Skip to content

2022

Inbjudan till Oneflows presentation av Q2 den 12 augusti

Pressmeddelande
8 augusti 2022

Den 12 augusti kl. 08.00 publicerar Oneflow delårsrapporten för andra kvartalet 2022.

Rapporten presenteras i ett webbinarium kl. 10.00 samma dag.

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_bcYi07ZDTpiyyzbJfPKyuQ

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här: https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Kommuniké från årsstämman i Oneflow

Next:

Oneflows delårsrapport Q2 2022: Nytt försäljningsrekord