Skip to content

Sopimukset

29 asiakirjaa, jotka voit allekirjoittaa verkossa vuonna 2023 – Käytä valmiita sopimusmalleja

Tiesitkö, että voit allekirjoittaa verkossa lähestulkoon minkä tahansa laillisesti sitovan allekirjoituksen vaativan asiakirjan? Asiakirjojen digitaalinen allekirjoittaminen on nopea, helppo ja turvallinen tapa vapautua tulostamiselta ja paperiongelmilta. Sopimusmallit ovat täysin muokattava ja voitte neuvotella saman asiakirjan alla.

Olemme lisänneet sopimusmalleja kaikkein yleisimmille asiakirjoille, jotka voit allekirjoittaa digitaalisesti. Käytä näitä sopimusmalleja säästyäksesi asiakirjojen kirjoittamiselta alusta alkaen. Lisää tietosi, tee niistä itsesi näköisiä ja aloita asiakirjojesi allekirjoittaminen verkossa.

Vinkki: Navigoi sopimusten välillä alta löytyvän valikon avulla

MyyntitarjouksetTyösopimusToimintasäännötTarjouspyyntöAlihankintasopimuksetSalassapitosopimus
ValtakirjaHallituksen kokouspöytäkirjatVuosikertomusKonsultointisopimusAvoliittosopimusVäliaikaiset lomautukset
Leasing- tai vuokrasopimusOsakassopimusOptiosopimusLomahakemusYhteistyösopimusTietojenkäsittelysopimus
LisenssisopimusToimitusvahvistussopimusOsto- ja myyntisopimusRakennussopimusKuititPuitesopimus
YhdistymissopimusKanteen nostaminenIrtisanomissopimusVakiosopimusSyntymäpäiväkutsu

Kuinka aloittaa sopimusten allekirjoittaminen verkossa?

Oneflowssa voit allekirjoittaa sopimuksia verkossa kolmella eri tavalla. Valitsemastasi menetelmästä riippumatta voit olla varma, että allekirjoitus on suojattu ja laillisesti sitova.

Allekirjoita verkossa verkkopankkitunnuksilla

Tämä on edistyksellisin tapa allekirjoittaa sopimus. Verkkopankkitunnuksilla allekirjoittamalla voit olla täysin varma siitä, että sopimus ei tule päätymään vääriin käsiin tai valtuuttamattoman osapuolen allekirjoittamaksi. Oneflow tukee sähköistä tunnistamista kaikissa Pohjoismaissa.

Allekirjoita verkossa tekstiviesti- tai sähköpostivarmennuksella

Voit myös allekirjoittaa tekstiviesti- tai sähköpostivarmennusta käyttämällä. Näin toimimalla vastaanottaja saa koodin, joka hänen on syötettävä ennen kuin hän voi allekirjoittaa tavalliseen tapaan.

Käytä Oneflowta ja allekirjoita pankkitunnuksilla, tekstiviestillä tai yhden klikkauksen allekirjoituksella. Kuva näyttää kolme erilaista tapaa allekirjoittaa sopimus laillisesti sitovasti.

Myyntitarjoukset

Myyntiehdotukset, tarjoukset, asiakassopimukset ja muut myyntiasiakirjat sopivat täydellisesti digitaaliseen allekirjoittamiseen. Digitaalista allekirjoittamista hyödyntävät yritykset läpikäyvät lyhyemmät myyntisyklit ja päättävät kaupanteon kaksi kertaa nopeammin. Vähintäänkin. Voitte käyttää valmiita sopimusmalleja, ja automatisoida työnkulkua CRM-integraatioiden avulla.

Mikä se on?

Myyntitarjous on liike-ehdotus tai tarjous, joka sisältää ehdotuksia hinnasta ja ehdoista.

Kuka allekirjoittaa sen?

Se lähetetään asiakkaan pyynnöstä yritykseltä asiakkaalle. Kun tarjous on allekirjoitettu, siitä tulee sitova ostosopimus.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Tässä on muutamia yleisesti myyntitarjoukseen sisältyviä asiakohtia:

 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja ALV-tunniste
 • Tilauksen kuvaus ja toimitusaika
 • Yksikköhinta ja kokonaishinta
 • Maksutiedot ja -ehdot
 • Tarjouksen voimassaolo

Luomamme sopimusmalli auttaa teitä hahmottamaan digitaalisen tarjouksen rakenteen.

