Skip to content

2023

Regulatoriska

Oneflows bokslutskommuniké 2022: Rekordhög försäljning trots utmanande tider

Pressmeddelande
17 februari 2023

Oneflow publicerar bolagets bokslutskommuniké januari–december 2022.

Oktober–december 2022 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 20,4 MSEK (12,8). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 28 procent (18) med betalande användare i 31 länder.
 • Rörelseresultat, EBIT uppgick till -24,4 MSEK (-9,0), motsvarande en rörelsemarginal om -120 procent (-70).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,95 SEK (-0,51) och efter utspädning till -0,95 SEK (-0,51).
 • Total ARR YoY ökade med 59 procent till 90,6 MSEK (57,1). Net New ARR för fjärde kvartalet ökade med 45 procent till 10,1 MSEK (7,0).
 • Totala likvida medel uppgick till 211,7 MSEK (35,2).

Januari–december 2022 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 69,1 MSEK (43,6). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 25 procent (18) med betalande användare i 31 länder.
 • Rörelseresultat, EBIT, uppgick till -65,8 MSEK (-30,3), motsvarande en rörelsemarginal om -95 procent (-70).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,89 SEK (-1,70) och efter utspädning till -2,89 SEK (-1,70).
 • Net New ARR ökade under 2022 med 38 procent till 33,5 MSEK (24,3).
 • Öppnade kontor i Storbritannien i maj och i Nederländerna och Frankrike i september.
 • Den 8 april 2022 genomförde Oneflow en framgångsrik börsnotering på First North och fick in totalt 290 MSEK inklusive övertilldelningen.
 • I enlighet med styrelsens policy ska ingen utdelning betalas ut.

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, kommenterar:

“ARR ökade med 10,1 MSEK under det fjärde kvartalet och landade för hela året på 90,6 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 59 procent jämfört med året innan.

Stämningen på marknaden har förändrats. Vi kände inte av någon anmärkningsvärd friktion i våra försäljningsprocesser före det fjärde kvartalet, men det försämrade ekonomiska klimatet drabbade oss under årets sista kvartal. Expansionförsäljningen var lägre än väntat under fjärde kvartalet, försäljningscyklerna med nya kunder var längre och vår churn fördubblades jämfört med tidigare kvartal. Vi missade våra interna mål. Trots allt detta fortsatte vi att leverera rekordhöga siffror, och vår ARR har fortfarande en tillväxt nära 60 procent! Detta är ett bevis på styrka inom vår organisation, vår produkt och vår affärsmodell. Vi klarar oss bra även på tuffa marknader.

Förra året förstärkte vi våra produkt- och utvecklingsavdelningar avsevärt. Vi befinner oss i en kapplöpning mellan olika produkter, vi är redan en etablerad innovatör inom vårt område och vi siktar på att öka vår konkurrensfördel ytterligare under de kommande åren.”

Fullständig kommentar i den bifogade rapport.

Presentation av Oneflows bokslutskommuniké 2022

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, och Natalie Jelveh, CFO av Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor i ett webbinarium kl. 10.00 idag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_MmgaBzonRuyE-aGaCq4yWw

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här: https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Oneflow AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 kl. 8:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser och kan nås på e-post: info@fnca.se och telefon: +46 (0) 8528 00 399

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Inbjudan till presentation av Oneflows bokslutskommuniké 2022

Next:

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: februari 2023