Skip to content

2023

Inbjudan till Oneflows Q2 2023 presentation den 11 augusti

Pressmeddelande
31 juli 2023

Den 11 augusti kl. 08.00 publicerar Oneflow delårsrapporten för andra kvartalet i 2023. Rapporten presenteras i ett webbinarium kl. 10.00 samma dag. 

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, och Natalie Jelveh, CFO på Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_kOJ5ZwPISyuBUTi2cUMO2g

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här: https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

 

Prev:

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: juni 2023

Next:

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: juli 2023