Skip to content

2024

Oneflow publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

Pressmeddelande
10 april 2024

Stark tillväxt i tuffa tider med fortsatt engagemang för miljö och socialt ansvar.

Oneflow är stolta över att offentliggöra sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023. Oneflow, ett SaaS-bolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm, utvecklar en plattform för automatisering av avtal för att hjälpa företag att modernisera det traditionella sättet att arbeta med avtal.

Höjdpunkter i årsredovisningen

Oneflows VD och grundare, Anders Hamnes, kommenterar:

“Oneflow fortsatte att leverera starka försäljningssiffror under 2023. Årliga återkommande intäkter (ARR) ökade rekordhögt med 38,7 MSEK. Detta innebar att året avslutades med en ARR på 129,3 MSEK, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 43 procent. 

Marknaden har under året varit turbulent och utmanande, med högre churn än normalt och lägre merförsäljning. Med tanke på det finansiella klimatet känns det extra tillfredsställande att vi fortfarande är en av de snabbast växande noterade programvaruföretagen i Sverige. Vi har lyckats väl i vårt arbete mot att nå våra långsiktiga mål.

Under hösten 2023 fattade vi det strategiska beslutet att minska vår personalstyrka med cirka 5 procent för att ytterligare förbättra effektiviteten och optimera organisationen. Under 2024 kommer man kvartal för kvartal att se en stadig förbättring av vårt rörelseresultat. Med befintlig ARR, nuvarande tillväxttakt och en oförändrad kostnadsbas, kommer vi att behålla tillräcklig likviditetsposition samt fokusera på att styra bolaget mot lönsamhet.

Marknaden för digital kontraktshantering har en extremt stor potential. Kontrakt utgör grunden för all affärsverksamhet. Potentialen kombinerat med ett ytterst kompetent team, en stark företagskultur och en skalbar produkt som uppfyller både krav från stora företag såväl som behov för mindre bolag, positionerar Oneflow för en hållbar tillväxt de kommande åren. Vårt långsiktiga mål är att etablera Oneflow som en global ledande aktör inom vår bransch.

Oneflow erbjuder en kritisk produkt som minskar kostnader och ökar produktiviteten, vilket ger en hög avkastning på investeringen. Vi kommer aldrig att äventyra vår finansiella ställning utan strävar alltid efter att fatta sunda långsiktiga affärsbeslut. Vi upprätthåller våra finansiella mål att nå en ARR på 500 MSEK och en EBIT-marginal på 20 procent under 2027.

Say contract, think Oneflow!”

Höjdpunkter i hållbarhetsrapporten

På Oneflow förespråkar vi papperslösa arbetsflöden. Genom vår plattform uppnår vi vår mest betydande positiva miljöpåverkan genom att underlätta den digitala omvandlingen av processer som tidigare i stor utsträckning har varit pappersbaserade. Några av de viktigaste målen som återspeglar Oneflows pågående engagemang för miljöstyrning och socialt ansvarstagande inkluderar

  • Målet för minskade koldioxidutsläpp relaterade till affärsresor är 50% senast 2024, 75% senast 2025 och 100% senast 2026
  • Uppnå en könsfördelning på 40-60% i hela organisationen, inklusive inom styrelsen och ledningsgruppen
  • Åtagande att följa styrande principer om säkerhet först, transparens och integritet genom design och som standard.

“Vårt engagemang för hållbarhet är en värdefull långsiktig investering för vår framtid”, kommenterar Anders Hamnes. “Genom att prioritera hållbarhet bidrar vi aktivt till en bättre framtid för oss själva, våra kunder och vår planet. Samtidigt som vi är stolta över vad vi har åstadkommit hittills är vi medvetna om att vår resa mot hållbarhet bara har börjat.”

Oneflows hållbarhetsinitiativ är strukturerade kring ESG-principerna: miljö (Environment), socialt ansvar (Social) och bolagsstyrning (Governance).

Ladda ner rapporter

Både årsredovisningen för 2023 och hållbarhetsredovisningen finns tillgängliga för nedladdning på Oneflows hemsida:

Årsredovisning 2023
Hållbarhetsrapport 2023

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Oneflow

Oneflow utvecklar en plattform som automatiserar hela avtalsprocessen med hjälp av AI. Avtal ligger i hjärtat av alla verksamheter, men trots att världen genomgår en digital omvandling fastnar avtalen ofta i en röra av PDF-filer, äldre system och inkorgar, bara för att få dem signerade. Oneflow tror att det finns ett bättre sätt att hantera avtal. Ett sätt som är intelligent, användarvänligt, datadrivet och samlar alla steg i processen på en plats, vilket möjliggör tydlighet och samarbete mellan alla parter. Och de, i sin tur, kan fokusera på det de gör bäst. Med Oneflow blir avtalen smartare, vilket ger våra användare en magisk upplevelse. Testa gratis på oneflow.com.

Prev:

Oneflow är utsedda till ledare av G2 i vårens rapporter 2024

Next:

Inbjudan till Oneflows Q1 2024 presentation den 8 maj