Käsi pitää keltaista kirjaa, joka symbolisoi artikkeleidemme lukemista liittyen tarjous -ja sopimusprosesseihin.

Työsopimus

Työsopimusten digitaalinen allekirjoittaminen on tänä päivänä ehdotonta. Sen avulla säästyt koronavapaiden fyysisten tapaamisten järjestämisen vaivalta, postituspalvelujen varassa olemiselta sekä työnhakijan näkökulmasta katsottuna tulostimen etsimisen tarpeelta. Lisäksi se antaa yrityksestäsi modernin ja ammattimaisen vaikutelman työnhakijoille ennen heidän palvelukseen astumista.

Mikä se on?

Työsopimuksen laatii palkkaava yritys siinä tapauksessa, kun kyseinen yritys on tarjonnut työtä työnhakijalle. Työsopimuksessa säännellään muun muassa palkka, työajat, ehdot ja edellytykset sekä lomapäivät.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sopimuksen allekirjoittavat työnantajat ja työntekijät.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Työsopimuksen tulisi sisältää seuraavat:

 • Työnantajan ja työntekijän työtehtävät
 • Työsuhteen alkamispäivämäärä ja työpaikan osoite
 • Työtehtävät sekä työnimike tai rooli yrityksessä
 • Työsuhteen muoto (vakituinen, urakkasopimus jne.)
 • Irtisanomisajat
 • Palkka, luontaisedut ja palkanmaksupäivät
 • Lomapäivien lukumäärä vuodessa
 • Normaalin työviikon pituus
 • Työehtosopimus, jos sellainen on

Lue lisää siitä, kuinka voit hallita etärekrytointia.

Kuva kertoo videoiden upottamisesta digitaaliseen sopimukseen

Toimintasäännöt

Vahvoja toimintasääntöjä tai liiketoimintaetiikkaa voidaan usein hyödyntää kilpailuetuna. Oneflow tarjoaa mallin tällaiselle asiakirjalle.

Mikä se on?

Toimintasäännöt on täysin vapaaehtoinen sitoumus, joka sisältää ohjeet siitä, kuinka yrityksen tulee harjoittaa liiketoimintaansa oikealla tavalla eettisestä, sosiaalisesta ja/tai ympäristön näkökulmasta.

Kuka allekirjoittaa sen?

Yritys lähettää sen yhteistyökumppaneille, palveluntarjoajille ja työntekijöille.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Toimintasäännöt sisältävät usein työympäristöä ja kestävää kehitystä koskevia vaatimuksia ja ohjeita, kuten oikeus ammattijärjestön valinnanvapauteen, lapsityövoiman ja pakkotyön kielto sekä syrjintäkielto.

Tarjouspyyntö

Tietopyyntö (RFI), ehdotuspyyntö (RFP), tarjouspyyntö tai joskus nimeltään RFx… nimestään riippumatta kyseessä on asiakirja, jota tulee hallita ja joka on allekirjoitettava digitaalisesti. Oneflowsta löydät Rfx-mallin, joka on helposti muokattavissa omilla tiedoillasi.

Mikä se on?

RFx on myyjille kohdistettava pyyntö jättää myyntitarjoukset tiettyjen ehtojen mukaisesti.

Kuka allekirjoittaa sen?

Tätä asiakirjaa voivat hallita ja siitä voivat neuvotella digitaalisesti kaikki prosessiin osallistuvat myyjät ennen sopimuksen allekirjoittamista valitun myyjän kanssa.

Mitä sen pitäisi sisältää?

RFx:n tulee sisältää kuvaus toimeksiannosta, myyjiä koskevista vaatimuksista sekä siitä, miten ja milloin myyjän on jätettävä tarjouksensa.

Alihankintasopimukset

Alihankintasopimusten allekirjoittaminen verkossa toimii erinomaisesti. Määritä työn laajuus, hinta, ehdot ja edellytykset, ja lähetä sopimus allekirjoitettavaksi yhdellä napsautuksella. Oneflow tarjoaa alihankintasopimuksille tarkoitetun sopimusmallin.

