Skip to content

2023

Inbjudan till presentation av Oneflows bokslutskommuniké 2022

Pressmeddelande
13 februari 2023

Den 17 februari kl. 08.00 publicerar Oneflow sin bokslutskommuniké för 2022. Rapporten presenteras i ett webbinarium kl. 10.00 samma dag.

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, och Natalie Jelveh, CFO på Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_MmgaBzonRuyE-aGaCq4yWw

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här: https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Oneflow utser Natalie Jelveh till ny CFO

Next:

Oneflows bokslutskommuniké 2022: Rekordhög försäljning trots utmanande tider