Skip to content

2022

Regulatoriska

Oneflows delårsrapport Q2 2022: Nytt försäljningsrekord

Pressmeddelande
12 augusti 2022

Oneflow publicerar bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022.

April – juni 2022 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 16,5 MSEK (10,3). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 24 procent (17) med betalande användare i 27 länder.
 • Rörelseresultat, EBIT uppgick till -13,4 MSEK (-7,1), motsvarande en rörelsemarginal om -81,3 procent (-69,1).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,58 SEK (-0,39) och efter utspädning till SEK -0,58 (-0,39).
 • Total ARR ökade med 66 procent till 74,7 MSEK (45,1). Net New ARR för andra kvartalet ökade med 28 procent till 9,0 MSEK (7,0).
 • Öppnade kontor i Storbritannien i maj och inledde processen med att öppna kontor i Nederländerna och Frankrike.
 • Den 8 april 2022 genomförde Oneflow en framgångsrik börsnotering på First North och fick in totalt 290 MSEK inklusive övertilldelningen.

Januari – juni 2022 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 62 procent till 31,0 MSEK (19,2). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 23 procent (16) med betalande användare i 27 länder.
 • Rörelseresultat, EBIT uppgick till -24,3 MSEK (-14,7), motsvarande en rörelsemarginal om -78,5 procent (-76,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,22 SEK (-0,81) och efter utspädning till SEK -1,22 (-0,81).
 • Total ARR ökade med 66 procent till 74,7 MSEK (45,1). Net New ARR för det första halvåret ökade med 43 procent till 17,6 MSEK (12,3).
 • Öppnade kontor i Storbritannien i maj och inledde processen med att öppna kontor i Nederländerna och Frankrike.
 • Den 8 april 2022 genomförde Oneflow en framgångsrik börsnotering på First North och fick in totalt 290 MSEK inklusive övertilldelningen.

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, kommenterar:

Oneflow fortsatte att leverera starka försäljningssiffror under andra kvartalet. ARR ökade med rekordhöga 9,0 MSEK till totalt 74,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 66 procent jämfört med föregående år. Vi förväntar oss att den snabba tillväxten fortsätter framöver.”

Presentation av Oneflows rapport för Q2

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor i ett webbinarium kl. 10.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_bcYi07ZDTpiyyzbJfPKyuQ

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här: https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Oneflow AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2022 kl. 8:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser och kan nås på e-post: info@fnca.se och telefon: +46 (0) 8528 00 399

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Inbjudan till Oneflows presentation av Q2 den 12 augusti

Next:

Inbjudan till Oneflows presentation av Q3 den 11 november