Mikä se on?

Alihankintasopimus astuu voimaan myyjän ja alihankkijan välillä, kun viimeksi mainittu toimittaa sovitun osan lopputuotteeseen.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sopimus lähetetään myyjältä alihankkijalle ja molemmat allekirjoittavat sen.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Alihankintasopimuksen tulee sisältää muun muassa luottamuksellisuutta koskevat säännökset, toimitusviivästyksiin sovellettavat säännökset, tuotevastuu jne.

Salassapitosopimus (NDA)

Varmista, että salaisuutesi ovat turvassa digitaalisen allekirjoituksen avulla. Siihen tarvitaan vain muutama napsautus. Tehdäksesi tästä helppoa aloita Oneflown NDA-mallilla. Sopimusmalli auttaa sinua tekemään oikeudellisesti sitovan NDA asiakirjan.

Mikä se on?

Salassapitosopimuksen tehtävänä on suojella liikesalaisuuksia.

Kuka allekirjoittaa sen?

NDA-sopimus voidaan solmia sekä yritysten välillä että työntekijöiden ja työnantajien välillä.

Mitä sen pitäisi sisältää?

NDA-sopimuksesta tulee käydä ilmi, mitkä tiedot luottamuksellisuus suojaa, kuuluuvatko asianomaisten osapuolten työntekijät ja myyjät suojauksen piiriin, sovellettava käytäntö osapuolen rikkoessa sopimusta sekä NDA-sopimuksen voimassaolo.

Lue lisää siitä, mikä tekee sähköisistä allekirjoituksista laillisia.

Puhelimella allekirjoitettu sopimus metroasemalla

Valtakirja

Digitaalisesti allekirjoittamalla saa erittäin nopeasti ja joustavasti toimitettua valtakirjan henkilölle, jonka haluat edustavan sinua erilaisissa asioissa. Oneflown sopimuspohjista löydät mallin valtakirjalle.

Mikä se on?

Valtakirjaa käyttämällä henkilö voi suorittaa tiettyjä laillisia toimia toisen henkilön puolesta.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sekä yksityishenkilöt että yritykset voivat luovuttaa valtakirjan toiselle henkilölle, ja molempien osapuolten tulee allekirjoittaa se.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Valtakirjan tulee sisältää seuraavat:

 • Osapuolten tiedot
 • Valtakirjalauseke
 • Voimassaoloaika
 • Allekirjoitukset

Hallituksen kokouspöytäkirjat

Hallituksen kokouspöytäkirjoja ei tarvitse allekirjoittaa paperisina tai säilyttää kansioissa, joissa ne helposti eksyvät vääriin paikkoihin. Allekirjoita pöytäkirjat sen sijaan digitaalisesti ja tallenna ne Oneflown kätevään arkistoon. Oneflowlta löydät sopimuspohjan pöytäkirjalle.

Mikä se on?

Hallituksen kokouspöytäkirjaan kirjataan hallituksen toimet ja päätökset.

Kuka allekirjoittaa sen?

Hallituksen kokouspöytäkirjakäytäntöä koskevat säännökset voivat vaihdella eri maiden välillä. Sen voivat allekirjoittaa hallituksen sihteeri, kokouksen puheenjohtaja ja valittu tarkastaja.

Mitä sen pitäisi sisältää?

On tärkeää, että pöytäkirjat dokumentoidaan kyseisessä maassa hyväksytyn käytännön mukaisesti. Sen tulisi sisältää seuraavat:

 • Kokouspäivämäärä ja numerointi
 • Kokoukseen osallistujat
 • Kokouksen kirjuri
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Selonteko aikaisemmista pöytäkirjoista
 • Tehdyt päätökset
 • Mahdolliset vastalauseet (kyseenalaistamiset) jäseneltä tai toimitusjohtajalta

Vuosikertomus

Tiesitkö, että voit allekirjoittaa vuosikertomuksen ja siihen liittyvät asiakirjat digitaalisesti? Ruotsissa useimmat paperimuotoon allekirjoitetut tilinpäätöslaskelmat voidaan nykyisin allekirjoittaa digitaalisesti Oneflowssa Ruotsin yhtiöviraston (Bolagsverket) säännösten mukaisesti.

