Skip to content

2023

Regulatoriska

Oneflow byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB

Pressmeddelande
30 november 2023

Oneflow har sagt upp avtalet med Erik Penser som likviditetsgarant och har utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Uppdraget är i enlighet med ramverket för Nasdaqs Stockholms regler om likviditetsgaranter.

I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att kontinuerligt kvotera priser för Oneflow aktie (ticker:ONEF) i enlighet med de från tid till annan gällande minimikrav för likviditetsgaranter som fastställs av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljpriset.

Carnegies uppdrag börjar den 30 november 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare

Telefon: +46 76 788 50 76

E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Oneflows delårsrapport Q3 2023: Ökat engagemang mot lönsamhet och kraftig försäljningstillväxt

Next:

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: november 2023