Skip to content

2023

Regulatoriska

Oneflow utser Natalie Jelveh till ny CFO

Pressmeddelande
13 januari 2023

Oneflow meddelar att Natalie Jelveh kommer att bli ny Chief Financial Officer (CFO) från och med den 23 januari 2023.

Innan Natalie Jelveh började på Oneflow var hon Executive Director Finance på MSCI Inc. och CFO på Datscha, och innan dess Senior Financial Controller på Diamyd Medical, ett börsnoterat företag. Hon har också varit senior konsult på Ernst & Young. 

– Oneflow växer som företag, och det gör även arbetsbördan och komplexiteten på vår ekonomiavdelning. Natalie tillför Oneflow och ledningsgruppen en rik expertis på det finansiella området. Hennes mångåriga erfarenhet som finanschef är avgörande för att stödja vår tillväxt och kommer att vara central för att genomföra vår strategi. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Natalie, säger Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow.

Natalie Jelveh kommer att ta över som CFO från och med den 23 januari 2023 och Ilona Prander, som varit CFO för Oneflow de senaste fyra åren, kommer att fortsätta inom Oneflow i en annan roll.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Oneflows delårsrapport Q3 2022: Fokus på europeisk expansion

Next:

Inbjudan till presentation av Oneflows bokslutskommuniké 2022