Mikä se on?

Vuosikertomus antaa osakkeenomistajille ja muille asianosaisille osapuolille kokonaisvaltaisen selonteon yrityksen toimista edeltävältä tilikaudelta.

Kuka allekirjoittaa sen?

Vuosikertomus tulee allekirjoittaa hallituksen ja valitun tilintarkastajan toimesta.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Tyypillisesti vuosikertomuksen tulee sisältää seuraavat:

 • Yleiset yritystiedot
 • Toiminnalliset ja taloudelliset kohokohdat
 • Toimitusjohtajan kirjelmä osakkeenomistajille
 • Kerronnallista tekstiä, grafiikkaa ja valokuvia
 • Johtoportaan keskustelu ja analyysi (MD&A)
 • Tilinpäätös, mukaan lukien tase, tuloslaskelma ja kassavirtalaskelma
 • Tilinpäätöksen huomautukset
 • Tilintarkastuskertomus
 • Taloustietojen yhteenveto
 • Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lue lisää sopimushallinnan trendeistä.

Taulukko kuvaa sopimusprosessien kehittymistä paperisesta sopimuksesta verkkopohjaiseen tekoälyllä varustettuun sopimushallintaan

Konsultointisopimus

Konsultointisopimus on ehkä kaikkein paras digitaalisesti allekirjoitettava sopimustyyppi. Digitaalinen allekirjoittaminen tekee sopimuksen solmimisesta uskomattoman paljon helpompaa kaikille osapuolille, ja saat allekirjoitetun sopimuksen huomattavasti nopeammin kuin perinteisellä allekirjoittamisella. Win-win!

Mikä se on?

Lyhyesti sanottuna sopimus asiakkaan ja konsultti-/konsultointiyrityksen välillä.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sen allekirjoittavat asiakas ja konsultti.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Konsultointisopimus sisältää tyypillisesti seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan nimi, osoite ja yritystunnus
 • Palveluntarjoajan nimi, osoite ja yritystunnus
 • Toimeksiannon laajuus
 • Toimitusaika/toimeksiannon ajanjakso
 • Palkkio ja maksuehdot
 • Verotiedot

Avoliittosopimus

Avoliittosopimuksen allekirjoittavat yhdessä asuvat avopuolisot, ja sopimuksen solmimalla heitä kohdellaan lainmukaisesti avioparina. Tällaisesta sopimuksesta ei tarvita paperisia tulosteita. Tee sopimuksenteosta nopeaa ja kivutonta itsellesi ja avopuolisollesi allekirjoittamalla sopimus digitaalisesti. Luo sopimus valmiin sopimuspohjan avulla ilman kipuja!

Mikä se on?

Avoliittosopimus määrittää, miten omaisuus jaetaan avoeron yhteydessä asuntolainaa tai elatusapua haettaessa. Allekirjoitettu avoliittosopimus asettaa yhdessä asuvan avoparin asemaan, jossa heitä kohdellaan lainmukaisesti avioparina.

Kuka allekirjoittaa sen?

Kummankin avopuolison tulee allekirjoittaa sopimus.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Avoliittosopimuksen tulee sisältää tiedot käytäntöjen soveltamisesta mahdollisen eron yhteydessä sekä päivämäärä ja allekirjoitukset.

Valmiiden sopimusmallien avulla teet sopimukset helposti ja nopeasti

Väliaikaiset lomautukset

Väliaikaiset lomautukset – yksi kevään 2021 iskulauseista. Kotoa käsin työskennellessä molemmille osapuolille erittäin suotuisaa on allekirjoittaa väliaikaiset lomautussopimukset digitaalisesti.

Mikä se on?

Kun yrityksillä on tilapäisiä taloudellisia ongelmia odottamattomien tapahtumien seurauksena, lyhytaikaiset lomautukset voivat olla yrityksen valitsema toimenpide. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät lyhentävät työaikaa tietyksi ajaksi samalla, kun valtio antaa taloudellista tukea.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sopimuksen allekirjoittavat työnantajat ja työntekijät.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Lyhytaikaisia irtisanomisia koskevissa sopimuksissa tulisi mainita asianomaiset työntekijät ja prosenttiosuus, jolla työaikaa vähennetään.

