Skip to content

2023

Inbjudan till Oneflows Q3 2023 presentation den 10 november

Pressmeddelande
7 november 2023

Den 10 november kl. 08.00 publicerar Oneflow delårsrapporten för tredje kvartalet i 2023. Rapporten presenteras i ett webbinarium kl. 10.00 samma dag. 

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, och Natalie Jelveh, CFO på Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_glRWwyxSRtCmVlt3YFqlQQ#/registration

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här: https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare

Telefon: +46 76 788 50 76

E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

 

Prev:

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: oktober 2023

Next:

Oneflows delårsrapport Q3 2023: Ökat engagemang mot lönsamhet och kraftig försäljningstillväxt