Skip to content

2023

Regulatoriska

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: februari 2023

Pressmeddelande
6 mars 2023

Oneflow publicerar sin preliminära månatliga ARR.

Oneflow hade en total ARR (Annual Recurring Revenue) på 95,0 MSEK i slutet av februari 2023. Detta är en preliminär siffra.

Alla finansiella rapporter och presentationer kan laddas ner från vår webbplats här: https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering. Det innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Oneflows bokslutskommuniké 2022: Rekordhög försäljning trots utmanande tider

Next:

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: mars 2023