Leasing- tai vuokrasopimus

Voit laillisesti allekirjoittaa leasing- tai vuokrasopimuksesi digitaalisesti. Se yksinkertaistaa prosessia, koska sinun ei tarvitse tehdä tapaamista vuokralaisen kanssa allekirjoittaaksesi sopimuksen käsin. Sopimuspohjan kentät ovat muokattavissa.

Mikä se on?

Vuokrasopimus on sopimus, jossa määritellään ehdot, joiden mukaisesti toinen osapuoli sitoutuu vuokraamaan toisen osapuolen omistamaa omaisuutta.

Kuka allekirjoittaa sen?

Vuokranantajan ja vuokralaisen on allekirjoitettava sopimus.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Vuokrasopimus sisältää tyypillisesti:

 • Vuokra ja mitä siihen sisältyy
 • Maksuehdot
 • Sopimuksen kesto
 • Irtisanomisen ehdot

Osakkeenomistajasopimus/kumppanuussopimus

Osakkeenomistajasopimuksessa linjataan, miten yhtiön tulisi toimia, miten äänestys yhtiökokouksessa tulisi tapahtua sekä miten ja milloin osakkeet voidaan siirtää. Digitaalisesti allekirjoitettu sopimus on oikeudellisesti yhtä sitova kuin paperilla allekirjoitettu, paitsi että se on myös turvallisempi ja nopeampi.

Mikä se on?

Osakkeenomistajien välinen sopimus sääntelee yhtiön osakkeenomistajien välistä oikeussuhdetta.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sen allekirjoittavat osakkeenomistajat, joita sopimus koskee.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Koska jokainen tilanne on ainutlaatuinen, riippuu sopimuksen sisältö täysin osakkeenomistajien omista toiveista. Mutta esimerkkejä osakassopimuksella säännellyistä käytännöistä ovat se, tehdäänkö erityisen tärkeät päätökset määräenemmistöllä vai yksimielisesti, kenen tulee olla hallituksessa, ja onko yhtiössä vaadittava tukemista rahalla, jos syntyy tappiota.

Optiosopimus

Myöntääkö yhtiönne optioita työntekijöille? Tee allekirjoittamisesta molemmille osapuolille helppoa allekirjoittamalla sopimukset digitaalisesti.

Mikä se on?

Optiot toimivat kuin porkkana työntekijälle, koska hän saa osuuden yhtiön voitoista. Se on myös yrityksille tapa rekrytoida ja säilyttää heidän osaamisensa.

Kuka allekirjoittaa sen?

Optiosopimuksen allekirjoittavat työnantajat ja työntekijät.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Sopimuksen tulisi sisältää yksityiskohtaisia tietoja, kuten millaisia optio-oikeuksia saat, kuinka monta osaketta saat, lunastushintasi ja ansainta-aikataulusi.

Lomahakemus

Täyttämällä ja allekirjoittamalla lomahakemukset digitaalisesti, kaikki muuttuu niin paljon sujuvammaksi kaikille mukana oleville, työntekijästä palkkahallintaan.

Mikä se on?

Vapaata, vanhempainvapaata tai muuta lomaa haettaessa voi olla hyvä tehdä se kirjallisesti työn suunnittelun helpottamiseksi ja palkanlaskennan päällikölle.

Kuka allekirjoittaa sen?

Työntekijän ja sen jälkeen asianomaisen esimiehen on täytettävä ja allekirjoitettava hakemus.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Lomahakemuksen tulee sisältää:

 • Hakijan nimi
 • Loman alku- ja loppupäivämäärät
 • Loman tai muun vapaan syy
Käsi pitelemässä juomaa, sillä pääset viettämään viikonloppua nopeammin Oneflowta käyttämällä!

Yhteistyösopimus

Jos aiot harjoittaa liiketoimintaa yhdessä toisen osapuolen kanssa, voi olla viisasta tehdä kirjallinen yhteistyösopimus. Tämä sopimus on helppo allekirjoittaa verkossa. Yhteistyösopimuksissa voit käyttää runkona valmiita sopimuspohjia ja personoida upottamalla tarjoukseen videon!

Mikä se on?

