Skip to content

2024

Regulatoriska

Inbjudan till presentation av Oneflows bokslutskommuniké 2023

Pressmeddelande
12 februari 2024

Den 16 februari 2024 kl. 08.00 publicerar Oneflow sin bokslutskommuniké för 2023. Rapporten presenteras i ett webbinarium kl. 10.00 samma dag. 

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, och Natalie Jelveh, CFO på Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_pKnXiTeJS_SEJtXiJqUS4A

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här:

https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare

Telefon: +46 76 788 50 76

E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

 

Prev:

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: januari 2024

Next:

Oneflows bokslutskommuniké 2023: Att slå rekord börjar bli en vana