Skip to content

2022

Regulatoriska

Oneflows delårsrapport Q3 2022: Fokus på europeisk expansion

Pressmeddelande
11 november 2022

Oneflow publicerar bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022.

Juli – september 2022 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 53 procent till 17,8 MSEK (11,6). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 25 procent (21) med betalande användare i 29 länder.
 • Rörelseresultat, EBIT uppgick till -17,0 MSEK (-6,7), motsvarande en rörelsemarginal om -95,6 procent (-57,6).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,68 SEK (-0,39) och efter utspädning till SEK -0,68 (-0,39).
 • Total ARR ökade med 61 procent till 80,5 MSEK (50,1). Net New ARR för tredje kvartalet ökade med 15 procent till 5,8 MSEK (5,0).
 • Öppnade kontor i Nederländerna och Frankrike under september.

Januari – september 2022 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 48,8 MSEK (30,8). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 24 procent (18) med betalande användare i 29 länder.
 • Rörelseresultat, EBIT, uppgick till -41,3 MSEK (-21,4), motsvarande en rörelsemarginal om -84,7 procent (-69,4).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,91 SEK (-1,19) och efter utspädning till SEK -1,91 (-1,19).
 • Net New ARR för de första nio månaderna ökade med 35 procent till 23,4 MSEK (17,3).
 • Öppnade kontor i Storbritannien i maj, samt Nederländerna och Frankrike under september.
 • Den 8 april 2022 genomförde Oneflow en framgångsrik börsnotering på First North och fick in totalt 290 MSEK inklusive övertilldelningen.

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, kommenterar:

“Vår ARR ökade med 5,8 MSEK till totalt 80,5 MSEK under kvartalet, motsvarande en tillväxt om 61 procent jämfört med föregående år. Även om det var något under våra interna mål i termer av nyförsäljningar var det ändå ett bra kvartal.

Utifrån ett verksamhetsperspektiv präglades tredje kvartalet av vår expansion i Europa. I maj i år öppnade vi ett kontor i Storbritannien och under första veckan i september öppnade vi kontor i Frankrike och Nederländerna. På nya marknader där vårt varumärke är okänt och våra team är nya kommer det att ta tid innan Oneflow är helt etablerat. Utvecklingen är i linje med vår plan och vi är nöjda med resultatet hittills. Vi har anställt fantastiska medarbetare och ser verkligen fram emot det kommande året.”

Presentation av Oneflows rapport för Q3

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, och Ilona Prander, CFO av Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor i ett webbinarium kl. 10.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_qwImNK6MQZiSLoqWgmd4KA

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här: https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Oneflow AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 kl. 8:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser och kan nås på e-post: info@fnca.se och telefon: +46 (0) 8528 00 399

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Inbjudan till Oneflows presentation av Q3 den 11 november

Next:

Oneflow utser Natalie Jelveh till ny CFO