Yhteistyösopimus määrittelee suuntaviivat kahden tai useamman osapuolen väliselle yhteistyölle.

Kuka allekirjoittaa sen?

Yhteistyössä mukana olevien osapuolten tulee allekirjoittaa sopimus.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Yhteistyösopimuksen tulee sisältää ainakin:

 • Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
 • Tämän sopimuksen tarkoitus, tavoitteet ja kohde
 • Sopimuksen päivämäärä ja alkuperäinen voimassaoloaika
 • Mahdolliset ylimääräiset takuut tai lupaukset
 • Salassapitolausekkeet

Tietojenkäsittelysopimus

Ehkä eniten käytetyt ehdot GDPR:n käyttöönoton jälkeen? Tietenkin voit allekirjoittaa tietojenkäsittelysopimukset verkossa. Monet asiakkaat allekirjoittavat nämä sopimukset digitaalisesti Oneflown avulla.

Mikä se on?

Jos jaat tietoja alihankkijan kanssa (henkilötietojen käsittely), tietojenkäsittelysopimus (DPA) sitoo alihankkijan noudattamaan GDPR:n vaatimuksia.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sopimuksen allekirjoittavat henkilötiedoista vastaava henkilö ja tietojen käsittelijä.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Tietojenkäsittelysopimuksessa tulee sisältää tiedot:

 • Käsittelyn aihe ja käsittelyn kesto
 • Käsittelyn luonne ja tarkoitus
 • Henkilötietojen tyypit ja tietojen luokat
 • Rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet

Lue lisää EU:n tietojensuojasäännöistä tästä

HTML5 pohjaisen sopimushallinnan ansioista aina uusin versio on livenä

Lisenssisopimus

Lisenssisopimuksen allekirjoittaminen verkossa on erittäin sujuvaa, kun joudut antamaan toisen osapuolen käyttää immateriaalioikeuksiasi.

Mikä se on?

Lisenssisopimus antaa oikeuden käyttää keksintöä tai muuta immateriaalioikeutta. Kyseessä voi esimerkiksi olla tavaramerkin tai patentin käyttäminen tietyn tuotteen valmistukseen.

Kuka allekirjoittaa sen?

Lisenssinantajien ja lisenssinsaajien on allekirjoitettava sopimus.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Lisenssisopimuksen osapuolet voivat suunnitella sisältöä vähän miten haluavat. Mutta mikä on hyvä sisällyttää, on selkeä määritelmä siitä, mitä lisensoidaan, onko lisenssi yksinoikeus, yksinoikeus vai yksinkertainen ja millä maantieteellisellä alueella sitä sovelletaan, sekä korvausmalli.

Toimitusvahvistussopimus

Jos toimitat tuotteita jatkuvasti asiakkaalle, voidaan tehdä toimitusvahvistussopimus tai -sitoumus. Helpoin tapa luoda, lähettää, allekirjoittaa ja hallita tällainen sopimus on tehdä se verkossa.

Mikä se on?

Toimitusvahvistussopimus säätelee osapuolten välisiä toimitusehtoja, kuten toimitusta, maksua, hintoja ja viivästyksiä. Se asettaa puitteet tai suuntaviivat tuleville liiketoimille.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sopimuksen allekirjoittavat myyjä ja asiakas.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Toimitusvahvistussopimukseen tulisi sisällyttää monia kohtia, mukaan lukien:

 • Sopimuksen laajuus
 • Tekniset yksityiskohdat
 • Salassapitolausekkeet
 • Toimitusaikataulut
 • Viivästykset
 • Hinnat
 • Laatu
 • Vastuu virheistä
 • Pakkaus ja kuljetus
 • Maksuehdot
 • Tuotevastuu
Mies pelaa pöytätennistä ja pitelee laskiaspullaa samalla kun muut kädet pelaavat peliä. Tämä symbolisoi Oneflown automaatiota sopimusprosesseissa

Osto- ja myyntisopimus

On aina hyvä idea tehdä kirjallinen osto- ja myyntisopimus, kun ostat tai myyt kiinteistöjä, yrityksen osakkeita tai muuta omaisuutta. Se on tietysti mahdollista luoda ja allekirjoittaa verkossa.

Mikä se on?

Osto-myyntisopimus tehdään usein, kun ostetaan ja myydään omaisuutta, kuten kiinteistöjä, autoja ja veneitä.

Kuka allekirjoittaa sen?

Osto-myyntisopimuksen allekirjoittavat myyjät ja ostajat.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Osto- ja myyntisopimus voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Omistajuus
 • Kiinteistöön pääsyn päivämäärä
 • Tarjoushinta
 • Maksuehdot
 • Ehdot

Rakennussopimus

Rakennushankkeissa on erittäin tärkeää, että sopimukset ovat selkeät, jotta ei synny väärinkäsityksiä ja ongelmia. Rakennussopimuksen voit allekirjoittaa verkossa.

Mikä se on?

Rakennusopimus on kahden osapuolen välinen molemminpuolinen tai laillisesti sitova sopimus, joka perustuu asiakirjamuotoon kirjattuihin periaatteisiin ja ehtoihin.

Kuka allekirjoittaa sen?

Kaikki rakennusprojektiin osallistuvat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen. Osapuolet vaihtelevat yhden tai useamman kiinteistönomistajan ja yhden tai useamman urakoitsijan välillä.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Rakennushankkeiden sopimuksille on olemassa erilaisia ohjeita. Rakennussopimuksen tarkoituksena on:

 • Määritellä osapuolten väliset tehtävät
 • Tunnistaa riskit
 • Vähentää projektiin liittyvää epävarmuutta

Kuitit

Kuitit tarjoavat ylimääräistä turvallisuutta tavaroiden, palvelujen ja rahan luovuttamisessa. Yksinkertaisuuden vuoksi se voidaan luoda ja allekirjoittaa täysin verkossa.

Mikä se on?

Kuitti on todiste siitä, että vastaanottaja on vastaanottanut esineen tai että maksu on tehty.

Kuka allekirjoittaa sen?

Kuitin allekirjoittaa vastaanottaja. Maksukuitti on vain vahvistus, eikä sitä tarvitse allekirjoittaa.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Riittää, että kuitti kuvaa selkeästi, mitä on vastaanotettu. Maksukuitin tulee sisältää vain yksinkertainen vahvistus.

Neuvottelua sopimuspohjassa reaaliajassa

Puitesopimus/Yleistilaus

Puitesopimusta kutsutaan joskus yleispalvelusopimukseksi, kokonaisostosopimukseksi tai kokonaistilaukseksi. Hankintatiimit käyttävät sitä säästääkseen hankintaprosessin aikaa ja kustannuksia välttämällä tarvetta neuvotella uudelleen vakioehtoja.

Mikä se on?

Ostajien ja myyjien välillä solmitaan puitesopimus, jossa molemmat osapuolet sopivat ehdot, jotka ohjaavat tulevia liiketoimia tai tulevia sopimuksia.

Kuka allekirjoittaa sen?

Puitesopimuksen allekirjoittavat myyjä ja ostaja.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Puitesopimus keskittyy siihen, että toimittaja on ensisijainen toimittaja, jolle myönnetään töitä sopimuskauden aikana. Se antaa harvoin mitään erityistä sitoutumista projektin ja työn arvon suhteen.

Yhdistymissopimus

Kun yhtiö ottaa toisen yhtiön varat ja velat haltuunsa, tapahtuu yhdistyminen. Koska yhdistymisessä on monia osapuolia ja neuvottelut ovat usein perusteellisia, on yhdistymissopimuksen digitaalisesta neuvottelemisesta ja allekirjoittamisesta merkittäviä etuja.

Mikä se on?

Yhdistymissopimus yhdistää kaksi olemassa olevaa yhtiötä yhdeksi uudeksi yhtiöksi. Kun kaksi tai useampi yhtiö yhdistyy, kirjoitetaan yhdistymissopimus, jossa mainitaan tämän yhdistymisen ehdot.

Kuka allekirjoittaa sen?

