Skip to content

2023

Regulatoriska

Oneflow anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Pressmeddelande
21 augusti 2023

Oneflow AB (publ) (”Oneflow” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget anlitar Erik Penser Bank AB (”Erik Penser Bank”) som likviditetsgarant. Avtalet träder i kraft omedelbart.

Oneflow anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant. Erik Penser Bank kommer att säkerställa möjligheten att handla i Bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk kring likviditetsgaranti.

Det innebär konkret att likviditetsgaranten ställer kurser motsvarande 15 000 kr på vardera köp- och säljsidan med en spread om maximalt 4% mellan köp och säljkurs. Syftet med en likviditetsgaranti är att säkerställa likviditet i aktien och att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering. Det innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Oneflows delårsrapport Q2 2023: Rekordhög försäljning trots en tuff marknad

Next:

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: augusti 2023