring og kommunikasjonsverktøy for ansatte.

Integrasjonen mellom Oneflow og Hibob gir en effektiv løsning som automatiserer opprettelsen av medarbeiderprofiler og forenkler håndteringen av relevant dokumentasjon. Ved å utnytte denne integrasjonen kan organisasjoner spare tid, minimere menneskelige feil og forbedre datakonsistensen gjennom hele onboardingprosessen. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på de viktigste funksjonene i denne integrasjonen og fordelene den gir bedrifter.

Automatisk opprettelse av medarbeiderprofiler

En av de viktigste funksjonene i Oneflow- og Hibob-integrasjonen er den sømløse automatiseringen av opprettelsen av nye medarbeiderprofiler. Når en kontrakt sendes via Oneflow og signeres, genereres det automatisk en profil for den nyansatte i Hibob. Denne integrasjonen eliminerer behovet for manuell inntasting av medarbeiderinformasjon, noe som sparer verdifull tid og reduserer risikoen for menneskelige feil. Med automatiseringen på plass kan HR-medarbeidere og ledere fokusere på mer strategiske oppgaver i trygg forvissning om at prosessen er effektiv og nøyaktig.

Sentralisert og automatisk lagring av signerte kontrakter:

Integrasjonen forenkler også lagringen og håndteringen av medarbeiderdokumentasjon. Når en kontrakt signeres i Oneflow, lastes den automatisk opp til den nyansattes profil i Hibob. Denne sentraliseringen av signerte kontrakter i Hibob sikrer at all relevant dokumentasjon er lett tilgjengelig på ett sted. HR-avdelingen trenger ikke lenger å lete i ulike systemer eller mapper for å finne og organisere kontraktene. Ved å samle alle ansattes dokumenter på ett sted forbedrer integrasjonen datakonsistensen og gjør det mulig for HR-medarbeidere å holde oversikt over alle avtaler med de ansatte.

Integrasjonen mellom Oneflow og Hibob revolusjonerer måten bedrifter håndterer onboardingprosesser på. Med automatisk oppretting av medarbeiderprofiler og sentralisert lagring av signerte kontrakter øker integrasjonen effektiviteten, reduserer menneskelige feil og øker datakonsistensen. Ved å fjerne den administrative byrden med å opprette profiler for nyansatte i Hibob kan bedrifter spare tid, fordele ressursene mer effektivt og gi nyansatte en bedre onboarding-opplevelse. Ved å ta i bruk denne integrasjonen kan bedrifter effektivisere onboardingprosessene sine, noe som til syvende og sist bidrar til suksess.

Spør oss om hva som helst om digitale kontrakter

Vil du vite mer om digitale kontrakter eller fremtidens kontraktshåndtering? Vi vil gjerne høre fra deg.

Prev:

Med Oneflow for Microsoft 365 kan du sende kontrakter direkte fra Word og PowerPoint

Next:

Hva er konsekvensene av et kontraktsbrudd?

Relaterte artikler

Salg

Steg i salgsfunnelen: En komplett guide for 2024

Produkt

Oneflow x Dynamics 365-integrasjonen din ble nettopp bedre

Produkt

Oneflow x HubSpot 2.0 – En game-changer for HubSpot-brukere

Kontrakter

Hvorfor Oneflow er en kontraktsplattform for alle

Elektroniske signaturer

En guide om elektroniske signaturer og hva som gjør dem juridisk bindende

Produkt

Signere dokumenter med bankid — i hele Norden

Markedsføring

Top 10 B2B markedstrender i 2024

Kontrakter

Hvordan skriver man en arbeidsavtale?

Kontrakter

Hvordan skriver man en konkurranseklausul?

Kontrakter

Hva er digitalisering av dokumenter? Hvorfor er det viktig?

Elektroniske signaturer

Hvordan bruke elektroniske signaturer for å forbedre ROI

Kontrakter

Programvare for dokumentgenerering: En komplett guide

Bedriftskultur

Nyttige tips for å få mest mulig ut av digitalisering