Yhdistymissopimuksen voivat allekirjoittaa mukana olevien yhtiöiden hallituksen jäsenet ja osakkeenomistajat yhtiötyypistä ja paikallisista säännöksistä riippuen.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Yhdistymissopimuksen tulee sisältää mm:

 • Yrityksen tiedot
 • Yhdistymisen kattavuus
 • Yhdistymisen voimaantulopäivä
 • Osakkeenomistajien oikeudet
 • Maksut ja erityisetuudet tai -oikeudet
 • Hallintoneuvoston raportti

Kanteen nostaminen

On aina valitettavaa, että joutuu nostamaan kanteen. Monissa maissa kanteen nostaminen voidaan kuitenkin yksinkertaistaa verkossa.

Mikä se on?

Kun kaksi osapuolta kiistelee, toinen osapuoli voi jättää käräjäoikeudelle hakemuksen toisen osapuolen haastamiseksi oikeuteen. Tämän jälkeen käräjäoikeuden on ratkaistava riita osapuolten puolesta.

Kuka allekirjoittaa sen?

Kanteen allekirjoittaa kantaja tai kantajan edustaja.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Haaste sisältää tyypillisesti:

 • Osapuolten tiedot
 • Valituksen perusteet
 • Vaatimus
 • Todisteet
 • Allekirjoitukset
Sopimusmallit mahdollistavat tarjousten lähettämisen myös silloin kun on monta rautaa tulessa

Irtisanomissopimus/Irtisanomisilmoitus

Henkilöstön irtisanomiseen voi olla monia syitä. Tarpeettomuus voi olla yksi niistä. Irtisanomisilmoitus voidaan lähettää ja allekirjoittaa digitaalisesti.

Mikä se on?

Irtisanomisilmoitus on työnantajan työntekijälle lähettämä ilmoitus työsuhteen päättymisestä. Se voi myös viitata laajasti viralliseen ilmoitukseen kahden tai useamman osapuolen välisen sopimuksen päättymisestä.

Kuka allekirjoittaa sen?

Parhaiden käytäntöjen ohjeeksi suositellaan, että sekä työnantaja että työntekijä allekirjoittavat irtisanomisilmoituksen.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Irtisanomissopimuksessa tulee esimerkiksi olla:

 • Työntekijän nimi
 • Työsuhteen päättymisen päivämäärä
 • Syy irtisanomiseen on
 • Mikäli työntekijällä on etuoikeus työllistyä uudelleen
 • Tietoa siitä, miten työntekijän tulee käyttäytyä, jos hän haluaa irtisanomisilmoituksen kumottavan oikeudessa tai vaatia vahingonkorvausta

Bonus: vakiosopimus ja syntymäpäiväkutsu

Oneflowsta löydät myös mallin vakiosopimuksille, joita voit käyttää luodessasi ensimmäistä sopimustasi digitaalisissa sopimuksissa. Digitaaliset sopimukset ovat selainpohjaisia ja rakennettu kokonaan HTML-pohjalta. Tämä tarkoittaa, että sinun tarvitsee työskennellä vain yhden sopimusversion kanssa – senkin jälkeen, kun olet lähettänyt sen!

Ja miksi et kokeilisi jotain erilaista ja lähettäisi syntymäpäiväkutsuja verkossa mobiililaitteisiin mukautuvassa muodossa laillisesti sitovilla ilmoituksilla? Löydät myös tähän upean mallin Oneflowsta.

Prev:

Henkilöstö on salainen aseesi digitaalisessa muutoksessa

Next:

Heidän omien sanojensa mukaan – Myynnin ammattilaisten mielipiteitä b2b myynti teknologioista (Sales Tech Stacks)

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Uncategorized

Mitä eroa on lomautuksella ja irtisanomisella?

Henkilöstö & kulttuuri

HR järjestelmä vuonna 2023 – tässä parhaat 10

Hankinta

10 parasta hankintaohjelmistoa vuonna 2023

Sähköinen allekirjoitus

Aidosti digitaalisten sopimusten markkinat kasvavat ja sopimuspohjia on entistä helpompi tehdä netissä

Sopimukset

Tältä näyttää tarjouspohja, joka allekirjoitetaan digitaalisesti

Myynti

Tarjouspohja esimerkki: Kuinka erottautua voittavilla tarjouksilla

Tuote

Johda sopimushallintaa suoraan Salesforcesta – “Jos se ei ole Salesforcessa, sitä ei ole olemassa”

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus: 16 syytä, miksi sinun b2b yrityksessä pitäisi aloittaa sen käyttö