Skip to content

2022

Regulatoriska

Oneflows delårsrapport Q1 2022: Ett starkt kvartal som välkomnar nya aktieägare

Pressmeddelande
6 maj 2022

Oneflow publicerar bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022:

  • Nettoomsättningen ökade med 64 procent till 14,5 MSEK (8,8)
  • Rörelseresultat, EBIT uppgick till -11,0 MSEK (-7,6), motsvarande en rörelsemarginal om -75,4 procent (-85,8)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,64 SEK (-0,42) och efter utspädning till -0,64 SEK (-0,42)
  • Total ARR ökade med 73 procent till 65,7 MSEK (38,1)
  • Net New ARR ökade med 64 procent till 8,6 MSEK (5,3)
  • Påbörjade processen med att öppna tre säljkontor utanför Norden
  • Andel av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 22 procent (19) för betalande användare i 26 länder
  • Den 8 april 2022 genomförde Oneflow AB framgångsrikt den största börsnoteringen på First North hittills i år, till ett värde av 275 MSEK exklusive eventuell övertilldelning

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, kommenterar:

“Vår vana trogen satte vi ännu ett rekord för Net New ARR för första kvartalet, och höll därmed fast vid vår kärnvärdering Beat yesterday. Verksamheten går enligt plan och det finns en enorm entusiasm bland kollegorna. Ett bevis på det är vår eNPS (mått på medarbetarnöjdhet), som hamnade på 79 för kvartalet. Detta är toppbetyg och högt över marknadsgenomsnittet på 14… Vi är mycket glada över marknadens förtroende som resulterade i den största noteringen på First North hittills i år. Nu har vi ett utmärkt läge för att förverkliga våra planer och lägga i en högre växel.”

Presentation av Oneflows rapport för Q1

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, och Ilona Prander, CFO på Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor i ett webbinarium kl. 10.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_aiizLaURRyiM48z0quO4sg

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här: https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Oneflow AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2022 kl. 8:00 CET.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser och kan nås på e-post: info@fnca.se och telefon: +46 (0) 8528 00 399

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Meddelande om stabiliseringsåtgärder, avslutande av stabiliseringsperiod och utnyttjande av övertilldelningsoption

Next:

Kommuniké från årsstämman i Oneflow