Skip to content

2023

Regulatoriska

Oneflows delårsrapport Q3 2023: Ökat engagemang mot lönsamhet och kraftig försäljningstillväxt

Pressmeddelande
10 november 2023

Oneflow publicerar bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2023:

Juli – september 2023 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 44,0 procent till 25,6 MSEK (17,8). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 29 procent (25) med betalande användare i 34 länder.
 • Rörelseresultat, EBIT uppgick till -22,7 MSEK (-17,0), motsvarande en rörelsemarginal om -88,9 procent (-95,6).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -22,0 MSEK (-17,2).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,88 SEK (-0,68) och efter utspädning till -0,88 SEK (-0,68).
 • Total ARR YoY ökade med 44 procent till 116,2 MSEK (80,5).
 • Net New ARR för tredje kvartalet minskade med -7 procent till 5,4 MSEK (5,8).
 • Under tredje kvartalet uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till -19,5 MSEK (-12,7).
 • Totala likvida medel uppgick till 122,9 MSEK (235,6).

Januari – september 2023 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 46,1 procent till 71,3 MSEK (48,8). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 29 procent (24) med betalande användare i 34 länder.
 • Rörelseresultat, EBIT uppgick till -71,6 MSEK (-41,3), motsvarande en rörelsemarginal om -100,5 procent (-84,7).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -69,2 MSEK (-43,3).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,75 SEK (-1,91) och efter utspädning till -2,75 SEK (-1,91).
 • Total ARR YoY ökade med 44 procent till 116,2 MSEK (80,5).
 • Net New ARR för de första nio månaderna ökade med 10 procent till 25,6 MSEK (23,4).
 • Under de första nio månaderna 2023 uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till -44,1 MSEK (-17,8).
 • Totala likvida medel uppgick till 122,9 MSEK (235,6).

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, kommenterar:

“Vår ARR ökade med 5,4 MSEK under tredje kvartalet, vilket resulterade i en årlig tillväxt på 44%. Totalt ARR uppgick till 116,2 MSEK. Historiskt sett har det tredje kvartalet varit det svagaste försäljningskvartalet under året, kopplat till säsongsmässiga fluktuationer och sommarsemester. Vår försäljningspipe för fjärde kvartalet är stark, och vi är dedikerade till att upprätthålla vår försäljningstillväxt trots den utmanande ekonomiska situationen och osäkerheten på marknaden som vi har upplevt under de senaste kvartalen. Under kvartalet hade bolaget utgifter av engångskaraktär avseende återbetalning av tidigare reserverat belopp om 3,7 MSEK för korttidsstöd samt en större investering på 2,0 MSEK i bolagets branding.

Sedan noteringen på börsen, april 2022, har vårt fokus varit att stärka upp våra produkt- och utvecklingsteam samt att expandera utanför Norden. Vi hade kunnat vara ett lönsamt företag idag, men beslutade oss för att investera i framtiden eftersom vi är övertygade om att detta kommer att ha en positiv inverkan på företaget under kommande år. Vi har framgångsrikt uppnått våra rekryteringsmål när det gäller resurser och behov av expertis för att nå vår produktvision. Vi ser inte något behov av att öka vår personalstyrka ytterligare inom en snar framtid.

Framöver kommer vårt fokus att vara att kontinuerligt förbättra våra arbetsmetoder, öka hastigheten i lanseringen av nya funktioner, förbättra våra kunders produktupplevelse och upprätthålla en stark försäljningstillväxt. Vårt långsiktiga mål är att etablera Oneflow som en global nyckelspelare inom vår bransch. Vår nuvarande kostnadsbas är bekväm med tanke på våra likvida medel och den försäljningstillväxt vi upplever. Marknaden bör nu ha bättre insyn i när vi kommer att bli lönsamma.

Oneflow är dedikerade i att leverera högklassig kvalitet till våra kunder med en kritiskt behövd produkt som erbjuder en hög avkastning på investeringen. I takt med att fler företag fokuserar på operationell och kostnadseffektivitet hjälper våra integrationer våra kunder att dra nytta av befintliga system för att fatta klokare datadrivna beslut. Vår innovationskultur gör Oneflow motståndskraftigt när det gäller att möta de ökande kraven från kunderna. 

Vi bibehåller en stark likviditetsposition, stabiliserade kostnader, och vi styr nu kursen mot lönsamhet. På grund av den förväntade långsamma ekonomiska återhämtningen anpassar vi vårt mål för 2027 ARR från 600 MSEK till 500 MSEK, och vi håller fast vid vårt mål för 2027 EBIT marginal på 20%.”

Ladda ner rapporten här

Presentation av Oneflows rapport

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, och Natalie Jelveh, CFO på Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor i ett webbinarium kl. 10.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_glRWwyxSRtCmVlt3YFqlQQ#/registration

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här: https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Oneflow AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2023 kl. 8:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare

Telefon: +46 76 788 50 76

E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Inbjudan till Oneflows Q3 2023 presentation den 10 november

Next:

Oneflow byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB